Đang tải...
Tìm thấy 10 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Motivo Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.02 crt - AA

  28.463.638,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 2. Nhẫn nam Horrell Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  31.873.150,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 3. Nhẫn nam Beau Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  1.6 crt - AAA

  47.228.832,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 4. Nhẫn nam Alecander Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.27 crt - AA

  25.915.630,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 5. Nhẫn nam Admetus Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.4 crt - AAA

  31.480.038,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 6. Nhẫn nam Ciprian Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  23.271.681,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 7. Nhẫn nam Cledwyn Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  23.562.905,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 8. Nhẫn nam Aquil Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.8 crt - AA

  38.418.495,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 9. Nhẫn nam Vacanza Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.35 crt - AA

  36.117.564,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 10. Nhẫn nam Viaggio Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  24.109.695,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫

You’ve viewed 10 of 10 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng