Đang tải...
Tìm thấy 115 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Bộ cô dâu Graceful-RING A Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  12.733.806,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 2. Nhẫn nữ Caol Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Caol

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  21.758.669,00 ₫
  10.136.272  - 1.345.026.638  10.136.272 ₫ - 1.345.026.638 ₫
 3. Nhẫn nữ Modesta Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  14.574.835,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 4. Nhẫn nữ Ehtel Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  11.769.848,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 5. Nhẫn nữ Rixos Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  12.966.729,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 6. Nhẫn Aigurande Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  15.326.247,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 7. Nhẫn nữ Roxanne Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.76 crt - AAA

  18.695.287,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  9.479.670,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 9. Nhẫn nữ Idly Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  11.238.058,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 10. Nhẫn nữ Joanna Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.76 crt - AAA

  19.585.094,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  8.664.013,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 12. Nhẫn nữ Cadieux Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  11.052.681,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 13. Nhẫn nữ Tasenka Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.35 crt - AAA

  9.582.122,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 14. Nhẫn Sonnett Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  24.212.996,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 15. Nhẫn nữ Monny Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  11.185.135,00 ₫
  6.176.857  - 268.597.783  6.176.857 ₫ - 268.597.783 ₫
 16. Nhẫn nữ Daister Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  16.849.163,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 17. Nhẫn nữ Clerical Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  11.036.833,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 18. Nhẫn nữ Edoarda Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  10.962.682,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Egidia Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.36 crt - AAA

  11.274.851,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 21. Nhẫn Semasia Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  20.616.692,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 22. Nhẫn nữ Machi Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  25.759.688,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 23. Nhẫn Salvina Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  18.350.005,00 ₫
  8.821.939  - 270.861.920  8.821.939 ₫ - 270.861.920 ₫
 24. Nhẫn nữ Eionia Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  15.570.490,00 ₫
  6.466.383  - 1.643.199.752  6.466.383 ₫ - 1.643.199.752 ₫
 25. Nhẫn Ellura Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  14.898.889,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 26. Nhẫn Clematis Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  17.231.803,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  10.962.682,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  11.399.094,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 29. Nhẫn nữ Nina Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  18.355.948,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 30. Nhẫn Urwine Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Peridot

  1.09 crt - AAA

  15.878.414,00 ₫
  8.150.904  - 409.158.437  8.150.904 ₫ - 409.158.437 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  11.963.715,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 32. Nhẫn nữ Marilyn Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.76 crt - AAA

  19.733.395,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.35 crt - AAA

  16.626.429,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  12.970.692,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  16.330.110,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 36. Nhẫn Vitalba Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  14.941.626,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 37. Nhẫn Gaby Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  15.448.793,00 ₫
  8.847.693  - 93.565.589  8.847.693 ₫ - 93.565.589 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  11.630.038,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 39. Nhẫn Astrid Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  13.873.234,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 40. Nhẫn Anisah Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  26.912.700,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 41. Nhẫn nữ Aizaya Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  14.560.400,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 42. Nhẫn Eliseo Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  12.337.582,00 ₫
  6.860.344  - 188.730.236  6.860.344 ₫ - 188.730.236 ₫
 43. Nhẫn Fridolin Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  13.313.142,00 ₫
  7.313.172  - 86.348.639  7.313.172 ₫ - 86.348.639 ₫
 44. Nhẫn Jaume Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  19.567.831,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 45. Nhẫn Seneca Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  20.397.354,00 ₫
  9.235.993  - 396.946.224  9.235.993 ₫ - 396.946.224 ₫
 46. Nhẫn Soterios Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  14.023.799,00 ₫
  7.267.889  - 249.862.018  7.267.889 ₫ - 249.862.018 ₫
 47. Nhẫn Spencre Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  29.266.556,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 48. Nhẫn Terantia Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  13.525.123,00 ₫
  7.042.042  - 187.937.787  7.042.042 ₫ - 187.937.787 ₫
 49. Nhẫn nữ Anamir Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  22.821.966,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 50. Nhẫn nữ Oleysa Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  15.800.018,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 51. Nhẫn Elauna Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  22.501.307,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 52. Nhẫn Ekaterina Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  14.194.459,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 53. Nhẫn nữ Ellish Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  15.997.847,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 54. Nhẫn Elodie Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  15.626.245,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  18.092.176,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 56. Nhẫn nữ Ivey Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  30.267.590,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 57. Nhẫn nữ Duct Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.44 crt - AAA

  16.020.771,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 58. Nhẫn nữ Amery Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  19.213.492,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 59. Nhẫn Emilly Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  20.022.072,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 60. Nhẫn nữ Misery Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Peridot

  0.62 crt - AAA

  20.714.617,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 61. Nhẫn nữ Maranda Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà

  Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.25 crt - AAA

  14.855.588,00 ₫
  7.947.131  - 289.611.830  7.947.131 ₫ - 289.611.830 ₫

You’ve viewed 60 of 115 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng