Đang tải...
Tìm thấy 15 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Expai Women Exclusive

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  13.886.537,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 2. Nhẫn nữ Regange Exclusive

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.688 crt - VS

  20.634.239,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫
 3. Nhẫn nữ Coqu Exclusive

  Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.942 crt - VS

  18.818.115,00 ₫
  7.662.699  - 1.423.535.700  7.662.699 ₫ - 1.423.535.700 ₫
 4. Nhẫn nữ Nelen Exclusive

  Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.932 crt - VS

  23.539.416,00 ₫
  7.804.491  - 1.813.731.966  7.804.491 ₫ - 1.813.731.966 ₫
 5. Nhẫn nữ Nene Exclusive

  Nhẫn nữ Nene

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.92 crt - VS

  27.169.680,00 ₫
  11.037.683  - 1.053.872.357  11.037.683 ₫ - 1.053.872.357 ₫
 6. Nhẫn nữ Fatond Exclusive

  Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.96 crt - VS

  35.168.039,00 ₫
  8.782.599  - 2.985.283.017  8.782.599 ₫ - 2.985.283.017 ₫
 7. Nhẫn nữ Ducchn Exclusive

  Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.226 crt - VS

  28.320.429,00 ₫
  10.780.137  - 1.518.785.253  10.780.137 ₫ - 1.518.785.253 ₫
 8. Nhẫn nữ Nocha Exclusive

  Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.792 crt - VS

  27.987.884,00 ₫
  12.159.847  - 938.104.039  12.159.847 ₫ - 938.104.039 ₫
 9. Nhẫn nữ Bittedw Exclusive

  Nhẫn nữ Bittedw

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.68 crt - VS

  23.460.737,00 ₫
  10.797.118  - 152.900.216  10.797.118 ₫ - 152.900.216 ₫
 10. Nhẫn nữ Crocol Exclusive

  Nhẫn nữ Crocol

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.76 crt - VS

  26.186.761,00 ₫
  11.350.417  - 201.635.833  11.350.417 ₫ - 201.635.833 ₫
 11. Nhẫn nữ Feivar Exclusive

  Nhẫn nữ Feivar

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.472 crt - VS

  22.315.081,00 ₫
  10.638.628  - 143.758.750  10.638.628 ₫ - 143.758.750 ₫
 12. Nhẫn nữ Lupe Exclusive

  Nhẫn nữ Lupe

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.76 crt - VS

  40.480.843,00 ₫
  10.757.495  - 3.302.177.739  10.757.495 ₫ - 3.302.177.739 ₫
 13. Nhẫn nữ Migea Exclusive

  Nhẫn nữ Migea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.214 crt - VS

  27.343.736,00 ₫
  11.193.343  - 512.672.096  11.193.343 ₫ - 512.672.096 ₫
 14. Nhẫn nữ Myal Exclusive

  Nhẫn nữ Myal

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.606 crt - VS

  19.657.546,00 ₫
  9.108.635  - 141.805.927  9.108.635 ₫ - 141.805.927 ₫
 15. Nhẫn nữ Rigotlas Exclusive

  Nhẫn nữ Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.844 crt - VS

  24.624.220,00 ₫
  10.420.704  - 1.378.040.631  10.420.704 ₫ - 1.378.040.631 ₫

You’ve viewed 15 of 15 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng