Đang tải...
Tìm thấy 40 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Julee Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.747.391,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 2. Nhẫn Dietmar Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.684.843,00 ₫
  6.882.985  - 70.726.073  6.882.985 ₫ - 70.726.073 ₫
 3. Nhẫn Manjari Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.117.111,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 4. Nhẫn Gerwin Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  13.161.729,00 ₫
  7.736.283  - 78.806.228  7.736.283 ₫ - 78.806.228 ₫
 5. Nhẫn Tova Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Tova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  15.421.623,00 ₫
  7.726.378  - 86.065.625  7.726.378 ₫ - 86.065.625 ₫
 6. Nhẫn Hansika Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  11.396.832,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 7. Nhẫn Fridolin Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  22.596.117,00 ₫
  7.313.172  - 86.348.639  7.313.172 ₫ - 86.348.639 ₫
 8. Nhẫn Draven Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Draven

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  17.474.349,00 ₫
  8.718.071  - 100.400.459  8.718.071 ₫ - 100.400.459 ₫
 9. Nhẫn Jaume Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  103.284.415,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 10. Nhẫn Semasia Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  104.729.501,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 11. Nhẫn Inocenta Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  15.745.678,00 ₫
  7.845.245  - 109.824.945  7.845.245 ₫ - 109.824.945 ₫
 12. Nhẫn Janna Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  13.028.145,00 ₫
  7.280.625  - 73.655.309  7.280.625 ₫ - 73.655.309 ₫
 13. Nhẫn Joye Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Joye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.081 crt - VS

  18.355.384,00 ₫
  7.449.021  - 91.273.151  7.449.021 ₫ - 91.273.151 ₫
 14. Nhẫn Toinette Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.452.275,00 ₫
  7.132.041  - 80.843.955  7.132.041 ₫ - 80.843.955 ₫
 15. Nhẫn Eliseo Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - SI

  66.790.154,00 ₫
  6.860.344  - 188.730.236  6.860.344 ₫ - 188.730.236 ₫
 16. Nhẫn Tonyetta Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  19.521.416,00 ₫
  9.545.614  - 130.188.059  9.545.614 ₫ - 130.188.059 ₫
 17. Nhẫn Enid Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Enid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  11.619.283,00 ₫
  6.215.064  - 66.042.135  6.215.064 ₫ - 66.042.135 ₫
 18. Nhẫn Jacenty Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  17.690.009,00 ₫
  8.499.016  - 99.381.600  8.499.016 ₫ - 99.381.600 ₫
 19. Nhẫn Emmanila Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Emmanila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  42.369.704,00 ₫
  9.846.179  - 129.438.064  9.846.179 ₫ - 129.438.064 ₫
 20. Nhẫn Isedoria Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  39.637.452,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 21. Nhẫn Quanika Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  23.447.150,00 ₫
  7.439.398  - 85.372.231  7.439.398 ₫ - 85.372.231 ₫
 22. Nhẫn Celestine Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Celestine

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  18.329.911,00 ₫
  9.628.255  - 104.971.194  9.628.255 ₫ - 104.971.194 ₫
 23. Nhẫn Aditya Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  19.829.055,00 ₫
  9.102.975  - 106.343.835  9.102.975 ₫ - 106.343.835 ₫
 24. Nhẫn Cienian Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Cienian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.858 crt - VS

  86.165.250,00 ₫
  8.431.658  - 181.668.949  8.431.658 ₫ - 181.668.949 ₫
 25. Nhẫn Angila Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Angila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  15.698.980,00 ₫
  6.806.571  - 84.141.107  6.806.571 ₫ - 84.141.107 ₫
 26. Nhẫn Josanne Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Josanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  34.334.269,00 ₫
  9.212.219  - 115.796.613  9.212.219 ₫ - 115.796.613 ₫
 27. Nhẫn Jobina Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Jobina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  12.583.241,00 ₫
  7.494.304  - 76.768.503  7.494.304 ₫ - 76.768.503 ₫
 28. Nhẫn Cheslie Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Cheslie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  20.606.503,00 ₫
  8.586.751  - 106.782.507  8.586.751 ₫ - 106.782.507 ₫
 29. Nhẫn Izarra Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  19.610.849,00 ₫
  8.925.240  - 138.961.603  8.925.240 ₫ - 138.961.603 ₫
 30. Nhẫn Theone Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Theone

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  16.047.093,00 ₫
  8.264.111  - 100.895.747  8.264.111 ₫ - 100.895.747 ₫
 31. Nhẫn Ciera Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Ciera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  25.070.822,00 ₫
  7.520.341  - 400.837.714  7.520.341 ₫ - 400.837.714 ₫
 32. Nhẫn Spencre Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  25.332.613,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 33. Nhẫn Roassina Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Roassina

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  12.663.334,00 ₫
  7.060.720  - 73.018.514  7.060.720 ₫ - 73.018.514 ₫
 34. Nhẫn Soterios Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.66 crt - SI

  64.089.600,00 ₫
  7.267.889  - 249.862.018  7.267.889 ₫ - 249.862.018 ₫
 35. Nhẫn Malvika Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  16.204.733,00 ₫
  7.169.116  - 85.457.140  7.169.116 ₫ - 85.457.140 ₫
 36. Nhẫn Urwine Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.09 crt - AA

  31.472.680,00 ₫
  8.150.904  - 409.158.437  8.150.904 ₫ - 409.158.437 ₫
 37. Nhẫn Manuel Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Manuel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  19.829.621,00 ₫
  9.474.011  - 208.626.365  9.474.011 ₫ - 208.626.365 ₫
 38. Nhẫn Terantia Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.416 crt - SI

  33.562.764,00 ₫
  7.042.042  - 187.937.787  7.042.042 ₫ - 187.937.787 ₫
 39. Nhẫn Seneca Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.77 crt - SI

  202.971.960,00 ₫
  9.235.993  - 396.946.224  9.235.993 ₫ - 396.946.224 ₫
 40. Nhẫn Tishal Ký tự & Chữ cái

  Nhẫn GLAMIRA Tishal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  39.175.284,00 ₫
  8.558.449  - 112.754.180  8.558.449 ₫ - 112.754.180 ₫

You’ve viewed 40 of 40 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng