Đang tải...
Tìm thấy 330 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Lyth Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  17.294.916,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 2. Nhẫn Tanazia Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  11.967.961,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 3. Nhẫn nữ Vitaly Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.11 crt - AAA

  10.710.231,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 4. Nhẫn nữ Joanna Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.76 crt - AAA

  30.735.984,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 5. Nhẫn nữ Tasenka Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.35 crt - AAA

  11.931.167,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 6. Nhẫn Hosley Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  12.870.220,00 ₫
  6.898.551  - 83.476.014  6.898.551 ₫ - 83.476.014 ₫
 7. Nhẫn nữ Ceise Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Ceise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  1.378 crt - AAA

  36.668.315,00 ₫
  9.945.235  - 2.655.977.970  9.945.235 ₫ - 2.655.977.970 ₫
 8. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Đá Sapphire Đen

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.445 crt - AAA

  20.340.468,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 9. Nhẫn nữ Clerical Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  12.225.507,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 10. Nhẫn Gaby Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - AAA

  15.252.945,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 11. Nhẫn Amelie Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  17.000.296,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 12. Nhẫn Vontasia Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  12.402.958,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  11.737.301,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  10.668.344,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 15. Nhẫn Cowle Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.322 crt - AAA

  12.812.485,00 ₫
  7.238.172  - 88.372.216  7.238.172 ₫ - 88.372.216 ₫
 16. Nhẫn nữ Sue Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  20.309.902,00 ₫
  9.234.861  - 254.291.240  9.234.861 ₫ - 254.291.240 ₫
 17. Nhẫn Angelina Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  12.382.298,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 18. Nhẫn Katharyn Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  11.637.963,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Cadieux Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.44 crt - AAA

  17.788.498,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 21. Nhẫn nữ Expai Women Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.128 crt - AAA

  11.622.397,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 22. Nhẫn nữ Jayendra Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  20.099.902,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 23. Nhẫn Carnssier Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.005 crt - AAA

  9.148.823,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 24. Nhẫn nữ Aryan Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  11.513.151,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 25. Nhẫn hứa nữ Rigeo Đá Sapphire Đen

  Nhẫn hứa nữ Rigeo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  16.195.394,00 ₫
  8.232.413  - 107.461.753  8.232.413 ₫ - 107.461.753 ₫
 26. Nhẫn nữ Kilby Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Kilby

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  15.856.055,00 ₫
  7.641.473  - 286.427.885  7.641.473 ₫ - 286.427.885 ₫
 27. Nhẫn Lexina Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.035 crt - AAA

  10.245.515,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 28. Nhẫn nữ Gimblet Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Gimblet

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.025 crt - AAA

  11.988.055,00 ₫
  6.749.967  - 69.792.118  6.749.967 ₫ - 69.792.118 ₫
 29. Nhẫn nữ Roxanne Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.76 crt - AAA

  29.846.177,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 30. Nhẫn Ekaterina Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.568 crt - AAA

  23.703.848,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 31. Nhẫn Julee Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  13.228.521,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 32. Bộ cô dâu Graceful-RING A Đá Sapphire Đen

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  14.913.041,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 33. Nhẫn Eldora Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.27 crt - AAA

  16.406.241,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 34. Nhẫn Paras Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.092 crt - AAA

  32.889.183,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 35. Nhẫn Redfern Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.352 crt - AAA

  20.993.107,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 36. Nhẫn Taniguchi Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  16.457.750,00 ₫
  8.578.826  - 103.372.144  8.578.826 ₫ - 103.372.144 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  10.220.609,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 38. Nhẫn Verde Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.174 crt - AAA

  20.123.959,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  13.578.329,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 40. Nhẫn Venice Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.28 crt - AAA

  16.273.507,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 41. Nhẫn Mindy Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  14.539.459,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 42. Nhẫn nữ Edoarda Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  12.519.278,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 43. Nhẫn Hansika Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  11.227.021,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.05 crt - AAA

  11.686.642,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 45. Nhẫn Masdevalia Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  21.140.275,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 46. Nhẫn nữ Nina Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.94 crt - AAA

  32.704.936,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  12.818.712,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.25 crt - AAA

  12.519.278,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lornalee Ø4 mm Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Lornalee Ø4 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.03 crt - AAA

  16.158.035,00 ₫
  8.313.922  - 94.301.438  8.313.922 ₫ - 94.301.438 ₫
 50. Nhẫn Draven Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Draven

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  17.530.952,00 ₫
  8.718.071  - 100.400.459  8.718.071 ₫ - 100.400.459 ₫
 51. Nhẫn Emmy Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  20.106.696,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 52. Nhẫn Tamriel Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.63 crt - AAA

  27.921.376,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 53. Nhẫn Isedoria Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.404 crt - AAA

  24.694.127,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 54. Nhẫn nữ Anamir Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  25.708.744,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 55. Nhẫn nữ Ehtel Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  13.949.083,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 56. Nhẫn Zoe Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.146 crt - AAA

  14.581.627,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫
 57. Nhẫn Lily Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.056 crt - AAA

  15.200.020,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 58. Nhẫn nữ Marilyn Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.76 crt - AAA

  30.884.285,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  14.268.327,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 60. Nhẫn Neroli Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  26.015.536,00 ₫
  13.164.842  - 162.593.567  13.164.842 ₫ - 162.593.567 ₫
 61. Nhẫn Endlessheart Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  22.375.364,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫

You’ve viewed 60 of 330 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng