Đang tải...
Tìm thấy 18 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Motivo Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.02 crt - AAA

  20.963.673,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 2. Nhẫn nam Beau Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.6 crt - AAA

  31.153.436,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 3. Nhẫn nam Heroic Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.6 crt - AAA

  27.622.225,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 4. Nhẫn nam Magical Day Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.6 crt - AAA

  22.802.437,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 5. Nhẫn nam Hercules Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  20.982.917,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 6. Nhẫn nam Bellanca Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.088 crt - AAA

  17.346.425,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 7. Nhẫn nam Alecander Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.27 crt - AAA

  22.406.213,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 8. Nhẫn nam Final Round Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.36 crt - AAA

  30.004.950,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 9. Nhẫn nam Cledwyn Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  21.808.196,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 10. Nhẫn nam Ciprian Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  23.186.776,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 11. Nhẫn nam Perfect Balance Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.14 crt - AAA

  31.373.623,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 12. Nhẫn nam Relaxing Voyage Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  42.428.855,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 13. Nhẫn nam Balconi Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  29.936.461,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 14. Nhẫn nam Admetus Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.4 crt - AAA

  27.461.189,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 15. Nhẫn nam Aquil Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.8 crt - AAA

  34.031.724,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 16. Nhẫn nam Horrell Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  31.788.245,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 17. Nhẫn nam Vacanza Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.35 crt - AAA

  23.579.887,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 18. Nhẫn nam Viaggio Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  21.817.253,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫

You’ve viewed 18 of 18 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng