Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Hercules 0.12 Carat

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  25.228.181,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 2. Nhẫn nam Ciprian 0.1 Carat

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  23.922.621,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 3. Nhẫn nam Silent Approval 0.12 Carat

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  37.481.708,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 4. Nhẫn nam Surrett 0.18 Carat

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  27.175.907,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 5. Nhẫn nam Relaxing Voyage 0.1 Carat

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  46.362.798,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 6. Nhẫn nam Cohen 0.12 Carat

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  30.034.950,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 7. Nhẫn nam Bogdan 0.24 Carat

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  30.946.267,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 8. Nhẫn nam Cledwyn 0.2 Carat

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  24.694.975,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 9. Nhẫn nam Perfect Balance 0.14 Carat

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  36.694.352,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 10. Nhẫn nam Scraggy 0.18 Carat

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  32.037.016,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 11. Nhẫn nam Balconi 0.1 Carat

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  34.408.137,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 12. Nhẫn nam Bisogno 0.144 Carat

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  22.912.532,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng