Đang tải...
Tìm thấy 34 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Abel Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  17.289.822,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.045 crt - AAA

  13.511.255,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 3. Nhẫn nam Beamard Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  19.291.888,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 4. Nhẫn nam Surrett Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  26.892.890,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 5. Nhẫn nam Plante Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  20.911.597,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 6. Nhẫn nam Pineiro Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  20.155.375,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 7. Nhẫn nam Ty Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  26.852.701,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 8. Nhẫn nam Viaggio Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  21.647.443,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 9. Nhẫn nam Allame Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  22.962.343,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 10. Nhẫn nam Bellanca Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.088 crt - AAA

  18.959.625,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 11. Nhẫn nam Expai Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  12.310.128,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 12. Nhẫn nam Alecander Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AA

  24.500.542,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 13. Nhẫn nam Fine Tune Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  30.019.385,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 14. Nhẫn nam Beau Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.6 crt - AAA

  43.945.828,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 15. Nhẫn nam Scraggy Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  29.574.764,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 16. Nhẫn nam Aquil Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.8 crt - AA

  38.022.271,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 17. Nhẫn nam Balconi Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  30.474.194,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 18. Nhẫn nam Bogdan Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  27.804.772,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 19. Nhẫn nam Silent Approval Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  35.925.111,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 20. Nhẫn nam Relaxing Voyage Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  42.428.855,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 21. Nhẫn nam Ciprian Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  23.186.776,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 22. Nhẫn nam Admetus Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  30.659.287,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 23. Nhẫn nam Cledwyn Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  23.959.129,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 24. Nhẫn nam Cohen Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  27.657.603,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 25. Nhẫn nam Paul Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.43 crt - AAA

  26.473.457,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 26. Nhẫn nam Sewaddle Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.285 crt - AAA

  32.351.731,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 27. Nhẫn nam Warden Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  24.704.881,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 28. Nhẫn nam Motivo Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.02 crt - AA

  24.076.866,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 29. Nhẫn nam Ardito Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.025 crt - AAA

  19.309.435,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 30. Nhẫn nam Horrell Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  31.788.245,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 31. Nhẫn nam Jefferson Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  21.662.727,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 32. Nhẫn nam Komala Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.445 crt - AAA

  29.484.199,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 33. Nhẫn nam Bisogno Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  25.261.577,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 34. Nhẫn nam Vacanza Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  24.542.147,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫

You’ve viewed 34 of 34 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng