Đang tải...
Tìm thấy 51 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Buizel Vàng 9K

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  11.094.286,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 2. Nhẫn nam Hercules Vàng 9K

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  20.490.468,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 3. Nhẫn nam Dossleyn Vàng 9K

  Nhẫn nam Dossleyn

  Vàng 9K
  6.594.308,00 ₫
  4.945.731  - 49.457.310  4.945.731 ₫ - 49.457.310 ₫
 4. Nhẫn nam Abel Vàng 9K

  Nhẫn nam Abel

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  13.273.521,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 5. Nhẫn nam Heroic Vàng 9K

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  25.952.706,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 6. Nhẫn nam Wartol Vàng 9K

  Nhẫn nam Wartol

  Vàng 9K
  12.452.771,00 ₫
  8.094.301  - 93.395.782  8.094.301 ₫ - 93.395.782 ₫
 7. Nhẫn nam Expai Vàng 9K

  Nhẫn nam Expai

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  10.160.328,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 8. Nhẫn nam Allame Vàng 9K

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  18.198.026,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 9. Nhẫn nam Feratibes Vàng 9K

  Nhẫn nam Feratibes

  Vàng 9K
  13.103.711,00 ₫
  8.517.412  - 98.277.832  8.517.412 ₫ - 98.277.832 ₫
 10. Nhẫn nam Ardito Vàng 9K

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  15.282.946,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 11. Nhẫn nam Beamard Vàng 9K

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.396.152,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 12. Nhẫn nam Komala Vàng 9K

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  24.622.524,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 13. Nhẫn nam Beau Vàng 9K

  Nhẫn nam Beau

  Vàng 9K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  46.811.098,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 14. Nhẫn nam Pineiro Vàng 9K

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.056.517,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 15. Nhẫn nam Paul Vàng 9K

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  30.848.908,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 16. Nhẫn nam Cohen Vàng 9K

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  23.858.376,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 17. Nhẫn nam Couchelle Vàng 9K

  Nhẫn nam Couchelle

  Vàng 9K
  15.509.360,00 ₫
  10.081.084  - 116.320.200  10.081.084 ₫ - 116.320.200 ₫
 18. Nhẫn nam Plante Vàng 9K

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  17.971.612,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 19. Nhẫn nam Silent Approval Vàng 9K

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  29.094.201,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 20. Nhẫn nam Magical Day Vàng 9K

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.6 crt - AAA

  22.273.478,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 21. Nhẫn nam Bellanca Vàng 9K

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  15.452.755,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 22. Nhẫn nam Ciprian Vàng 9K

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  18.509.345,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 23. Nhẫn nam Final Round Vàng 9K

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  32.745.127,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 24. Nhẫn nam Alecander Vàng 9K

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  18.339.534,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 25. Nhẫn nam Surrett Vàng 9K

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  21.367.822,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 26. Nhẫn nam Motivo Vàng 9K

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.02 crt - AAA

  16.782.938,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 27. Nhẫn nam Perfect Balance Vàng 9K

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  29.377.218,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 28. Nhẫn nam Horrell Vàng 9K

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  25.216.861,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 29. Nhẫn nam Fine Tune Vàng 9K

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  24.254.601,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 30. Nhẫn nam Admetus Vàng 9K

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.4 crt - AAA

  27.367.794,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 31. Nhẫn nam Bogdan Vàng 9K

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  24.594.222,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 32. Nhẫn nam Cledwyn Vàng 9K

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng 9K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  19.641.415,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 33. Nhẫn nam Relaxing Voyage Vàng 9K

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  36.396.053,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 34. Nhẫn nam Balconi Vàng 9K

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  27.424.397,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 35. Nhẫn nam Scraggy Vàng 9K

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  25.386.671,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 36. Nhẫn nam Sewaddle Vàng 9K

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.285 crt - AAA

  24.537.618,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 37. Nhẫn nam Warden Vàng 9K

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  18.820.665,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 38. Nhẫn nam Aquil Vàng 9K

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  37.216.803,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 39. Nhẫn nam Jefferson Vàng 9K

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  16.499.921,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 40. Nhẫn nam Ty Vàng 9K

  Nhẫn nam Ty

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  21.537.632,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 41. Nhẫn nam Aela Vàng 9K

  Nhẫn nam Aela

  Vàng 9K
  15.198.041,00 ₫
  9.574.765  - 113.985.307  9.574.765 ₫ - 113.985.307 ₫
 42. Nhẫn nam Cymbale Vàng 9K

  Nhẫn nam Cymbale

  Vàng 9K
  17.801.802,00 ₫
  11.215.135  - 133.513.515  11.215.135 ₫ - 133.513.515 ₫
 43. Nhẫn nam Viva Vàng 9K

  Nhẫn nam Viva

  Vàng 9K
  16.301.809,00 ₫
  10.270.139  - 122.263.567  10.270.139 ₫ - 122.263.567 ₫
 44. Nhẫn nam Bisogno Vàng 9K

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  17.490.483,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 45. Nhẫn nam Bolivie Vàng 9K

  Nhẫn nam Bolivie

  Vàng 9K
  12.792.392,00 ₫
  8.315.054  - 95.942.940  8.315.054 ₫ - 95.942.940 ₫
 46. Nhẫn nam Vacanza Vàng 9K

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  36.650.769,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 47. Nhẫn nam Viaggio Vàng 9K

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  19.839.528,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 48. Nhẫn nam Aritos Vàng 9K

  Nhẫn nam Aritos

  Vàng 9K
  20.999.900,00 ₫
  11.759.944  - 157.499.250  11.759.944 ₫ - 157.499.250 ₫
 49. Nhẫn nam Eid Vàng 9K

  Nhẫn nam Eid

  Vàng 9K
  24.565.921,00 ₫
  13.756.915  - 184.244.407  13.756.915 ₫ - 184.244.407 ₫
 50. Nhẫn nam Pareja Vàng 9K

  Nhẫn nam Pareja

  Vàng 9K
  26.971.570,00 ₫
  15.104.079  - 202.286.775  15.104.079 ₫ - 202.286.775 ₫
 51. Nhẫn nam Pretty Morning Vàng 9K

  Nhẫn nam Pretty Morning

  Vàng 9K
  22.075.367,00 ₫
  12.362.205  - 165.565.252  12.362.205 ₫ - 165.565.252 ₫

You’ve viewed 51 of 51 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng