Đang tải...
Tìm thấy 30 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Juicy Design Solitaire

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  21.701.216,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 2. Nhẫn nữ Tasenka Design Solitaire

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  14.902.851,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 3. Nhẫn nữ Edoarda Design Solitaire

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 4. Nhẫn nữ Ehtel Design Solitaire

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.694.339,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 5. Nhẫn nữ Roxanne Design Solitaire

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  138.864.529,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 6. Nhẫn nữ Modesta Design Solitaire

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  14.659.740,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 7. Nhẫn nữ Misery Design Solitaire

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  23.714.603,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 8. Nhẫn nữ Jakanis Design Solitaire

  Nhẫn nữ Jakanis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.175 crt - VS

  21.276.972,00 ₫
  6.121.668  - 215.616.896  6.121.668 ₫ - 215.616.896 ₫
 9. Nhẫn nữ Fritsche Design Solitaire

  Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.846.729,00 ₫
  4.990.164  - 58.612.925  4.990.164 ₫ - 58.612.925 ₫
 10. Nhẫn nữ Kathleent Design Solitaire

  Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  17.593.783,00 ₫
  8.456.563  - 101.872.155  8.456.563 ₫ - 101.872.155 ₫
 11. Nhẫn nữ Abbacy Design Solitaire

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  14.851.060,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 12. Nhẫn nữ Daister Design Solitaire

  Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  62.867.813,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 13. Nhẫn nữ Monny Design Solitaire

  Nhẫn nữ Monny

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.666.251,00 ₫
  6.176.857  - 268.597.783  6.176.857 ₫ - 268.597.783 ₫
 14. Nhẫn nữ Crossrail Design Solitaire

  Nhẫn nữ Crossrail

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.11 crt - AAA

  10.612.590,00 ₫
  5.476.389  - 60.084.619  5.476.389 ₫ - 60.084.619 ₫
 15. Nhẫn nữ Marilyn Design Solitaire

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  37.563.499,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 16. Nhẫn nữ Chaco Design Solitaire

  Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  35.237.661,00 ₫
  8.089.772  - 291.097.670  8.089.772 ₫ - 291.097.670 ₫
 17. Nhẫn nữ Krishna Design Solitaire

  Nhẫn nữ Krishna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.148 crt - AAA

  12.949.464,00 ₫
  6.560.345  - 78.523.208  6.560.345 ₫ - 78.523.208 ₫
 18. Nhẫn nữ Bucha Design Solitaire

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.35 crt - AA

  15.512.189,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 19. Nhẫn nữ Comfort Design Solitaire

  Nhẫn nữ Comfort

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.472.270,00 ₫
  6.346.668  - 77.249.633  6.346.668 ₫ - 77.249.633 ₫
 20. Nhẫn nữ Duct Design Solitaire

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  27.369.774,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Design Solitaire

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  21.857.442,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 22. Nhẫn nữ Murste Design Solitaire

  Nhẫn nữ Murste

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.072 crt - VS

  27.980.526,00 ₫
  8.456.563  - 2.906.972.067  8.456.563 ₫ - 2.906.972.067 ₫
 23. Nhẫn nữ Aizaya Design Solitaire

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AA

  17.418.877,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 24. Nhẫn nữ Kilby Design Solitaire

  Nhẫn nữ Kilby

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  34.422.005,00 ₫
  7.641.473  - 286.427.885  7.641.473 ₫ - 286.427.885 ₫
 25. Nhẫn nữ Merci Design Solitaire

  Nhẫn nữ Merci

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  26.861.192,00 ₫
  12.948.051  - 138.848.397  12.948.051 ₫ - 138.848.397 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Design Solitaire

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  19.088.681,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 27. Nhẫn nữ Amoretta Design Solitaire

  Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  26.311.289,00 ₫
  9.053.730  - 106.372.130  9.053.730 ₫ - 106.372.130 ₫
 28. Nhẫn nữ Maranda Design Solitaire

  Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  16.412.184,00 ₫
  7.947.131  - 289.611.830  7.947.131 ₫ - 289.611.830 ₫
 29. Nhẫn nữ Mongold Design Solitaire

  Nhẫn nữ Mongold

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  17.768.122,00 ₫
  7.152.418  - 99.551.413  7.152.418 ₫ - 99.551.413 ₫
 30. Nhẫn nữ Lramel Design Solitaire

  Nhẫn nữ Lramel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.99 crt - VS

  25.795.065,00 ₫
  10.173.064  - 2.631.199.791  10.173.064 ₫ - 2.631.199.791 ₫

You’ve viewed 30 of 30 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng