Đang tải...
Tìm thấy 51 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Buizel Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  18.407.458,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 2. Nhẫn nam Heroic Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  41.633.008,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 3. Nhẫn nam Abel Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  23.189.322,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 4. Nhẫn nam Hercules Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  32.105.506,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 5. Nhẫn nam Final Round Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  49.479.386,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 6. Nhẫn nam Bellanca Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  25.368.556,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 7. Nhẫn nam Pineiro Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  29.585.518,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 8. Nhẫn nam Beau Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  63.932.526,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 9. Nhẫn nam Beamard Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  26.473.457,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 10. Nhẫn nam Ardito Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  26.403.270,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 11. Nhẫn nam Silent Approval Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  49.657.122,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 12. Nhẫn nam Dossleyn Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Dossleyn

  Vàng Trắng 18K
  11.605.982,00 ₫
  4.945.731  - 49.457.310  4.945.731 ₫ - 49.457.310 ₫
 13. Nhẫn nam Wartol Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Wartol

  Vàng Trắng 18K
  21.916.876,00 ₫
  8.094.301  - 93.395.782  8.094.301 ₫ - 93.395.782 ₫
 14. Nhẫn nam Paul Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Paul

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  44.614.879,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 15. Nhẫn nam Expai Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  16.957.276,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 16. Nhẫn nam Magical Day Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  35.157.567,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 17. Nhẫn nam Motivo Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  27.795.715,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 18. Nhẫn nam Couchelle Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Couchelle

  Vàng Trắng 18K
  27.296.473,00 ₫
  10.081.084  - 116.320.200  10.081.084 ₫ - 116.320.200 ₫
 19. Nhẫn nam Ciprian Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  31.780.602,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 20. Nhẫn nam Relaxing Voyage Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  60.830.654,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 21. Nhẫn nam Fine Tune Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  41.440.557,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 22. Nhẫn nam Cledwyn Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  32.030.789,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 23. Nhẫn nam Komala Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Komala

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  38.345.477,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 24. Nhẫn nam Bolivie Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Bolivie

  Vàng Trắng 18K
  22.514.609,00 ₫
  8.315.054  - 95.942.940  8.315.054 ₫ - 95.942.940 ₫
 25. Nhẫn nam Alecander Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  31.223.623,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 26. Nhẫn nam Cohen Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  39.000.945,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 27. Nhẫn nam Vacanza Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  48.179.770,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 28. Nhẫn nam Horrell Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  43.478.283,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 29. Nhẫn nam Bogdan Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  40.166.977,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 30. Nhẫn nam Pareja Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Pareja

  Vàng Trắng 18K
  47.469.963,00 ₫
  15.104.079  - 202.286.775  15.104.079 ₫ - 202.286.775 ₫
 31. Nhẫn nam Allame Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Allame

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  31.404.755,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 32. Nhẫn nam Viaggio Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  31.626.641,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 33. Nhẫn nam Admetus Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  43.069.606,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 34. Nhẫn nam Balconi Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  44.545.825,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 35. Nhẫn nam Perfect Balance Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  47.316.000,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 36. Nhẫn nam Plante Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Plante

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  29.758.725,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 37. Nhẫn nam Scraggy Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  41.690.744,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 38. Nhẫn nam Sewaddle Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  41.960.176,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 39. Nhẫn nam Surrett Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  35.606.999,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 40. Nhẫn nam Warden Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Warden

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  33.038.333,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 41. Nhẫn nam Aquil Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  55.843.883,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 42. Nhẫn nam Jefferson Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  29.018.352,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 43. Nhẫn nam Ty Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  36.163.977,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 44. Nhẫn nam Aela Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Aela

  Vàng Trắng 18K
  26.748.552,00 ₫
  9.574.765  - 113.985.307  9.574.765 ₫ - 113.985.307 ₫
 45. Nhẫn nam Cymbale Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Cymbale

  Vàng Trắng 18K
  31.331.171,00 ₫
  11.215.135  - 133.513.515  11.215.135 ₫ - 133.513.515 ₫
 46. Nhẫn nam Viva Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Viva

  Vàng Trắng 18K
  28.691.183,00 ₫
  10.270.139  - 122.263.567  10.270.139 ₫ - 122.263.567 ₫
 47. Nhẫn nam Bisogno Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  30.783.250,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 48. Nhẫn nam Aritos Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Aritos

  Vàng Trắng 18K
  36.959.824,00 ₫
  11.759.944  - 157.499.250  11.759.944 ₫ - 157.499.250 ₫
 49. Nhẫn nam Eid Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Eid

  Vàng Trắng 18K
  43.236.020,00 ₫
  13.756.915  - 184.244.407  13.756.915 ₫ - 184.244.407 ₫
 50. Nhẫn nam Feratibes Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Feratibes

  Vàng Trắng 18K
  23.062.531,00 ₫
  8.517.412  - 98.277.832  8.517.412 ₫ - 98.277.832 ₫
 51. Nhẫn nam Pretty Morning Vàng Trắng 18K

  Nhẫn nam Pretty Morning

  Vàng Trắng 18K
  38.852.645,00 ₫
  12.362.205  - 165.565.252  12.362.205 ₫ - 165.565.252 ₫

You’ve viewed 51 of 51 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng