Đang tải...
Tìm thấy 131 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  9.706.084,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn nữ Edoarda Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  12.547.580,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 3. Nhẫn nữ Fritsche Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  8.997.691,00 ₫
  4.990.164  - 58.612.925  4.990.164 ₫ - 58.612.925 ₫
 4. Nhẫn nữ Burke Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  14.748.324,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 5. Nhẫn Cregan Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.2 crt - AAA

  13.945.404,00 ₫
  7.714.491  - 93.876.910  7.714.491 ₫ - 93.876.910 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  10.248.911,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 7. Nhẫn Cadha Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.3 crt - AAA

  12.413.713,00 ₫
  6.153.932  - 92.207.107  6.153.932 ₫ - 92.207.107 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  13.691.536,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 9. Nhẫn nữ Clerical Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.263.247,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 10. Nhẫn hứa nữ Vamo Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn hứa nữ Vamo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  11.637.963,00 ₫
  6.176.857  - 81.438.292  6.176.857 ₫ - 81.438.292 ₫
 11. Nhẫn nữ Cadieux Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.44 crt - AA

  18.156.421,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 12. Nhẫn nữ Ters Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Ters

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  1.856 crt - AA

  32.477.390,00 ₫
  8.843.731  - 3.287.871.204  8.843.731 ₫ - 3.287.871.204 ₫
 13. Nhẫn nữ Idly Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.44 crt - AA

  18.341.798,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 14. Nhẫn nữ Joanna Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.76 crt - AA

  29.745.423,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 15. Nhẫn nữ Anamir Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  25.652.141,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 16. Nhẫn nữ Bucha Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.35 crt - AA

  14.210.309,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 17. Nhẫn nữ Guerino Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.45 crt - AAA

  25.350.444,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 18. Nhẫn Rondek B Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  14.284.742,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  12.547.580,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 21. Nhẫn nữ Ehtel Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  14.062.290,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 22. Nhẫn Lamiyye Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  11.259.285,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  15.093.323,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 24. Nhẫn nữ Rixos Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AA

  14.579.928,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 25. Nhẫn Shira Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAA

  12.371.544,00 ₫
  5.941.952  - 91.089.189  5.941.952 ₫ - 91.089.189 ₫
 26. Nhẫn Astrid Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - AA

  18.429.816,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 27. Nhẫn Sonnett Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  37.684.631,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  13.928.706,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  12.190.129,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 30. Nhẫn nữ Nina Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.94 crt - AA

  31.714.375,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 31. Nhẫn nữ Roxanne Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.76 crt - AA

  28.855.616,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 32. Nhẫn nữ Marilyn Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.76 crt - AA

  29.893.724,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  12.631.071,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  11.630.038,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.5 crt - AA

  18.622.552,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 36. Nhẫn nữ Modesta Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.44 crt - AA

  21.678.575,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.856.452,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 38. Nhẫn Anisah Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AA

  40.695.654,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 39. Nhẫn nữ Oleysa Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AA

  28.394.298,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 40. Nhẫn nữ Eionia Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  1.008 crt - AA

  32.551.542,00 ₫
  6.466.383  - 1.643.199.752  6.466.383 ₫ - 1.643.199.752 ₫
 41. Nhẫn Ekaterina Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.568 crt - AA

  24.071.771,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 42. Nhẫn nữ Ellish Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - AA

  31.592.112,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 43. Nhẫn Ellura Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  0.567 crt - AA

  21.493.198,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 44. Nhẫn Elodie Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - AA

  27.286.567,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  0.52 crt - AA

  20.328.015,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 46. Nhẫn Inocenta Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.3 crt - AAA

  15.490.962,00 ₫
  7.845.245  - 109.824.945  7.845.245 ₫ - 109.824.945 ₫
 47. Nhẫn nữ Ivey Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Nhân Tạo

  1.456 crt - AA

  46.739.210,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 48. Nhẫn nữ Duct Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.44 crt - AA

  23.124.511,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 49. Nhẫn Javier Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.164 crt - AAA

  14.309.647,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 50. Nhẫn nữ Merci Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Merci

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  23.012.154,00 ₫
  12.948.051  - 138.848.397  12.948.051 ₫ - 138.848.397 ₫
 51. Nhẫn Pintius Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  11.889.565,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 52. Nhẫn Rabanne Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  19.720.942,00 ₫
  6.755.062  - 779.048.192  6.755.062 ₫ - 779.048.192 ₫
 53. Nhẫn nữ Amery Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh & Đá Swarovski

  0.88 crt - AA

  28.892.692,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 54. Nhẫn Belenos Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Belenos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.175 crt - AAA

  19.542.358,00 ₫
  8.915.051  - 111.254.184  8.915.051 ₫ - 111.254.184 ₫
 55. Nhẫn Emilly Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.53 crt - AA

  28.710.710,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 56. Nhẫn nữ Misery Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.62 crt - AA

  25.582.518,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 57. Nhẫn nữ Margalit Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  22.442.155,00 ₫
  6.707.514  - 204.819.776  6.707.514 ₫ - 204.819.776 ₫
 58. Nhẫn nữ Krishna Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Krishna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương Đen

  0.148 crt - AAA

  12.298.524,00 ₫
  6.560.345  - 78.523.208  6.560.345 ₫ - 78.523.208 ₫
 59. Nhẫn nữ Maranda Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.25 crt - AA

  16.440.486,00 ₫
  7.947.131  - 289.611.830  7.947.131 ₫ - 289.611.830 ₫
 60. Nhẫn nữ Kathleent Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  16.008.885,00 ₫
  8.456.563  - 101.872.155  8.456.563 ₫ - 101.872.155 ₫
 61. Nhẫn nữ Comfort Đá Sapphire Xanh

  Nhẫn nữ Comfort

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.16 crt - AAA

  11.708.151,00 ₫
  6.346.668  - 77.249.633  6.346.668 ₫ - 77.249.633 ₫

You’ve viewed 60 of 131 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng