Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Spencre Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  46.841.945,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 2. Nhẫn nữ Oleysa Đá Tsavorite

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  28.932.031,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 3. Nhẫn Elauna Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  41.972.913,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 4. Nhẫn Elodie Đá Tsavorite

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  28.758.258,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 5. Nhẫn nữ Ivey Đá Tsavorite

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  43.399.603,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 6. Nhẫn nữ Nelen Đá Tsavorite

  Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  27.728.075,00 ₫
  7.804.491  - 1.813.731.966  7.804.491 ₫ - 1.813.731.966 ₫
 7. Nhẫn nữ Ceise Đá Tsavorite

  Nhẫn nữ Ceise

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.378 crt - AAA

  40.375.844,00 ₫
  9.945.235  - 2.655.977.970  9.945.235 ₫ - 2.655.977.970 ₫
 8. Nhẫn nữ Enpli Đá Tsavorite

  Nhẫn nữ Enpli

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  29.739.762,00 ₫
  9.190.144  - 1.841.382.778  9.190.144 ₫ - 1.841.382.778 ₫
 9. Nhẫn nữ Hehwe Đá Tsavorite

  Nhẫn nữ Hehwe

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  37.997.081,00 ₫
  11.902.301  - 1.884.910.869  11.902.301 ₫ - 1.884.910.869 ₫
 10. Nhẫn nữ Himawari Đá Tsavorite

  Nhẫn nữ Himawari

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.072 crt - AAA

  28.027.506,00 ₫
  8.171.281  - 1.833.599.792  8.171.281 ₫ - 1.833.599.792 ₫
 11. Nhẫn nữ Moolpira Đá Tsavorite

  Nhẫn nữ Moolpira

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  32.806.258,00 ₫
  10.618.817  - 1.857.670.436  10.618.817 ₫ - 1.857.670.436 ₫
 12. Nhẫn nữ Paguodea Đá Tsavorite

  Nhẫn nữ Paguodea

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.19 crt - AAA

  41.048.860,00 ₫
  10.698.062  - 2.669.081.685  10.698.062 ₫ - 2.669.081.685 ₫
 13. Nhẫn nữ Lramel Đá Tsavorite

  Nhẫn nữ Lramel

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.99 crt - AAA

  40.681.787,00 ₫
  10.173.064  - 2.631.199.791  10.173.064 ₫ - 2.631.199.791 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng