Đang tải...
Tìm thấy 114 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  9.479.670,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn nữ Clerical Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  11.036.833,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  8.862.125,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 4. Nhẫn nữ Joanna Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.76 crt - AAA

  27.651.093,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 5. Nhẫn nữ Burke Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  14.521.910,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 6. Nhẫn nữ Cadieux Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.44 crt - AAA

  15.014.926,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 7. Nhẫn Healde Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Healde

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.272 crt - AAA

  15.790.395,00 ₫
  8.212.036  - 109.626.835  8.212.036 ₫ - 109.626.835 ₫
 8. Nhẫn nữ Idly Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.44 crt - AAA

  15.200.303,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 9. Nhẫn nữ Tasenka Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.35 crt - AAA

  10.119.855,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 10. Nhẫn nữ Edoarda Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  11.160.794,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 11. Nhẫn nữ Oleysa Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  25.705.631,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 12. Nhẫn Ellura Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  18.861.134,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  13.182.105,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 14. Nhẫn Emilly Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  23.984.317,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 15. Nhẫn nữ Ehtel Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  13.552.859,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 16. Nhẫn nữ Rixos Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  13.164.841,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 17. Nhẫn nữ Marilyn Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.76 crt - AAA

  27.799.394,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 18. Nhẫn nữ Egidia Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.36 crt - AAA

  12.605.033,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Jaume Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  27.492.321,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 21. Nhẫn Clematis Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  25.297.802,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  11.160.794,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 23. Nhẫn Rondek B Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  13.775.311,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 24. Nhẫn nữ Duct Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.44 crt - AAA

  19.983.016,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 25. Nhẫn nữ Amery Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  27.279.491,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 26. Nhẫn nữ Misery Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine

  0.62 crt - AAA

  23.912.715,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 27. Nhẫn nữ Roxanne Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.76 crt - AAA

  26.761.286,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 28. Nhẫn Elauna Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  37.614.443,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  11.963.715,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  11.630.038,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 31. Nhẫn Salvina Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  22.312.250,00 ₫
  8.821.939  - 270.861.920  8.821.939 ₫ - 270.861.920 ₫
 32. Nhẫn Sonnett Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  32.137.486,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 33. Nhẫn Ekaterina Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  18.156.704,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 34. Nhẫn Semasia Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  28.541.182,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 35. Nhẫn nữ Nina Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  26.421.947,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 36. Nhẫn nữ Anamir Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  23.359.699,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 37. Nhẫn Fridolin Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  13.313.142,00 ₫
  7.313.172  - 86.348.639  7.313.172 ₫ - 86.348.639 ₫
 38. Nhẫn Vitalba Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  15.847.282,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  18.113.121,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 40. Nhẫn nữ Modesta Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.44 crt - AAA

  18.537.080,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 41. Nhẫn nữ Machi Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  35.665.301,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.35 crt - AAA

  17.164.162,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  12.970.692,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 44. Nhẫn Gaby Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  15.448.793,00 ₫
  8.847.693  - 93.565.589  8.847.693 ₫ - 93.565.589 ₫
 45. Nhẫn Astrid Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  14.778.890,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 46. Nhẫn Anisah Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  34.978.699,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 47. Nhẫn nữ Aizaya Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  16.343.411,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 48. Nhẫn Eliseo Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  15.535.680,00 ₫
  6.860.344  - 188.730.236  6.860.344 ₫ - 188.730.236 ₫
 49. Nhẫn Seneca Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  27.472.792,00 ₫
  9.235.993  - 396.946.224  9.235.993 ₫ - 396.946.224 ₫
 50. Nhẫn Soterios Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  17.986.044,00 ₫
  7.267.889  - 249.862.018  7.267.889 ₫ - 249.862.018 ₫
 51. Nhẫn Spencre Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  35.181.622,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 52. Nhẫn Terantia Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  17.543.972,00 ₫
  7.042.042  - 187.937.787  7.042.042 ₫ - 187.937.787 ₫
 53. Nhẫn Urwine Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Aquamarine

  1.09 crt - AAA

  21.793.480,00 ₫
  8.150.904  - 409.158.437  8.150.904 ₫ - 409.158.437 ₫
 54. Nhẫn nữ Eionia Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  23.494.980,00 ₫
  6.466.383  - 1.643.199.752  6.466.383 ₫ - 1.643.199.752 ₫
 55. Nhẫn nữ Ellish Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  23.922.337,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 56. Nhẫn Elodie Đá Aquamarine

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  25.531.858,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  19.875.187,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 58. Nhẫn nữ Ivey Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  40.173.203,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 59. Nhẫn nữ Maranda Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  15.053.700,00 ₫
  7.947.131  - 289.611.830  7.947.131 ₫ - 289.611.830 ₫
 60. Nhẫn nữ Kathleent Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  15.782.471,00 ₫
  8.456.563  - 101.872.155  8.456.563 ₫ - 101.872.155 ₫
 61. Nhẫn nữ Comfort Đá Aquamarine

  Nhẫn nữ Comfort

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  11.481.737,00 ₫
  6.346.668  - 77.249.633  6.346.668 ₫ - 77.249.633 ₫

You’ve viewed 60 of 114 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng