Đang tải...
Tìm thấy 51 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Heroic Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  41.633.008,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  18.407.458,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 3. Nhẫn nam Dossleyn Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Dossleyn

  Vàng Hồng 18K
  11.605.982,00 ₫
  4.945.731  - 49.457.310  4.945.731 ₫ - 49.457.310 ₫
 4. Nhẫn nam Hercules Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  32.105.506,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 5. Nhẫn nam Abel Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  23.189.322,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 6. Nhẫn nam Final Round Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  49.479.386,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 7. Nhẫn nam Beau Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  63.932.526,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 8. Nhẫn nam Feratibes Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Feratibes

  Vàng Hồng 18K
  23.062.531,00 ₫
  8.517.412  - 98.277.832  8.517.412 ₫ - 98.277.832 ₫
 9. Nhẫn nam Silent Approval Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  49.657.122,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 10. Nhẫn nam Beamard Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  26.473.457,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 11. Nhẫn nam Magical Day Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  35.157.567,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 12. Nhẫn nam Bellanca Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  25.368.556,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 13. Nhẫn nam Ciprian Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  31.780.602,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 14. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  41.440.557,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 15. Nhẫn nam Perfect Balance Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  47.316.000,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 16. Nhẫn nam Relaxing Voyage Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  60.830.654,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 17. Nhẫn nam Balconi Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  44.545.825,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 18. Nhẫn nam Admetus Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  43.069.606,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 19. Nhẫn nam Alecander Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  31.223.623,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 20. Nhẫn nam Bogdan Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  40.166.977,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 21. Nhẫn nam Cledwyn Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  32.030.789,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 22. Nhẫn nam Cohen Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  39.000.945,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 23. Nhẫn nam Paul Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Paul

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  44.614.879,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 24. Nhẫn nam Allame Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Allame

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  31.404.755,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 25. Nhẫn nam Pineiro Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  29.585.518,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 26. Nhẫn nam Plante Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Plante

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  29.758.725,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 27. Nhẫn nam Scraggy Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  41.690.744,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 28. Nhẫn nam Sewaddle Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  41.960.176,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 29. Nhẫn nam Surrett Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  35.606.999,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 30. Nhẫn nam Warden Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Warden

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  33.038.333,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 31. Nhẫn nam Aquil Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  55.843.883,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 32. Nhẫn nam Motivo Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Hồng 18K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  27.795.715,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 33. Nhẫn nam Ardito Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  26.403.270,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 34. Nhẫn nam Horrell Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  43.478.283,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 35. Nhẫn nam Jefferson Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  29.018.352,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 36. Nhẫn nam Komala Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Komala

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  38.345.477,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 37. Nhẫn nam Ty Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  36.163.977,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 38. Nhẫn nam Aela Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Aela

  Vàng Hồng 18K
  26.748.552,00 ₫
  9.574.765  - 113.985.307  9.574.765 ₫ - 113.985.307 ₫
 39. Nhẫn nam Couchelle Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Couchelle

  Vàng Hồng 18K
  27.296.473,00 ₫
  10.081.084  - 116.320.200  10.081.084 ₫ - 116.320.200 ₫
 40. Nhẫn nam Cymbale Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Cymbale

  Vàng Hồng 18K
  31.331.171,00 ₫
  11.215.135  - 133.513.515  11.215.135 ₫ - 133.513.515 ₫
 41. Nhẫn nam Viva Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Viva

  Vàng Hồng 18K
  28.691.183,00 ₫
  10.270.139  - 122.263.567  10.270.139 ₫ - 122.263.567 ₫
 42. Nhẫn nam Wartol Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Wartol

  Vàng Hồng 18K
  21.916.876,00 ₫
  8.094.301  - 93.395.782  8.094.301 ₫ - 93.395.782 ₫
 43. Nhẫn nam Bisogno Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Hồng 18K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  30.783.250,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 44. Nhẫn nam Bolivie Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Bolivie

  Vàng Hồng 18K
  22.514.609,00 ₫
  8.315.054  - 95.942.940  8.315.054 ₫ - 95.942.940 ₫
 45. Nhẫn nam Vacanza Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  48.179.770,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 46. Nhẫn nam Viaggio Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  31.626.641,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 47. Nhẫn nam Aritos Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Aritos

  Vàng Hồng 18K
  36.959.824,00 ₫
  11.759.944  - 157.499.250  11.759.944 ₫ - 157.499.250 ₫
 48. Nhẫn nam Eid Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Eid

  Vàng Hồng 18K
  43.236.020,00 ₫
  13.756.915  - 184.244.407  13.756.915 ₫ - 184.244.407 ₫
 49. Nhẫn nam Expai Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  16.957.276,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 50. Nhẫn nam Pareja Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Pareja

  Vàng Hồng 18K
  47.469.963,00 ₫
  15.104.079  - 202.286.775  15.104.079 ₫ - 202.286.775 ₫
 51. Nhẫn nam Pretty Morning Vàng Hồng 18K

  Nhẫn nam Pretty Morning

  Vàng Hồng 18K
  38.852.645,00 ₫
  12.362.205  - 165.565.252  12.362.205 ₫ - 165.565.252 ₫

You’ve viewed 51 of 51 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng