Đang tải...
Tìm thấy 114 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Joanna Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  19.443.585,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  9.253.256,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 3. Nhẫn Jaume Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  19.341.417,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 4. Nhẫn nữ Abbacy Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  14.313.327,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 5. Nhẫn Emilly Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  19.908.865,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 6. Nhẫn nữ Nene Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Nene

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  25.499.876,00 ₫
  11.037.683  - 1.053.872.357  11.037.683 ₫ - 1.053.872.357 ₫
 7. Nhẫn nữ Aleckon Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  12.723.900,00 ₫
  6.749.967  - 288.819.382  6.749.967 ₫ - 288.819.382 ₫
 8. Nhẫn nữ Cadieux Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  10.939.474,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 9. Nhẫn nữ Clerical Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  10.810.419,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 10. Nhẫn nữ Tasenka Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  9.553.820,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 11. Bộ cô dâu Graceful-RING A Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  12.592.298,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 12. Nhẫn nữ Oleysa Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  15.460.397,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 13. Nhẫn Clematis Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  17.090.294,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 14. Nhẫn Rondek B Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  11.850.792,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 15. Nhẫn Fridolin Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.24 crt - AAA

  13.086.728,00 ₫
  7.313.172  - 86.348.639  7.313.172 ₫ - 86.348.639 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  8.550.806,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 17. Nhẫn Ellura Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  14.785.682,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 18. Nhẫn Sonnett Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  23.986.582,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Ehtel Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  11.628.340,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 21. Nhẫn Ekaterina Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  14.081.252,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 22. Nhẫn Aneous Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Aneous

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.737.301,00 ₫
  6.622.609  - 80.009.048  6.622.609 ₫ - 80.009.048 ₫
 23. Nhẫn nữ Anamir Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  22.793.664,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 24. Nhẫn nữ Marilyn Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  19.591.886,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 25. Nhẫn nữ Idly Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  11.124.851,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 26. Nhẫn nữ Nina Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  18.214.439,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 27. Nhẫn nữ Edoarda Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  10.849.475,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 28. Nhẫn nữ Egidia Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.36 crt - AAA

  11.444.661,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 29. Nhẫn nữ Roxanne Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.76 crt - AAA

  18.553.778,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 30. Nhẫn Semasia Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  20.390.278,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 31. Nhẫn nữ Amery Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  19.071.983,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 32. Nhẫn Elodie Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  15.286.624,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 33. Nhẫn nữ Modesta Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  14.461.628,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  11.257.586,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 35. Nhẫn nữ Burke Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  14.295.496,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 36. Nhẫn Vitalba Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  14.602.005,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 37. Nhẫn nữ Duct Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.44 crt - AAA

  15.907.564,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 38. Nhẫn Elauna Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  21.510.745,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.403.624,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 40. Nhẫn Soterios Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  13.910.592,00 ₫
  7.267.889  - 249.862.018  7.267.889 ₫ - 249.862.018 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  10.849.475,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 42. Nhẫn Gaby Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  15.222.379,00 ₫
  8.847.693  - 93.565.589  8.847.693 ₫ - 93.565.589 ₫
 43. Nhẫn nữ Aizaya Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  14.418.892,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 44. Nhẫn Eliseo Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  12.196.073,00 ₫
  6.860.344  - 188.730.236  6.860.344 ₫ - 188.730.236 ₫
 45. Nhẫn Urwine Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.09 crt - AAA

  15.708.604,00 ₫
  8.150.904  - 409.158.437  8.150.904 ₫ - 409.158.437 ₫
 46. Nhẫn nữ Machi Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  25.420.067,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.737.301,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  16.598.127,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  12.744.278,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 50. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  16.188.602,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 51. Nhẫn Astrid Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  13.760.027,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 52. Nhẫn Anisah Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  26.771.191,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 53. Nhẫn Seneca Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  20.001.129,00 ₫
  9.235.993  - 396.946.224  9.235.993 ₫ - 396.946.224 ₫
 54. Nhẫn Spencre Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  29.096.746,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 55. Nhẫn Terantia Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  13.355.313,00 ₫
  7.042.042  - 187.937.787  7.042.042 ₫ - 187.937.787 ₫
 56. Nhẫn nữ Eionia Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  15.344.076,00 ₫
  6.466.383  - 1.643.199.752  6.466.383 ₫ - 1.643.199.752 ₫
 57. Nhẫn nữ Ellish Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  15.771.433,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  17.950.668,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 59. Nhẫn nữ Ivey Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  29.927.969,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 60. Nhẫn nữ Rixos Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  12.853.522,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 61. Nhẫn nữ Misery Đá Topaz xanh / Hoàng Ngọc

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Xanh

  0.62 crt - AAA

  20.573.108,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫

You’ve viewed 60 of 114 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng