Đang tải...
Tìm thấy 252 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Margalit Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.4 crt - VS1

  37.894.912,00 ₫
  6.707.514  - 204.819.776  6.707.514 ₫ - 204.819.776 ₫
 2. Nhẫn Kiruna Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kiruna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  16.905.201,00 ₫
  5.773.557  - 67.103.450  5.773.557 ₫ - 67.103.450 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  11.397.397,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 4. Nhẫn Cowle Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  13.633.236,00 ₫
  7.238.172  - 88.372.216  7.238.172 ₫ - 88.372.216 ₫
 5. Nhẫn Lexina Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.035 crt - VS1

  11.292.680,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 6. Nhẫn Vontasia Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.144 crt - VS1

  17.893.498,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 7. Nhẫn Hrundl Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.29 crt - VS1

  33.769.934,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 8. Nhẫn Aglio Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.01 crt - VS1

  8.792.787,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 9. Nhẫn Angila Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Angila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  15.698.980,00 ₫
  6.806.571  - 84.141.107  6.806.571 ₫ - 84.141.107 ₫
 10. Nhẫn Katharyn Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.15 crt - VS1

  15.741.717,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  19.923.017,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 12. Nhẫn Janna Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.01 crt - VS1

  13.226.257,00 ₫
  7.280.625  - 73.655.309  7.280.625 ₫ - 73.655.309 ₫
 13. Nhẫn Liquidum Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.1 crt - VS1

  16.391.241,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 14. Nhẫn Hosley Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  17.483.406,00 ₫
  6.898.551  - 83.476.014  6.898.551 ₫ - 83.476.014 ₫
 15. Nhẫn Masha Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  12.366.166,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 16. Nhẫn Carnssier Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.005 crt - VS1

  9.375.237,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  22.220.553,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 18. Nhẫn Lilia Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  12.379.468,00 ₫
  6.161.291  - 68.617.598  6.161.291 ₫ - 68.617.598 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Pintius Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  18.314.063,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 21. Nhẫn nữ Ehtel Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  41.062.162,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 22. Nhẫn Celestine Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.02 crt - VS1

  18.697.834,00 ₫
  9.628.255  - 104.971.194  9.628.255 ₫ - 104.971.194 ₫
 23. Nhẫn Amelie Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  23.226.681,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 24. Nhẫn Tamriel Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.63 crt - VS1

  41.902.442,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 25. Nhẫn Marilla Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Marilla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.18 crt - VS1

  21.314.048,00 ₫
  7.774.491  - 102.310.830  7.774.491 ₫ - 102.310.830 ₫
 26. Nhẫn nữ Tasenka Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.35 crt - VS1

  28.855.615,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 27. Nhẫn Platano Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Platano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.018 crt - VS1

  17.869.441,00 ₫
  8.627.788  - 101.192.908  8.627.788 ₫ - 101.192.908 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  13.696.066,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  45.622.424,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 30. Nhẫn nữ Anamir Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.41 crt - VS1

  42.944.511,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 31. Nhẫn Anessia Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Anessia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.21 crt - VS1

  27.024.776,00 ₫
  8.621.845  - 113.801.345  8.621.845 ₫ - 113.801.345 ₫
 32. Nhẫn nữ Nina Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.94 crt - VS1

  152.393.048,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 33. Nhẫn nữ Roxanne Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.76 crt - VS1

  149.534.289,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 34. Nhẫn nữ Marilyn Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.76 crt - VS1

  150.572.397,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 35. Nhẫn nữ Joanna Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.76 crt - VS1

  150.424.096,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  20.353.204,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 37. Nhẫn Endlessheart Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.216 crt - VS1

  28.714.957,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  19.055.569,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  22.407.062,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  18.054.536,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.248 crt - VS1

  25.310.256,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 42. Nhẫn nữ Modesta Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.44 crt - VS1

  80.489.617,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 43. Nhẫn nữ Edoarda Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  24.519.222,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  22.073.385,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.25 crt - VS1

  24.519.222,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 46. Nhẫn Yurissa Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Yurissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.258 crt - VS1

  45.184.313,00 ₫
  14.121.442  - 199.753.769  14.121.442 ₫ - 199.753.769 ₫
 47. Nhẫn Naolin Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.25 crt - VS1

  23.443.754,00 ₫
  6.864.589  - 103.994.783  6.864.589 ₫ - 103.994.783 ₫
 48. Nhẫn Aestril Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.114 crt - VS1

  31.534.377,00 ₫
  11.241.456  - 154.499.265  11.241.456 ₫ - 154.499.265 ₫
 49. Nhẫn Astrid Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.445 crt - VS1

  60.429.617,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 50. Nhẫn Aralyn Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Aralyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.23 crt - VS1

  28.825.333,00 ₫
  8.023.546  - 115.810.766  8.023.546 ₫ - 115.810.766 ₫
 51. Nhẫn Anisah Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  1.1 crt - VS1

  161.374.327,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 52. Nhẫn nữ Aizaya Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.64 crt - VS1

  43.286.679,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 53. Nhẫn nữ Amoretta Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  23.764.131,00 ₫
  9.053.730  - 106.372.130  9.053.730 ₫ - 106.372.130 ₫
 54. Nhẫn Flaine Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Flaine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.056 crt - VS1

  22.596.118,00 ₫
  9.933.914  - 119.773.013  9.933.914 ₫ - 119.773.013 ₫
 55. Nhẫn Cregan Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.2 crt - VS1

  26.766.098,00 ₫
  7.714.491  - 93.876.910  7.714.491 ₫ - 93.876.910 ₫
 56. Nhẫn nữ Oleysa Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  1.078 crt - VS1

  236.666.895,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.5 crt - VS1

  40.691.408,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 58. Nhẫn Sonnett Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  1.06 crt - VS1

  155.306.715,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 59. Nhẫn Tanazia Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.15 crt - VS1

  33.250.879,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 60. Nhẫn Shira Kim Cương Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.332 crt - VS1

  18.796.042,00 ₫
  5.941.952  - 91.089.189  5.941.952 ₫ - 91.089.189 ₫
 61. Nhẫn nữ Eionia Kim Cương Vàng

  Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  1.008 crt - VS1

  150.173.626,00 ₫
  6.466.383  - 1.643.199.752  6.466.383 ₫ - 1.643.199.752 ₫

You’ve viewed 60 of 252 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng