Đang tải...
Tìm thấy 348 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.950.115,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Kim Cương

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.470.203,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 3. Nhẫn Verde Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  21.822.064,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 4. Nhẫn Mindy Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.841.339,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Kim Cương

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.491.741,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 6. Nhẫn nữ Juicy Kim Cương

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  21.701.216,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 7. Nhẫn Violinda Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.656.612,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 8. Nhẫn Venice Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.886.678,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 9. Nhẫn Amelie Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.971.980,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 10. Nhẫn nữ Expai Women Kim Cương

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  13.886.537,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 11. Nhẫn Gaby Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.116 crt - VS

  16.781.239,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Kim Cương

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.388.241,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 13. Nhẫn Carnssier Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  9.262.030,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 14. Nhẫn Masha Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  11.375.605,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 15. Nhẫn Aglio Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.679.580,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 16. Nhẫn Katharyn Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.892.665,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 17. Nhẫn nữ Aryan Kim Cương

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.352.722,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 18. Nhẫn nữ Burke Kim Cương

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.512.443,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Vitaly Kim Cương

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  14.700.778,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 21. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Kim Cương

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.029.092,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 22. Nhẫn Angelina Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  13.599.274,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 23. Nhẫn Sanviben Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Sanviben

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  15.390.208,00 ₫
  6.558.930  - 81.211.874  6.558.930 ₫ - 81.211.874 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Kim Cương

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.954.248,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 25. Nhẫn Liquidum Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.995.016,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 26. Nhẫn nữ Guerino Kim Cương

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  37.152.275,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 27. Nhẫn Begonia Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  24.844.127,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 28. Nhẫn nữ Margalit Kim Cương

  Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  32.036.449,00 ₫
  6.707.514  - 204.819.776  6.707.514 ₫ - 204.819.776 ₫
 29. Nhẫn Sharalyn Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  16.315.109,00 ₫
  7.630.152  - 85.117.515  7.630.152 ₫ - 85.117.515 ₫
 30. Nhẫn nữ Bourget Kim Cương

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  24.227.430,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 31. Nhẫn Eliana Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  18.880.379,00 ₫
  8.626.373  - 98.164.622  8.626.373 ₫ - 98.164.622 ₫
 32. Nhẫn Eldora Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  24.302.430,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 33. Nhẫn nữ Simone Kim Cương

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  18.537.647,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 34. Nhẫn Julee Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.700.183,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 35. Nhẫn hứa nữ Samingi Kim Cương

  Nhẫn hứa nữ Samingi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  19.540.659,00 ₫
  6.877.325  - 89.914.661  6.877.325 ₫ - 89.914.661 ₫
 36. Nhẫn Kinkade Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  13.847.762,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 37. Nhẫn Holz Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  23.901.961,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 38. Nhẫn nữ Brutna Kim Cương

  Nhẫn nữ Brutna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  12.283.241,00 ₫
  5.752.330  - 65.617.605  5.752.330 ₫ - 65.617.605 ₫
 39. Nhẫn nữ Clerical Kim Cương

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.027.366,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 40. Nhẫn Angell Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  26.011.573,00 ₫
  8.741.845  - 207.989.578  8.741.845 ₫ - 207.989.578 ₫
 41. Nhẫn Trevenant Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Trevenant

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  33.522.009,00 ₫
  10.086.744  - 158.815.279  10.086.744 ₫ - 158.815.279 ₫
 42. Nhẫn Tanazia Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  19.439.623,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 43. Nhẫn nữ Ashwin Kim Cương

  Nhẫn nữ Ashwin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  28.838.918,00 ₫
  7.599.020  - 97.301.421  7.599.020 ₫ - 97.301.421 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Kim Cương

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  12.790.410,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 45. Nhẫn nữ Jayendra Kim Cương

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  29.948.912,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Kim Cương

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.479.076,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 47. Nhẫn nữ Danitacsa Kim Cương

  Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  17.600.858,00 ₫
  6.155.631  - 165.536.949  6.155.631 ₫ - 165.536.949 ₫
 48. Nhẫn Javier Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.164 crt - VS

  18.158.685,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 49. Nhẫn Aslaug Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  15.154.737,00 ₫
  7.153.267  - 81.098.667  7.153.267 ₫ - 81.098.667 ₫
 50. Nhẫn Emmy Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  35.050.021,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 51. Nhẫn Lamiyye Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.108.323,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 52. Nhẫn Pintius Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.738.603,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 53. Nhẫn Victorina Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Victorina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.771.249,00 ₫
  7.047.135  - 78.876.977  7.047.135 ₫ - 78.876.977 ₫
 54. Nhẫn Dylis Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  18.620.004,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Kim Cương

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  28.786.559,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 56. Nhẫn nữ Tasenka Kim Cương

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  37.883.874,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 57. Nhẫn nữ Edoarda Kim Cương

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  31.085.228,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 58. Nhẫn Joye Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Joye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.081 crt - VS

  18.355.384,00 ₫
  7.449.021  - 91.273.151  7.449.021 ₫ - 91.273.151 ₫
 59. Nhẫn Lexina Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  10.868.153,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 60. Nhẫn Tova Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  15.421.623,00 ₫
  7.726.378  - 86.065.625  7.726.378 ₫ - 86.065.625 ₫
 61. Nhẫn Magaret Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  12.467.486,00 ₫
  6.198.083  - 68.490.235  6.198.083 ₫ - 68.490.235 ₫

You’ve viewed 60 of 348 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng