Đang tải...
Tìm thấy 39 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Buizel Kim Cương

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  14.077.290,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 2. Nhẫn nam Hercules Kim Cương

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  25.228.181,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 3. Nhẫn nam Ardito Kim Cương

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  19.818.867,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 4. Nhẫn nam Abel Kim Cương

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  17.912.460,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 5. Nhẫn nam Beamard Kim Cương

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  19.914.526,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 6. Nhẫn nam Allame Kim Cương

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  23.584.981,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 7. Nhẫn nam Expai Kim Cương

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  12.932.767,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 8. Nhẫn nam Bellanca Kim Cương

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  19.497.358,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 9. Nhẫn nam Pineiro Kim Cương

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  22.759.136,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 10. Nhẫn nam Plante Kim Cương

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  22.779.513,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 11. Nhẫn nam Silent Approval Kim Cương

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  41.189.237,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 12. Nhẫn nam Heroic Kim Cương

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.6 crt - VS

  55.754.167,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 13. Nhẫn nam Final Round Kim Cương

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  39.570.943,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 14. Nhẫn nam Viaggio Kim Cương

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  67.835.903,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 15. Nhẫn nam Jefferson Kim Cương

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  21.775.934,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 16. Nhẫn nam Komala Kim Cương

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  38.257.742,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 17. Nhẫn nam Ciprian Kim Cương

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  27.120.719,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 18. Nhẫn nam Cohen Kim Cương

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  30.034.950,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 19. Nhẫn nam Surrett Kim Cương

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  30.430.609,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 20. Nhẫn nam Fine Tune Kim Cương

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  31.264.662,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 21. Nhẫn nam Ty Kim Cương

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  30.531.929,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 22. Nhẫn nam Magical Day Kim Cương

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.6 crt - VS

  50.934.379,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 23. Nhẫn nam Relaxing Voyage Kim Cương

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  46.362.798,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 24. Nhẫn nam Paul Kim Cương

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  36.463.975,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 25. Nhẫn nam Scraggy Kim Cương

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  32.037.016,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 26. Nhẫn nam Alecander Kim Cương

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  45.670.253,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 27. Nhẫn nam Beau Kim Cương

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.6 crt - VS

  124.039.788,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 28. Nhẫn nam Horrell Kim Cương

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  35.722.188,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 29. Nhẫn nam Perfect Balance Kim Cương

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  36.694.352,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 30. Nhẫn nam Motivo Kim Cương

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.02 crt - VS

  193.066.631,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 31. Nhẫn nam Cledwyn Kim Cương

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  34.798.700,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 32. Nhẫn nam Balconi Kim Cương

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  34.408.137,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 33. Nhẫn nam Bogdan Kim Cương

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  38.333.024,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 34. Nhẫn nam Admetus Kim Cương

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  50.696.928,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 35. Nhẫn nam Aquil Kim Cương

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  128.050.146,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 36. Nhẫn nam Sewaddle Kim Cương

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  36.257.373,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 37. Nhẫn nam Warden Kim Cương

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  25.327.519,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 38. Nhẫn nam Bisogno Kim Cương

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  28.799.296,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 39. Nhẫn nam Vacanza Kim Cương

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  54.258.987,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫

You’ve viewed 39 of 39 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng