Đang tải...
Tìm thấy 330 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B black-onyx

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.445 crt - AAA

  18.868.777,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 2. Bộ cô dâu Graceful-RING A black-onyx

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.5 crt - AAA

  13.611.161,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 3. Nhẫn Tanazia black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  10.496.270,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 4. Nhẫn nữ Vitaly black-onyx

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.11 crt - AAA

  9.776.273,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 5. Nhẫn nữ Joanna black-onyx

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.76 crt - AAA

  24.169.978,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth black-onyx

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  9.479.670,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 7. Nhẫn nữ Aryan black-onyx

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  10.777.305,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 8. Nhẫn nữ Misery black-onyx

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.62 crt - AAA

  22.922.154,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 9. Nhẫn Violinda black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - AAA

  14.486.816,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 10. Nhẫn nữ Regange black-onyx

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.688 crt - AAA

  20.973.860,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫
 11. Nhẫn nữ Caol black-onyx

  Nhẫn nữ Caol

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  23.824.696,00 ₫
  10.136.272  - 1.345.026.638  10.136.272 ₫ - 1.345.026.638 ₫
 12. Nhẫn Rondek B black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.5 crt - AAA

  12.869.655,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 13. Nhẫn Vontasia black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - AAA

  11.780.319,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 14. Nhẫn nữ Jayendra black-onyx

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  13.165.973,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 15. Nhẫn Aglio black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.01 crt - AAA

  8.481.467,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt black-onyx

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.05 crt - AAA

  9.076.653,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 17. Nhẫn nữ Nocha black-onyx

  Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAA

  28.808.635,00 ₫
  12.159.847  - 938.104.039  12.159.847 ₫ - 938.104.039 ₫
 18. Nhẫn Holz black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.565 crt - AAA

  10.769.948,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Egidia black-onyx

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.36 crt - AAA

  13.340.878,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 21. Nhẫn Ngakau black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Ngakau

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.488 crt - AAA

  12.832.579,00 ₫
  5.985.820  - 100.527.823  5.985.820 ₫ - 100.527.823 ₫
 22. Nhẫn nữ Marilyn black-onyx

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.76 crt - AAA

  24.318.279,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea black-onyx

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - AAA

  9.399.859,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April black-onyx

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  11.708.999,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt black-onyx

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.5 crt - AAA

  12.276.449,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 26. Nhẫn Julee black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  11.756.830,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 27. Nhẫn Angelina black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  12.240.790,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 28. Nhẫn nữ Clerical black-onyx

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  11.036.833,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 29. Nhẫn Germael black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Germael

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.018 crt - AAA

  17.157.086,00 ₫
  9.152.786  - 99.707.068  9.152.786 ₫ - 99.707.068 ₫
 30. Nhẫn nữ Cadieux black-onyx

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.44 crt - AAA

  12.609.278,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 31. Nhẫn Theone black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  16.047.093,00 ₫
  8.264.111  - 100.895.747  8.264.111 ₫ - 100.895.747 ₫
 32. Nhẫn Hrundl black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  11.581.359,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 33. Nhẫn nữ Tasenka black-onyx

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.35 crt - AAA

  10.940.606,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 34. Nhẫn Emmy black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  16.342.562,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 35. Nhẫn Dossleyn Women black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  12.847.862,00 ₫
  6.707.514  - 96.508.969  6.707.514 ₫ - 96.508.969 ₫
 36. Nhẫn Lannie black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.43 crt - AAA

  15.912.092,00 ₫
  6.785.627  - 1.193.923.580  6.785.627 ₫ - 1.193.923.580 ₫
 37. Nhẫn Masha black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  10.328.440,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 38. Nhẫn nữ Comfort black-onyx

  Nhẫn nữ Comfort

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  11.481.737,00 ₫
  6.346.668  - 77.249.633  6.346.668 ₫ - 77.249.633 ₫
 39. Nhẫn nữ Juicy black-onyx

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  12.757.863,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 40. Nhẫn nữ Expai Women black-onyx

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.128 crt - AAA

  11.056.362,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 41. Nhẫn Roosevelt black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  2 crt - AAA

  15.226.341,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 42. Nhẫn Katharyn black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  11.609.661,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 43. Nhẫn Redfern black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.352 crt - AAA

  19.634.623,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 44. Nhẫn nữ Netanel black-onyx

  Nhẫn nữ Netanel

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.2 crt - AAA

  12.442.864,00 ₫
  6.686.289  - 76.626.994  6.686.289 ₫ - 76.626.994 ₫
 45. Nhẫn Amelie black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  16.434.261,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 46. Nhẫn Venice black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.28 crt - AAA

  15.565.963,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 47. Nhẫn nữ Edoarda black-onyx

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - AAA

  11.698.528,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 48. Nhẫn Joye black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Joye

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.081 crt - AAA

  14.591.251,00 ₫
  7.449.021  - 91.273.151  7.449.021 ₫ - 91.273.151 ₫
 49. Nhẫn nữ Sue black-onyx

  Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.15 crt - AAA

  18.838.211,00 ₫
  9.234.861  - 254.291.240  9.234.861 ₫ - 254.291.240 ₫
 50. Nhẫn Angell black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.21 crt - AAA

  17.973.876,00 ₫
  8.741.845  - 207.989.578  8.741.845 ₫ - 207.989.578 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana black-onyx

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - AAA

  11.698.528,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 52. Nhẫn nữ Ehtel black-onyx

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.5 crt - AAA

  12.647.203,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 53. Nhẫn nữ Simone black-onyx

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  15.056.532,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 54. Nhẫn Eliseo black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  14.545.119,00 ₫
  6.860.344  - 188.730.236  6.860.344 ₫ - 188.730.236 ₫
 55. Nhẫn Jaume black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  22.709.325,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 56. Nhẫn Jobina black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Jobina

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  12.583.241,00 ₫
  7.494.304  - 76.768.503  7.494.304 ₫ - 76.768.503 ₫
 57. Nhẫn Malvika black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  13.091.541,00 ₫
  7.169.116  - 85.457.140  7.169.116 ₫ - 85.457.140 ₫
 58. Nhẫn nữ Oleysa black-onyx

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  21.120.747,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 59. Nhẫn Clematis black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  21.816.687,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 60. Nhẫn Gaby black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  14.262.384,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 61. Nhẫn Monalisa black-onyx

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - AAA

  13.679.933,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫

You’ve viewed 60 of 330 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng