Đang tải...
Tìm thấy 31 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Buizel Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.045 crt - AAA

  13.369.746,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 2. Nhẫn nam Jefferson Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.008 crt - AAA

  21.691.029,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 3. Nhẫn nam Pineiro Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.07 crt - AAA

  20.127.073,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 4. Nhẫn nam Abel Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  17.233.218,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 5. Nhẫn nam Ciprian Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  23.271.681,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 6. Nhẫn nam Ty Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.11 crt - AAA

  26.031.950,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 7. Nhẫn nam Beamard Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  19.235.284,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 8. Nhẫn nam Beau Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.6 crt - AAA

  47.879.772,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 9. Nhẫn nam Admetus Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.4 crt - AAA

  31.649.848,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 10. Nhẫn nam Bogdan Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.24 crt - AAA

  27.663.263,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 11. Nhẫn nam Fine Tune Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.06 crt - AAA

  29.934.480,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 12. Nhẫn nam Silent Approval Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.12 crt - AAA

  35.840.206,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 13. Nhẫn nam Alecander Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.27 crt - AA

  25.576.009,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 14. Nhẫn nam Cledwyn Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  23.647.810,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 15. Nhẫn nam Cohen Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.12 crt - AAA

  28.167.034,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 16. Nhẫn nam Paul Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.43 crt - AAA

  33.831.912,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 17. Nhẫn nam Allame Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  22.905.739,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 18. Nhẫn nam Plante Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.09 crt - AAA

  20.798.390,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 19. Nhẫn nam Scraggy Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.18 crt - AAA

  29.121.936,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 20. Nhẫn nam Sewaddle Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.285 crt - AAA

  31.644.187,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 21. Nhẫn nam Surrett Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.18 crt - AAA

  26.609.872,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 22. Nhẫn nam Warden Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  24.648.277,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 23. Nhẫn nam Aquil Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.8 crt - AA

  38.503.401,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 24. Nhẫn nam Motivo Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.02 crt - AA

  28.548.543,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 25. Nhẫn nam Ardito Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.025 crt - AAA

  19.309.435,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 26. Nhẫn nam Horrell Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.1 crt - AAA

  31.873.150,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 27. Nhẫn nam Komala Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.445 crt - AAA

  26.201.195,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 28. Nhẫn nam Bisogno Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.144 crt - AAA

  24.978.559,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 29. Nhẫn nam Vacanza Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.35 crt - AA

  36.287.374,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 30. Nhẫn nam Viaggio Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.5 crt - AA

  24.137.997,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 31. Nhẫn nam Expai Đá Sapphire Vàng

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.048 crt - AAA

  12.225.223,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫

You’ve viewed 31 of 31 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng