Đang tải...
Tìm thấy 39 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Abel Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  17.318.124,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 2. Nhẫn nam Heroic Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.6 crt - AAA

  33.169.369,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 3. Nhẫn nam Hercules Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  23.530.076,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 4. Nhẫn nam Magical Day Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.6 crt - AAA

  28.349.581,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 5. Nhẫn nam Expai Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  12.395.034,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 6. Nhẫn nam Komala Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.445 crt - AAA

  26.201.195,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 7. Nhẫn nam Allame Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  22.990.645,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 8. Nhẫn nam Paul Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.43 crt - AAA

  34.058.326,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 9. Nhẫn nam Final Round Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.36 crt - AAA

  31.193.624,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 10. Nhẫn nam Bellanca Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.088 crt - AAA

  19.016.228,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 11. Nhẫn nam Pineiro Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  20.353.487,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 12. Nhẫn nam Fine Tune Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  30.104.290,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 13. Nhẫn nam Buizel Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.045 crt - AAA

  13.624.462,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 14. Nhẫn nam Plante Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  21.053.106,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 15. Nhẫn nam Silent Approval Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  36.660.957,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 16. Nhẫn nam Ardito Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.025 crt - AAA

  19.366.039,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 17. Nhẫn nam Ciprian Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  23.554.699,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 18. Nhẫn nam Beamard Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  19.320.190,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 19. Nhẫn nam Admetus Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.4 crt - AAA

  35.923.413,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 20. Nhẫn nam Bogdan Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  29.304.765,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 21. Nhẫn nam Alecander Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AA

  26.651.476,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 22. Nhẫn nam Ty Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  26.428.175,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 23. Nhẫn nam Relaxing Voyage Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  42.796.778,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 24. Nhẫn nam Perfect Balance Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  31.883.054,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 25. Nhẫn nam Cledwyn Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  25.770.442,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 26. Nhẫn nam Balconi Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  30.842.117,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 27. Nhẫn nam Beau Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.6 crt - AAA

  64.945.729,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 28. Nhẫn nam Cohen Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  28.846.277,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 29. Nhẫn nam Scraggy Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  29.461.557,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 30. Nhẫn nam Sewaddle Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.285 crt - AAA

  32.210.222,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 31. Nhẫn nam Surrett Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  26.609.872,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 32. Nhẫn nam Warden Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  24.733.183,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 33. Nhẫn nam Aquil Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.8 crt - AA

  38.418.495,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 34. Nhẫn nam Motivo Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.02 crt - AA

  28.831.560,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 35. Nhẫn nam Horrell Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  32.156.168,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 36. Nhẫn nam Jefferson Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  21.719.330,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 37. Nhẫn nam Bisogno Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.144 crt - AAA

  24.978.559,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 38. Nhẫn nam Vacanza Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  36.117.564,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 39. Nhẫn nam Viaggio Đá Ruby / Hồng Ngọc

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  24.081.394,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫

You’ve viewed 39 of 39 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng