Đang tải...
Tìm thấy 39 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Hercules Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  21.011.219,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 2. Nhẫn nam Abel Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  17.233.218,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 3. Nhẫn nam Heroic Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.6 crt - AAA

  27.735.432,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 4. Nhẫn nam Alecander Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.27 crt - AAA

  22.434.515,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 5. Nhẫn nam Beau Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.6 crt - AAA

  31.464.755,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 6. Nhẫn nam Beamard Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  19.235.284,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 7. Nhẫn nam Expai Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.048 crt - AAA

  11.885.602,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 8. Nhẫn nam Buizel Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.045 crt - AAA

  12.888.616,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 9. Nhẫn nam Magical Day Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.6 crt - AAA

  22.915.644,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 10. Nhẫn nam Bellanca Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.088 crt - AAA

  17.346.425,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 11. Nhẫn nam Silent Approval Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  35.585.490,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 12. Nhẫn nam Final Round Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.36 crt - AAA

  30.061.554,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 13. Nhẫn nam Ciprian Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  23.186.776,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 14. Nhẫn nam Aquil Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.8 crt - AAA

  34.286.439,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 15. Nhẫn nam Motivo Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.02 crt - AAA

  21.274.992,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 16. Nhẫn nam Admetus Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.4 crt - AAA

  27.546.094,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 17. Nhẫn nam Balconi Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  29.936.461,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 18. Nhẫn nam Fine Tune Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  29.934.480,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 19. Nhẫn nam Perfect Balance Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  31.401.924,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 20. Nhẫn nam Relaxing Voyage Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  42.428.855,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 21. Nhẫn nam Bogdan Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.24 crt - AAA

  27.125.530,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 22. Nhẫn nam Cledwyn Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.264 crt - AAA

  21.836.498,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 23. Nhẫn nam Cohen Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.12 crt - AAA

  26.667.042,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 24. Nhẫn nam Paul Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  25.426.293,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 25. Nhẫn nam Allame Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  22.905.739,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 26. Nhẫn nam Pineiro Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  20.098.772,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 27. Nhẫn nam Plante Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  20.798.390,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 28. Nhẫn nam Scraggy Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  28.867.220,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 29. Nhẫn nam Sewaddle Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.285 crt - AAA

  31.276.265,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 30. Nhẫn nam Surrett Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.18 crt - AAA

  25.421.199,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 31. Nhẫn nam Warden Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  24.648.277,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 32. Nhẫn nam Ardito Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  19.224.530,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 33. Nhẫn nam Horrell Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  31.788.245,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 34. Nhẫn nam Jefferson Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  21.606.123,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 35. Nhẫn nam Komala Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.445 crt - AAA

  25.097.427,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 36. Nhẫn nam Ty Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.11 crt - AAA

  25.607.424,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 37. Nhẫn nam Bisogno Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  23.789.886,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 38. Nhẫn nam Vacanza Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.35 crt - AAA

  23.806.301,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 39. Nhẫn nam Viaggio Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.5 crt - AAA

  22.015.366,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫

You’ve viewed 39 of 39 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng