Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.950.115,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 2. Nhẫn Masha Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.375.605,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 3. Nhẫn Angelina Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.599.274,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 4. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Eternity

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.029.092,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 5. Nhẫn Holz Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  23.901.961,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 6. Nhẫn Roosevelt Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  15.226.341,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 7. Nhẫn Tamriel Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  39.921.319,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 8. Nhẫn Lannie Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  77.326.896,00 ₫
  6.785.627  - 1.193.923.580  6.785.627 ₫ - 1.193.923.580 ₫
 9. Nhẫn Dossly Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  14.590.967,00 ₫
  6.560.345  - 94.174.077  6.560.345 ₫ - 94.174.077 ₫
 10. Nhẫn Trevenant Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Trevenant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  33.522.009,00 ₫
  10.086.744  - 158.815.279  10.086.744 ₫ - 158.815.279 ₫
 11. Nhẫn Dossleyn Women Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  19.923.300,00 ₫
  6.707.514  - 96.508.969  6.707.514 ₫ - 96.508.969 ₫
 12. Nhẫn Trumbeak Eternity

  Nhẫn GLAMIRA Trumbeak

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.648 crt - VS

  25.277.142,00 ₫
  12.695.033  - 211.711.253  12.695.033 ₫ - 211.711.253 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng