Đang tải...
Tìm thấy 113 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Oleysa Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  19.988.677,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  8.664.013,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  10.962.682,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 4. Nhẫn nữ Burke Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  14.521.910,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 5. Nhẫn nữ Joanna Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.76 crt - AAA

  21.226.596,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 6. Nhẫn nữ Clerical Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  11.036.833,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  9.479.670,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 8. Nhẫn nữ Idly Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.44 crt - AAA

  12.964.465,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  12.970.692,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 10. Nhẫn Emilly Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  21.748.479,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 11. Nhẫn Clematis Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  18.873.305,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 12. Nhẫn Ekaterina Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  15.920.866,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 13. Nhẫn nữ Egidia Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa

  0.36 crt - AAA

  12.831.447,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 14. Nhẫn nữ Tasenka Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.35 crt - AAA

  9.582.122,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 15. Nhẫn Gaby Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  15.448.793,00 ₫
  8.847.693  - 93.565.589  8.847.693 ₫ - 93.565.589 ₫
 16. Nhẫn Anisah Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  28.554.202,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 17. Nhẫn nữ Aizaya Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  15.692.470,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 18. Nhẫn nữ Modesta Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.44 crt - AAA

  16.301.242,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Nina Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  19.997.450,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 21. Nhẫn nữ Roxanne Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.76 crt - AAA

  20.336.789,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 22. Nhẫn nữ Marilyn Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.76 crt - AAA

  21.374.897,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  11.963.715,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa

  0.35 crt - AAA

  16.626.429,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  17.462.180,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 26. Nhẫn Vitalba Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  16.186.903,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 27. Nhẫn nữ Machi Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  29.948.347,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 28. Nhẫn nữ Edoarda Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  10.962.682,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  11.630.038,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 30. Nhẫn Astrid Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  15.090.210,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 31. Nhẫn Eliseo Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  14.799.834,00 ₫
  6.860.344  - 188.730.236  6.860.344 ₫ - 188.730.236 ₫
 32. Nhẫn Fridolin Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  13.313.142,00 ₫
  7.313.172  - 86.348.639  7.313.172 ₫ - 86.348.639 ₫
 33. Nhẫn Jaume Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  23.020.645,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 34. Nhẫn Semasia Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  24.069.506,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 35. Nhẫn Seneca Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  23.623.754,00 ₫
  9.235.993  - 396.946.224  9.235.993 ₫ - 396.946.224 ₫
 36. Nhẫn Soterios Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  15.750.206,00 ₫
  7.267.889  - 249.862.018  7.267.889 ₫ - 249.862.018 ₫
 37. Nhẫn Spencre Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  32.068.430,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 38. Nhẫn Terantia Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  15.732.660,00 ₫
  7.042.042  - 187.937.787  7.042.042 ₫ - 187.937.787 ₫
 39. Nhẫn Urwine Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  1.09 crt - AAA

  18.680.288,00 ₫
  8.150.904  - 409.158.437  8.150.904 ₫ - 409.158.437 ₫
 40. Nhẫn nữ Anamir Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  22.821.966,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 41. Nhẫn nữ Ehtel Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  12.901.918,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 42. Nhẫn Elauna Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  30.708.815,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  12.531.164,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 44. Nhẫn Sonnett Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  27.665.810,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 45. Nhẫn nữ Eionia Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  19.023.304,00 ₫
  6.466.383  - 1.643.199.752  6.466.383 ₫ - 1.643.199.752 ₫
 46. Nhẫn nữ Ellish Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  19.450.661,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 47. Nhẫn Ellura Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  16.625.296,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 48. Nhẫn Elodie Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  19.814.904,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  19.224.246,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 50. Nhẫn nữ Ivey Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  34.456.249,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 51. Nhẫn nữ Duct Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.44 crt - AAA

  17.747.178,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 52. Nhẫn nữ Rixos Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  12.966.729,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 53. Nhẫn nữ Cadieux Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.44 crt - AAA

  12.779.088,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 54. Nhẫn nữ Amery Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  20.854.994,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 55. Nhẫn nữ Misery Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Fire Opal

  0.62 crt - AAA

  23.176.869,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 56. Nhẫn nữ Maranda Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.25 crt - AAA

  14.855.588,00 ₫
  7.947.131  - 289.611.830  7.947.131 ₫ - 289.611.830 ₫
 57. Nhẫn nữ Kathleent Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  15.782.471,00 ₫
  8.456.563  - 101.872.155  8.456.563 ₫ - 101.872.155 ₫
 58. Nhẫn nữ Comfort Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Comfort

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.16 crt - AAA

  11.481.737,00 ₫
  6.346.668  - 77.249.633  6.346.668 ₫ - 77.249.633 ₫
 59. Nhẫn nữ Bucha Đá Opan Lửa

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.35 crt - AAA

  11.917.867,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 60. Nhẫn Rondek B Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  13.124.370,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 61. Nhẫn Aigurande Đá Opan Lửa

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  17.052.654,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫

You’ve viewed 60 of 113 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng