Đang tải...
Tìm thấy 330 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  13.110.501,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 2. Nhẫn nữ Expai Women Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.128 crt - AAA

  12.245.035,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 3. Nhẫn Tanazia Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  12.732.108,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 4. Nhẫn nữ Juicy Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  14.993.701,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 5. Nhẫn Angelina Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  12.608.712,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 6. Nhẫn Gaby Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.116 crt - AAA

  16.215.204,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 7. Nhẫn Holz Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  20.788.768,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 8. Nhẫn nữ Clerical Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  12.933.050,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  11.375.887,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 10. Bộ cô dâu Graceful-RING A Kim Cương Đen

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  16.979.069,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 11. Nhẫn nữ Vitaly Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.11 crt - AAA

  11.417.775,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 12. Nhẫn nữ Guerino Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.45 crt - AAA

  25.520.254,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  11.793.905,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 14. Nhẫn nữ Joanna Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.76 crt - AAA

  40.839.710,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 15. Nhẫn Verde Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.174 crt - AAA

  20.548.486,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 16. Nhẫn Amelie Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  17.905.952,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 17. Nhẫn nữ Daister Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  21.094.426,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 18. Nhẫn Katharyn Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  12.005.886,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Simone Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  15.792.377,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 21. Nhẫn Venice Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.28 crt - AAA

  16.839.542,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 22. Nhẫn Azul Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  22.492.250,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 23. Nhẫn Aglio Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.01 crt - AAA

  8.538.071,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 24. Nhẫn nữ Edoarda Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.25 crt - AAA

  15.151.341,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 25. Nhẫn nữ Abbacy Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.44 crt - AAA

  28.718.919,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 26. Nhẫn Clematis Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.776 crt - AAA

  38.826.040,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 27. Nhẫn nữ Jakanis Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Jakanis

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.175 crt - AAA

  14.569.457,00 ₫
  6.121.668  - 215.616.896  6.121.668 ₫ - 215.616.896 ₫
 28. Nhẫn Mindy Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  14.680.967,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 29. Nhẫn Dossleyn Women Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Dossleyn Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  14.998.795,00 ₫
  6.707.514  - 96.508.969  6.707.514 ₫ - 96.508.969 ₫
 30. Nhẫn nữ Bourget Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.292 crt - AAA

  21.114.237,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 31. Nhẫn Manjari Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  13.362.388,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 32. Nhẫn Callainus Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.12 crt - AAA

  14.081.535,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 33. Nhẫn Magaret Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.075 crt - AAA

  11.420.321,00 ₫
  6.198.083  - 68.490.235  6.198.083 ₫ - 68.490.235 ₫
 34. Nhẫn nữ Aryan Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  11.513.151,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 35. Nhẫn nữ Crossrail Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Crossrail

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.11 crt - AAA

  11.603.152,00 ₫
  5.476.389  - 60.084.619  5.476.389 ₫ - 60.084.619 ₫
 36. Nhẫn Tamriel Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.63 crt - AAA

  28.968.541,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 37. Nhẫn nữ Caol Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Caol

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.632 crt - AAA

  38.456.703,00 ₫
  10.136.272  - 1.345.026.638  10.136.272 ₫ - 1.345.026.638 ₫
 38. Nhẫn Violinda Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  15.816.998,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 39. Nhẫn nữ Jayendra Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  21.316.877,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 40. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Kim Cương Đen

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  23.991.394,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 41. Nhẫn nữ Brutna Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Brutna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.088 crt - AAA

  12.170.034,00 ₫
  5.752.330  - 65.617.605  5.752.330 ₫ - 65.617.605 ₫
 42. Nhẫn nữ Roxanne Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.76 crt - AAA

  39.949.903,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 43. Nhẫn Healde Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Healde

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.272 crt - AAA

  20.092.261,00 ₫
  8.212.036  - 109.626.835  8.212.036 ₫ - 109.626.835 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.05 crt - AAA

  9.586.085,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 45. Nhẫn nữ Krishna Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Krishna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.148 crt - AAA

  12.949.464,00 ₫
  6.560.345  - 78.523.208  6.560.345 ₫ - 78.523.208 ₫
 46. Nhẫn Lexina Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.035 crt - AAA

  10.330.420,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 47. Nhẫn Monalisa Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  18.123.308,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 48. Nhẫn Kinkade Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.195 crt - AAA

  11.187.398,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 49. Nhẫn Zoe Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.146 crt - AAA

  15.204.266,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫
 50. Nhẫn Begonia Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  23.400.737,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 51. Nhẫn Taniguchi Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  16.825.673,00 ₫
  8.578.826  - 103.372.144  8.578.826 ₫ - 103.372.144 ₫
 52. Nhẫn Emmy Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  21.606.688,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 53. Nhẫn Cosete Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  13.668.612,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 54. Nhẫn Josanne Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Josanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.41 crt - AAA

  27.938.073,00 ₫
  9.212.219  - 115.796.613  9.212.219 ₫ - 115.796.613 ₫
 55. Nhẫn Roverta Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  17.930.008,00 ₫
  7.396.945  - 84.098.655  7.396.945 ₫ - 84.098.655 ₫
 56. Nhẫn Pintius Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  12.540.505,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 57. Nhẫn Masha Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  10.752.966,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 58. Nhẫn nữ Oleysa Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.078 crt - AAA

  39.856.507,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 59. Nhẫn Masdevalia Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  22.640.267,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 60. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Kim Cương Đen

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  15.644.357,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 61. Nhẫn Hansika Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  11.311.927,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫

You’ve viewed 60 of 330 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng