Đang tải...
Tìm thấy 252 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tova Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.036 crt - VS1

  16.270.676,00 ₫
  7.726.378  - 86.065.625  7.726.378 ₫ - 86.065.625 ₫
 2. Nhẫn Fajardo Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Fajardo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.21 crt - VS1

  26.393.646,00 ₫
  8.517.695  - 108.339.104  8.517.695 ₫ - 108.339.104 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  20.601.694,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  21.394.708,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.05 crt - VS1

  12.387.958,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 6. Nhẫn Carnssier Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.005 crt - VS1

  9.488.444,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.05 crt - VS1

  14.686.627,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 8. Nhẫn nữ Roxanne Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.76 crt - VS1

  127.374.017,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  23.878.753,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 10. Nhẫn Vontasia Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  18.912.361,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 11. Nhẫn nữ Brutna Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Brutna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.088 crt - VS1

  12.509.655,00 ₫
  5.752.330  - 65.617.605  5.752.330 ₫ - 65.617.605 ₫
 12. Nhẫn Katharyn Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  18.571.892,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 13. Nhẫn Aglio Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  8.934.295,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 14. Nhẫn Masha Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.048 crt - VS1

  12.705.787,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 15. Nhẫn nữ Expai Women Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.128 crt - VS1

  17.395.954,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 16. Nhẫn Aslaug Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.078 crt - VS1

  18.013.214,00 ₫
  7.153.267  - 81.098.667  7.153.267 ₫ - 81.098.667 ₫
 17. Nhẫn nữ Modesta Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.44 crt - VS1

  69.338.727,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 18. Nhẫn Platano Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Platano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.018 crt - VS1

  18.293.968,00 ₫
  8.627.788  - 101.192.908  8.627.788 ₫ - 101.192.908 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Amelie Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  24.358.751,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 21. Nhẫn Cowle Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  14.199.271,00 ₫
  7.238.172  - 88.372.216  7.238.172 ₫ - 88.372.216 ₫
 22. Nhẫn Taniguchi Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  23.391.679,00 ₫
  8.578.826  - 103.372.144  8.578.826 ₫ - 103.372.144 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  23.862.054,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 24. Nhẫn Lilia Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  12.662.486,00 ₫
  6.161.291  - 68.617.598  6.161.291 ₫ - 68.617.598 ₫
 25. Nhẫn Violinda Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.144 crt - VS1

  21.618.858,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 26. Nhẫn Magaret Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.075 crt - VS1

  13.656.160,00 ₫
  6.198.083  - 68.490.235  6.198.083 ₫ - 68.490.235 ₫
 27. Nhẫn Lexina Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.035 crt - VS1

  12.028.525,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 28. Nhẫn Rabanne Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.8 crt - VS1

  57.984.912,00 ₫
  6.755.062  - 779.048.192  6.755.062 ₫ - 779.048.192 ₫
 29. Nhẫn Hrundl Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.29 crt - VS1

  158.524.059,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 30. Nhẫn hứa nữ Samingi Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn hứa nữ Samingi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.228 crt - VS1

  24.663.277,00 ₫
  6.877.325  - 89.914.661  6.877.325 ₫ - 89.914.661 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  26.160.723,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 32. Nhẫn Janna Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  13.452.671,00 ₫
  7.280.625  - 73.655.309  7.280.625 ₫ - 73.655.309 ₫
 33. Nhẫn nữ Krishna Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Krishna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  0.148 crt - VS1

  21.270.180,00 ₫
  6.560.345  - 78.523.208  6.560.345 ₫ - 78.523.208 ₫
 34. Nhẫn Kinkade Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.195 crt - VS1

  16.960.955,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 35. Nhẫn nữ Amoretta Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  26.311.289,00 ₫
  9.053.730  - 106.372.130  9.053.730 ₫ - 106.372.130 ₫
 36. Nhẫn nữ Clerical Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  22.951.871,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 37. Nhẫn Pintius Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  20.861.221,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 38. Nhẫn Javier Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.164 crt - VS1

  23.281.303,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 39. Nhẫn Shashi Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.032 crt - VS1

  13.228.521,00 ₫
  6.601.383  - 68.957.219  6.601.383 ₫ - 68.957.219 ₫
 40. Nhẫn Liquidum Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.1 crt - VS1

  18.570.476,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 41. Nhẫn Aralyn Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Aralyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.23 crt - VS1

  36.976.238,00 ₫
  8.023.546  - 115.810.766  8.023.546 ₫ - 115.810.766 ₫
 42. Nhẫn nữ Anamir Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.41 crt - VS1

  40.482.259,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 43. Nhẫn nữ Tasenka Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.35 crt - VS1

  26.393.363,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 44. Nhẫn Aestril Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.114 crt - VS1

  32.609.844,00 ₫
  11.241.456  - 154.499.265  11.241.456 ₫ - 154.499.265 ₫
 45. Nhẫn Enid Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Enid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  11.873.999,00 ₫
  6.215.064  - 66.042.135  6.215.064 ₫ - 66.042.135 ₫
 46. Nhẫn nữ Bucha Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.35 crt - VS1

  28.729.108,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 47. Nhẫn Trevenant Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Trevenant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.474 crt - VS1

  37.201.236,00 ₫
  10.086.744  - 158.815.279  10.086.744 ₫ - 158.815.279 ₫
 48. Nhẫn nữ Guerino Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.45 crt - VS1

  37.831.517,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 49. Nhẫn nữ Chaco Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Chaco

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  30.313.156,00 ₫
  8.089.772  - 291.097.670  8.089.772 ₫ - 291.097.670 ₫
 50. Nhẫn Germael Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Germael

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.018 crt - VS1

  18.034.441,00 ₫
  9.152.786  - 99.707.068  9.152.786 ₫ - 99.707.068 ₫
 51. Nhẫn Acrylic Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Acrylic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  14.082.950,00 ₫
  7.641.472  - 77.263.777  7.641.472 ₫ - 77.263.777 ₫
 52. Nhẫn Naolin Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.25 crt - VS1

  25.622.989,00 ₫
  6.864.589  - 103.994.783  6.864.589 ₫ - 103.994.783 ₫
 53. Nhẫn Celestine Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.02 crt - VS1

  18.980.851,00 ₫
  9.628.255  - 104.971.194  9.628.255 ₫ - 104.971.194 ₫
 54. Nhẫn Holz Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.565 crt - VS1

  118.146.798,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 55. Nhẫn Mark Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Mark

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  13.346.539,00 ₫
  6.659.968  - 70.301.550  6.659.968 ₫ - 70.301.550 ₫
 56. Nhẫn nữ Joanna Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.76 crt - VS1

  128.263.824,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.5 crt - VS1

  36.983.879,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 58. Nhẫn Ellura Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.567 crt - VS1

  69.153.350,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.5 crt - VS1

  41.914.895,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 60. Nhẫn nữ Edoarda Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.25 crt - VS1

  26.160.723,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 61. Nhẫn Flaine Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Flaine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.056 crt - VS1

  22.992.343,00 ₫
  9.933.914  - 119.773.013  9.933.914 ₫ - 119.773.013 ₫

You’ve viewed 60 of 252 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng