Đang tải...
Tìm thấy 10 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Ciprian Đá Tanzanite

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  23.186.776,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 2. Nhẫn nam Beau Đá Tanzanite

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1.6 crt - AAA

  35.398.699,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 3. Nhẫn nam Alecander Đá Tanzanite

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  22.943.946,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 4. Nhẫn nam Cledwyn Đá Tanzanite

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  22.345.929,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 5. Nhẫn nam Admetus Đá Tanzanite

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.4 crt - AAA

  28.536.656,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 6. Nhẫn nam Aquil Đá Tanzanite

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.8 crt - AAA

  40.541.127,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 7. Nhẫn nam Motivo Đá Tanzanite

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1.02 crt - AAA

  30.642.873,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 8. Nhẫn nam Horrell Đá Tanzanite

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  31.788.245,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 9. Nhẫn nam Vacanza Đá Tanzanite

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  28.985.522,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 10. Nhẫn nam Viaggio Đá Tanzanite

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  24.704.032,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫

You’ve viewed 10 of 10 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng