Đang tải...
Tìm thấy 23 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.290.982,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn nữ Vitaly Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.766.834,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.491.741,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 4. Nhẫn nữ Clerical Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  11.036.833,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 5. Bộ cô dâu Graceful-RING A Classic Solitaire

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  15.563.982,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 6. Nhẫn nữ Cadieux Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.401.684,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 7. Nhẫn nữ Burke Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  15.003.040,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.954.248,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 9. Nhẫn nữ Aryan Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.352.722,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  28.786.559,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.479.076,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 13. Nhẫn nữ Egidia Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  19.340.850,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.790.410,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.323.585,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.571,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 17. Nhẫn nữ Idly Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  11.238.058,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 18. Nhẫn nữ Gimblet Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Gimblet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  12.440.883,00 ₫
  6.749.967  - 69.792.118  6.749.967 ₫ - 69.792.118 ₫
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  18.594.251,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 20. Nhẫn nữ Tay Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Tay

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  11.137.304,00 ₫
  6.198.083  - 63.282.712  6.198.083 ₫ - 63.282.712 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAA

  18.007.272,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.777.744,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.480.109,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫

You’ve viewed 23 of 23 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng