Đang tải...
Tìm thấy 49 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Buizel Platin trắng

  Nhẫn nam Buizel

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  27.452.697,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 2. Nhẫn nam Pineiro Platin trắng

  Nhẫn nam Pineiro

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  43.845.073,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 3. Nhẫn nam Dossleyn Platin trắng

  Nhẫn nam Dossleyn

  Bạch Kim 950
  17.804.631,00 ₫
  4.945.731  - 49.457.310  4.945.731 ₫ - 49.457.310 ₫
 4. Nhẫn nam Magical Day Platin trắng

  Nhẫn nam Magical Day

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  51.093.151,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 5. Nhẫn nam Feratibes Platin trắng

  Nhẫn nam Feratibes

  Bạch Kim 950
  35.380.019,00 ₫
  8.517.412  - 98.277.832  8.517.412 ₫ - 98.277.832 ₫
 6. Nhẫn nam Hercules Platin trắng

  Nhẫn nam Hercules

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  46.471.476,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 7. Nhẫn nam Final Round Platin trắng

  Nhẫn nam Final Round

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  70.177.024,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 8. Nhẫn nam Expai Platin trắng

  Nhẫn nam Expai

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  25.364.028,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 9. Nhẫn nam Silent Approval Platin trắng

  Nhẫn nam Silent Approval

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  75.090.208,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 10. Nhẫn nam Viaggio Platin trắng

  Nhẫn nam Viaggio

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  46.205.440,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 11. Nhẫn nam Aritos Platin trắng

  Nhẫn nam Aritos

  Bạch Kim 950
  56.699.730,00 ₫
  11.759.944  - 157.499.250  11.759.944 ₫ - 157.499.250 ₫
 12. Nhẫn nam Motivo Platin trắng

  Nhẫn nam Motivo

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  41.416.782,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 13. Nhẫn nam Relaxing Voyage Platin trắng

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  91.052.397,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 14. Nhẫn nam Beamard Platin trắng

  Nhẫn nam Beamard

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  40.174.335,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 15. Nhẫn nam Ciprian Platin trắng

  Nhẫn nam Ciprian

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  48.195.052,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 16. Nhẫn nam Scraggy Platin trắng

  Nhẫn nam Scraggy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  61.856.308,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 17. Nhẫn nam Bellanca Platin trắng

  Nhẫn nam Bellanca

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  37.632.836,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 18. Nhẫn nam Fine Tune Platin trắng

  Nhẫn nam Fine Tune

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  62.696.871,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 19. Nhẫn nam Allame Platin trắng

  Nhẫn nam Allame

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  47.739.395,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 20. Nhẫn nam Cymbale Platin trắng

  Nhẫn nam Cymbale

  Bạch Kim 950
  48.064.865,00 ₫
  11.215.135  - 133.513.515  11.215.135 ₫ - 133.513.515 ₫
 21. Nhẫn nam Admetus Platin trắng

  Nhẫn nam Admetus

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  62.490.268,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 22. Nhẫn nam Beau Platin trắng

  Nhẫn nam Beau

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  85.109.029,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 23. Nhẫn nam Alecander Platin trắng

  Nhẫn nam Alecander

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  47.159.207,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 24. Nhẫn nam Bogdan Platin trắng

  Nhẫn nam Bogdan

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  59.428.017,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 25. Nhẫn nam Perfect Balance Platin trắng

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  69.503.441,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 26. Nhẫn nam Cledwyn Platin trắng

  Nhẫn nam Cledwyn

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  47.354.490,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 27. Nhẫn nam Balconi Platin trắng

  Nhẫn nam Balconi

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  65.722.328,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 28. Nhẫn nam Cohen Platin trắng

  Nhẫn nam Cohen

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  57.729.912,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 29. Nhẫn nam Paul Platin trắng

  Nhẫn nam Paul

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  61.641.213,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 30. Nhẫn nam Plante Platin trắng

  Nhẫn nam Plante

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  44.337.524,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 31. Nhẫn nam Sewaddle Platin trắng

  Nhẫn nam Sewaddle

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  63.509.130,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 32. Nhẫn nam Surrett Platin trắng

  Nhẫn nam Surrett

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  53.218.614,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 33. Nhẫn nam Warden Platin trắng

  Nhẫn nam Warden

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  50.623.343,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 34. Nhẫn nam Aquil Platin trắng

  Nhẫn nam Aquil

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  78.882.641,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 35. Nhẫn nam Ardito Platin trắng

  Nhẫn nam Ardito

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  40.157.356,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 36. Nhẫn nam Horrell Platin trắng

  Nhẫn nam Horrell

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  66.064.780,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 37. Nhẫn nam Jefferson Platin trắng

  Nhẫn nam Jefferson

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  44.501.675,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 38. Nhẫn nam Komala Platin trắng

  Nhẫn nam Komala

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  55.318.604,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 39. Nhẫn nam Ty Platin trắng

  Nhẫn nam Ty

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  54.254.456,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 40. Nhẫn nam Aela Platin trắng

  Nhẫn nam Aela

  Bạch Kim 950
  41.034.710,00 ₫
  9.574.765  - 113.985.307  9.574.765 ₫ - 113.985.307 ₫
 41. Nhẫn nam Couchelle Platin trắng

  Nhẫn nam Couchelle

  Bạch Kim 950
  41.875.272,00 ₫
  10.081.084  - 116.320.200  10.081.084 ₫ - 116.320.200 ₫
 42. Nhẫn nam Viva Platin trắng

  Nhẫn nam Viva

  Bạch Kim 950
  44.014.884,00 ₫
  10.270.139  - 122.263.567  10.270.139 ₫ - 122.263.567 ₫
 43. Nhẫn nam Wartol Platin trắng

  Nhẫn nam Wartol

  Bạch Kim 950
  33.622.481,00 ₫
  8.094.301  - 93.395.782  8.094.301 ₫ - 93.395.782 ₫
 44. Nhẫn nam Bisogno Platin trắng

  Nhẫn nam Bisogno

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  47.224.304,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 45. Nhẫn nam Bolivie Platin trắng

  Nhẫn nam Bolivie

  Bạch Kim 950
  34.539.458,00 ₫
  8.315.054  - 95.942.940  8.315.054 ₫ - 95.942.940 ₫
 46. Nhẫn nam Vacanza Platin trắng

  Nhẫn nam Vacanza

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  62.439.325,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 47. Nhẫn nam Eid Platin trắng

  Nhẫn nam Eid

  Bạch Kim 950
  66.327.986,00 ₫
  13.756.915  - 184.244.407  13.756.915 ₫ - 184.244.407 ₫
 48. Nhẫn nam Pareja Platin trắng

  Nhẫn nam Pareja

  Bạch Kim 950
  72.823.239,00 ₫
  15.104.079  - 202.286.775  15.104.079 ₫ - 202.286.775 ₫
 49. Nhẫn nam Pretty Morning Platin trắng

  Nhẫn nam Pretty Morning

  Bạch Kim 950
  59.603.490,00 ₫
  12.362.205  - 165.565.252  12.362.205 ₫ - 165.565.252 ₫

You’ve viewed 49 of 49 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng