Đang tải...
Tìm thấy 7 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Violinda Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.656.612,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 2. Nhẫn Cregan Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  21.643.481,00 ₫
  7.714.491  - 93.876.910  7.714.491 ₫ - 93.876.910 ₫
 3. Nhẫn Istorkia Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Istorkia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  15.972.941,00 ₫
  8.110.149  - 96.565.575  8.110.149 ₫ - 96.565.575 ₫
 4. Nhẫn Naolin Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  23.047.529,00 ₫
  6.864.589  - 103.994.783  6.864.589 ₫ - 103.994.783 ₫
 5. Nhẫn Afrisera Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Afrisera

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  15.995.300,00 ₫
  8.293.545  - 119.815.466  8.293.545 ₫ - 119.815.466 ₫
 6. Nhẫn Certtan Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Certtan

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  13.292.482,00 ₫
  7.274.682  - 77.589.249  7.274.682 ₫ - 77.589.249 ₫
 7. Nhẫn Gyddodad Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Gyddodad

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  16.843.220,00 ₫
  8.619.581  - 116.277.747  8.619.581 ₫ - 116.277.747 ₫

You’ve viewed 7 of 7 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng