Đang tải...
Tìm thấy 66 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Mindy 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.841.339,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt 0.05 Carat

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.491.741,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 3. Nhẫn Gaby 0.036 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  15.451.057,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 4. Nhẫn Verde 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  21.822.064,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April 0.03 Carat

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.388.241,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 6. Nhẫn Liquidum 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.995.016,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 7. Nhẫn Angelina 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.599.274,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 8. Nhẫn nữ Expai Women 0.128 Carat

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  13.886.537,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 9. Nhẫn Aglio 0.01 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.679.580,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 10. Nhẫn Lexina 0.035 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.868.153,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 11. Nhẫn nữ Simone 0.08 Carat

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  18.537.647,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 12. Nhẫn Bikyu 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Bikyu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  11.134.475,00 ₫
  5.985.820  - 67.669.488  5.985.820 ₫ - 67.669.488 ₫
 13. Nhẫn Begonia 0.084 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  24.844.127,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 14. Nhẫn Eliana 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  18.880.379,00 ₫
  8.626.373  - 98.164.622  8.626.373 ₫ - 98.164.622 ₫
 15. Nhẫn Gerwin 0.088 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  13.161.729,00 ₫
  7.736.283  - 78.806.228  7.736.283 ₫ - 78.806.228 ₫
 16. Nhẫn nữ Brutna 0.008 Carat

  Nhẫn nữ Brutna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  11.292.680,00 ₫
  5.752.330  - 65.617.605  5.752.330 ₫ - 65.617.605 ₫
 17. Nhẫn Hansika 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  11.396.832,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 18. Nhẫn Magaret 0.075 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  12.467.486,00 ₫
  6.198.083  - 68.490.235  6.198.083 ₫ - 68.490.235 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt 0.05 Carat

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.790.410,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 20. Nhẫn Sharalyn 0.04 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  16.315.109,00 ₫
  7.630.152  - 85.117.515  7.630.152 ₫ - 85.117.515 ₫
 21. Nhẫn Tova 0.036 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  15.421.623,00 ₫
  7.726.378  - 86.065.625  7.726.378 ₫ - 86.065.625 ₫
 22. Nhẫn Azul 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  23.567.716,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 23. Nhẫn Aslaug 0.078 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  15.154.737,00 ₫
  7.153.267  - 81.098.667  7.153.267 ₫ - 81.098.667 ₫
 24. Nhẫn hứa nữ Oxpen 0.07 Carat

  Nhẫn hứa nữ Oxpen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  16.572.373,00 ₫
  7.661.850  - 92.858.049  7.661.850 ₫ - 92.858.049 ₫
 25. Nhẫn Lily 0.056 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  16.133.978,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 26. Nhẫn Lilia 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.181.356,00 ₫
  6.161.291  - 68.617.598  6.161.291 ₫ - 68.617.598 ₫
 27. Nhẫn Janna 0.01 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  13.028.145,00 ₫
  7.280.625  - 73.655.309  7.280.625 ₫ - 73.655.309 ₫
 28. Nhẫn Dietmar 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.684.843,00 ₫
  6.882.985  - 70.726.073  6.882.985 ₫ - 70.726.073 ₫
 29. Nhẫn Joye 0.081 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Joye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.081 crt - VS

  18.355.384,00 ₫
  7.449.021  - 91.273.151  7.449.021 ₫ - 91.273.151 ₫
 30. Nhẫn Victorina 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Victorina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.771.249,00 ₫
  7.047.135  - 78.876.977  7.047.135 ₫ - 78.876.977 ₫
 31. Nhẫn Taniguchi 0.15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  23.391.679,00 ₫
  8.578.826  - 103.372.144  8.578.826 ₫ - 103.372.144 ₫
 32. Nhẫn Cowle 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  13.633.236,00 ₫
  7.238.172  - 88.372.216  7.238.172 ₫ - 88.372.216 ₫
 33. Nhẫn Shashi 0.032 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  12.351.166,00 ₫
  6.601.383  - 68.957.219  6.601.383 ₫ - 68.957.219 ₫
 34. Nhẫn Callainus 0.01 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.223.044,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 35. Nhẫn Ange 0.016 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ange

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  13.255.407,00 ₫
  7.052.796  - 77.037.363  7.052.796 ₫ - 77.037.363 ₫
 36. Nhẫn Dyanna 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Dyanna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.254 crt - VS

  17.922.932,00 ₫
  8.235.810  - 92.178.807  8.235.810 ₫ - 92.178.807 ₫
 37. Nhẫn Alda 0.073 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  17.907.932,00 ₫
  9.261.747  - 92.362.763  9.261.747 ₫ - 92.362.763 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lornalee Ø4 mm 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø4 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - VS

  16.667.467,00 ₫
  8.313.922  - 94.301.438  8.313.922 ₫ - 94.301.438 ₫
 39. Nhẫn Enid 0.012 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Enid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  11.619.283,00 ₫
  6.215.064  - 66.042.135  6.215.064 ₫ - 66.042.135 ₫
 40. Nhẫn Jacenty 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  17.690.009,00 ₫
  8.499.016  - 99.381.600  8.499.016 ₫ - 99.381.600 ₫
 41. Nhẫn Istorkia 0.044 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Istorkia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  15.972.941,00 ₫
  8.110.149  - 96.565.575  8.110.149 ₫ - 96.565.575 ₫
 42. Nhẫn Elladine 0.09 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  26.183.081,00 ₫
  9.507.124  - 132.027.669  9.507.124 ₫ - 132.027.669 ₫
 43. Nhẫn Acrylic 0.008 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Acrylic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  13.658.424,00 ₫
  7.641.472  - 77.263.777  7.641.472 ₫ - 77.263.777 ₫
 44. Nhẫn Germael 0.018 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Germael

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.018 crt - AAA

  17.157.086,00 ₫
  9.152.786  - 99.707.068  9.152.786 ₫ - 99.707.068 ₫
 45. Nhẫn Buisson 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Buisson

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.703.509,00 ₫
  8.273.167  - 88.782.593  8.273.167 ₫ - 88.782.593 ₫
 46. Nhẫn Platano 0.018 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Platano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  17.869.441,00 ₫
  8.627.788  - 101.192.908  8.627.788 ₫ - 101.192.908 ₫
 47. Nhẫn hứa nữ Rigeaus 0.07 Carat

  Nhẫn hứa nữ Rigeaus

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  15.345.492,00 ₫
  7.967.509  - 103.117.432  7.967.509 ₫ - 103.117.432 ₫
 48. Nhẫn Naolin 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  23.047.529,00 ₫
  6.864.589  - 103.994.783  6.864.589 ₫ - 103.994.783 ₫
 49. Nhẫn Ahsal 0.075 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ahsal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  14.882.475,00 ₫
  7.110.815  - 77.476.046  7.110.815 ₫ - 77.476.046 ₫
 50. Nhẫn Aldem 0.075 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aldem

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  15.374.076,00 ₫
  7.376.568  - 83.716.580  7.376.568 ₫ - 83.716.580 ₫
 51. Nhẫn Ellamay 0.04 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  21.065.841,00 ₫
  8.776.373  - 110.560.793  8.776.373 ₫ - 110.560.793 ₫
 52. Nhẫn Vega 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  15.570.774,00 ₫
  8.639.109  - 93.381.629  8.639.109 ₫ - 93.381.629 ₫
 53. Nhẫn Celestine 0.02 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  18.329.911,00 ₫
  9.628.255  - 104.971.194  9.628.255 ₫ - 104.971.194 ₫
 54. Nhẫn Aditya 0.07 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  19.829.055,00 ₫
  9.102.975  - 106.343.835  9.102.975 ₫ - 106.343.835 ₫
 55. Nhẫn Cienian 0.048 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cienian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.858 crt - VS

  86.165.250,00 ₫
  8.431.658  - 181.668.949  8.431.658 ₫ - 181.668.949 ₫
 56. Nhẫn Angila 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Angila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  15.698.980,00 ₫
  6.806.571  - 84.141.107  6.806.571 ₫ - 84.141.107 ₫
 57. Nhẫn Roverta 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  18.524.344,00 ₫
  7.396.945  - 84.098.655  7.396.945 ₫ - 84.098.655 ₫
 58. Nhẫn Ellane 0.03 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.149 crt - VS

  17.892.082,00 ₫
  7.901.848  - 81.013.760  7.901.848 ₫ - 81.013.760 ₫
 59. Nhẫn Cheslie 0.02 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cheslie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  20.606.503,00 ₫
  8.586.751  - 106.782.507  8.586.751 ₫ - 106.782.507 ₫
 60. Nhẫn Jobina 0.06 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jobina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  12.583.241,00 ₫
  7.494.304  - 76.768.503  7.494.304 ₫ - 76.768.503 ₫

You’ve viewed 60 of 66 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng