Đang tải...
Tìm thấy 46 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Hercules Fashion

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  25.228.181,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Fashion

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  14.077.290,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 3. Nhẫn nam Abel Fashion

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  17.318.124,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 4. Nhẫn nam Heroic Fashion

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  32.348.618,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 5. Nhẫn nam Allame Fashion

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  23.584.981,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 6. Nhẫn nam Ardito Fashion

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  19.818.867,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 7. Nhẫn nam Beamard Fashion

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  19.914.526,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 8. Nhẫn nam Expai Fashion

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  12.932.767,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 9. Nhẫn nam Dossleyn Fashion

  Nhẫn nam Dossleyn

  Vàng 14K
  8.638.543,00 ₫
  4.945.731  - 49.457.310  4.945.731 ₫ - 49.457.310 ₫
 10. Nhẫn nam Bellanca Fashion

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  19.497.358,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 11. Nhẫn nam Pineiro Fashion

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  22.759.136,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 12. Nhẫn nam Silent Approval Fashion

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  37.481.708,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 13. Nhẫn nam Magical Day Fashion

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  27.528.830,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 14. Nhẫn nam Motivo Fashion

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  21.274.992,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 15. Nhẫn nam Feratibes Fashion

  Nhẫn nam Feratibes

  Vàng 14K
  17.165.861,00 ₫
  8.517.412  - 98.277.832  8.517.412 ₫ - 98.277.832 ₫
 16. Nhẫn nam Couchelle Fashion

  Nhẫn nam Couchelle

  Vàng 14K
  20.317.261,00 ₫
  10.081.084  - 116.320.200  10.081.084 ₫ - 116.320.200 ₫
 17. Nhẫn nam Ciprian Fashion

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  23.922.621,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 18. Nhẫn nam Plante Fashion

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  22.779.513,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 19. Nhẫn nam Beau Fashion

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  53.794.838,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 20. Nhẫn nam Komala Fashion

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  30.220.044,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 21. Nhẫn nam Wartol Fashion

  Nhẫn nam Wartol

  Vàng Trắng 14K
  16.313.130,00 ₫
  8.094.301  - 93.395.782  8.094.301 ₫ - 93.395.782 ₫
 22. Nhẫn nam Ty Fashion

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  27.503.641,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 23. Nhẫn nam Viaggio Fashion

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  24.647.429,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 24. Nhẫn nam Aritos Fashion

  Nhẫn nam Aritos

  Vàng Trắng 14K
  27.509.869,00 ₫
  11.759.944  - 157.499.250  11.759.944 ₫ - 157.499.250 ₫
 25. Nhẫn nam Cymbale Fashion

  Nhẫn nam Cymbale

  Vàng Trắng 14K
  23.320.360,00 ₫
  11.215.135  - 133.513.515  11.215.135 ₫ - 133.513.515 ₫
 26. Nhẫn nam Alecander Fashion

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  23.594.886,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 27. Nhẫn nam Vacanza Fashion

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  41.353.388,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 28. Nhẫn nam Paul Fashion

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  36.463.975,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 29. Nhẫn nam Aquil Fashion

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  44.814.691,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 30. Nhẫn nam Surrett Fashion

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  27.175.907,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 31. Nhẫn nam Fine Tune Fashion

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  31.264.662,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 32. Nhẫn nam Relaxing Voyage Fashion

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  46.362.798,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 33. Nhẫn nam Sewaddle Fashion

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  31.644.187,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 34. Nhẫn nam Warden Fashion

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  24.619.976,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 35. Nhẫn nam Cohen Fashion

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  30.034.950,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 36. Nhẫn nam Admetus Fashion

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  33.772.480,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 37. Nhẫn nam Bogdan Fashion

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  30.946.267,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 38. Nhẫn nam Horrell Fashion

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  32.665.599,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 39. Nhẫn nam Cledwyn Fashion

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  24.694.975,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 40. Nhẫn nam Perfect Balance Fashion

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  36.694.352,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 41. Nhẫn nam Scraggy Fashion

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  32.037.016,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 42. Nhẫn nam Balconi Fashion

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  34.408.137,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 43. Nhẫn nam Aela Fashion

  Nhẫn nam Aela

  Vàng Trắng 14K
  19.909.433,00 ₫
  9.574.765  - 113.985.307  9.574.765 ₫ - 113.985.307 ₫
 44. Nhẫn nam Viva Fashion

  Nhẫn nam Viva

  Vàng Trắng 14K
  21.355.369,00 ₫
  10.270.139  - 122.263.567  10.270.139 ₫ - 122.263.567 ₫
 45. Nhẫn nam Bisogno Fashion

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  22.912.532,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 46. Nhẫn nam Eid Fashion

  Nhẫn nam Eid

  Vàng 14K
  32.181.356,00 ₫
  13.756.915  - 184.244.407  13.756.915 ₫ - 184.244.407 ₫

You’ve viewed 46 of 46 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng