Đang tải...
Tìm thấy 24 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Hrundl Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.100.230,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 2. Nhẫn Cosete Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  12.678.051,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 3. Nhẫn Lexina Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.868.153,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 4. Nhẫn Rondek B Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.916.791,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 5. Nhẫn Javier Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  18.158.685,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 6. Nhẫn Bilial Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Bilial

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  13.825.405,00 ₫
  7.132.041  - 95.263.695  7.132.041 ₫ - 95.263.695 ₫
 7. Nhẫn Fajardo Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Fajardo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  16.346.524,00 ₫
  8.517.695  - 108.339.104  8.517.695 ₫ - 108.339.104 ₫
 8. Nhẫn Cgani Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  36.492.560,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 9. Nhẫn Victorina Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Victorina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.771.249,00 ₫
  7.047.135  - 78.876.977  7.047.135 ₫ - 78.876.977 ₫
 10. Nhẫn Taniguchi Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  23.391.679,00 ₫
  8.578.826  - 103.372.144  8.578.826 ₫ - 103.372.144 ₫
 11. Nhẫn Susanna Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  22.798.191,00 ₫
  8.966.560  - 105.735.342  8.966.560 ₫ - 105.735.342 ₫
 12. Nhẫn Healde Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Healde

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  25.186.577,00 ₫
  8.212.036  - 109.626.835  8.212.036 ₫ - 109.626.835 ₫
 13. Nhẫn Cotillona Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Cotillona

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.004 crt - VS

  16.417.562,00 ₫
  8.697.128  - 93.608.043  8.697.128 ₫ - 93.608.043 ₫
 14. Nhẫn Roverta Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  18.524.344,00 ₫
  7.396.945  - 84.098.655  7.396.945 ₫ - 84.098.655 ₫
 15. Nhẫn Catheline Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Catheline

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.448 crt - VS

  18.050.290,00 ₫
  8.925.240  - 134.178.603  8.925.240 ₫ - 134.178.603 ₫
 16. Nhẫn Gisco Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Gisco

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.57 crt - VS

  18.494.344,00 ₫
  8.657.505  - 130.485.223  8.657.505 ₫ - 130.485.223 ₫
 17. Nhẫn Arcadaca Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Arcadaca

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  11.420.321,00 ₫
  6.198.083  - 74.716.620  6.198.083 ₫ - 74.716.620 ₫
 18. Nhẫn Ballstonering Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Ballstonering

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  13.478.991,00 ₫
  7.050.532  - 82.810.925  7.050.532 ₫ - 82.810.925 ₫
 19. Nhẫn Abworn Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Abworn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  17.668.217,00 ₫
  7.906.377  - 129.197.500  7.906.377 ₫ - 129.197.500 ₫
 20. Nhẫn Eellio Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Eellio

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  22.523.665,00 ₫
  10.375.422  - 151.159.657  10.375.422 ₫ - 151.159.657 ₫
 21. Nhẫn Eeltul Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Eeltul

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.692 crt - VS

  27.044.303,00 ₫
  11.902.301  - 201.154.699  11.902.301 ₫ - 201.154.699 ₫
 22. Nhẫn Gisind Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Gisind

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  14.456.817,00 ₫
  7.450.436  - 106.881.567  7.450.436 ₫ - 106.881.567 ₫
 23. Nhẫn Hangem Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Hangem

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.596 crt - VS

  23.125.926,00 ₫
  10.935.796  - 152.008.709  10.935.796 ₫ - 152.008.709 ₫
 24. Nhẫn Lych Fashion

  Nhẫn GLAMIRA Lych

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  16.608.315,00 ₫
  8.008.263  - 287.927.874  8.008.263 ₫ - 287.927.874 ₫

You’ve viewed 24 of 24 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng