Đang tải...
Tìm thấy 301 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  10.470.231,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn nữ Vitaly Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.766.834,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 3. Nhẫn Tanazia Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  11.656.641,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 4. Nhẫn Aglio Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.01 crt - AAA

  8.566.373,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 5. Nhẫn Mindy Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  15.105.494,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 6. Bộ cô dâu Graceful-RING A Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  15.563.982,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 7. Nhẫn nữ Jayendra Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  20.156.505,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 8. Nhẫn Masdevalia Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.37 crt - AAA

  20.489.334,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 9. Nhẫn nữ Bourget Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.292 crt - AAA

  20.123.676,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 10. Nhẫn Holz Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.565 crt - AAA

  19.798.207,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 11. Nhẫn Liquidum Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.1 crt - AAA

  13.759.178,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 12. Nhẫn nữ Aryan Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  11.682.961,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 13. Nhẫn Manjari Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  12.286.921,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 14. Nhẫn Angelina Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  13.033.239,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 15. Nhẫn Gautvin Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  19.540.659,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 16. Nhẫn Masha Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  10.922.777,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 17. Nhẫn nữ Clerical Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  12.027.394,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  10.730.041,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Rondek B Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.822.476,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  13.028.710,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 22. Nhẫn Lamiyye Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  12.051.734,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 23. Nhẫn Cosete Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  12.678.051,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 24. Nhẫn nữ Rixos Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AA

  15.061.058,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 25. Nhẫn nữ Joanna Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.76 crt - AA

  32.235.977,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 26. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.445 crt - AAA

  24.727.240,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  12.020.319,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 28. Nhẫn Emmy Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  19.455.755,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 29. Nhẫn nữ Juicy Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  13.918.234,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 30. Nhẫn Eliseo Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.65 crt - AA

  20.913.013,00 ₫
  6.860.344  - 188.730.236  6.860.344 ₫ - 188.730.236 ₫
 31. Nhẫn nữ Trainhar Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Trainhar

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  15.054.266,00 ₫
  7.047.135  - 88.386.366  7.047.135 ₫ - 88.386.366 ₫
 32. Nhẫn nữ Netanel Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Netanel

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.2 crt - AAA

  15.754.169,00 ₫
  6.686.289  - 76.626.994  6.686.289 ₫ - 76.626.994 ₫
 33. Nhẫn nữ Ehtel Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.600.024,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 34. Nhẫn nữ Cigo Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  4.58 crt - AA

  85.536.103,00 ₫
  9.093.352  - 2.264.409.074  9.093.352 ₫ - 2.264.409.074 ₫
 35. Nhẫn hứa nữ Snep Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.83 crt - AA

  19.932.639,00 ₫
  7.315.436  - 1.426.337.577  7.315.436 ₫ - 1.426.337.577 ₫
 36. Nhẫn Emmanila Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Emmanila

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  21.030.183,00 ₫
  9.846.179  - 129.438.064  9.846.179 ₫ - 129.438.064 ₫
 37. Nhẫn nữ Taddeo Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Taddeo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.134 crt - AAA

  16.719.825,00 ₫
  7.790.057  - 90.268.437  7.790.057 ₫ - 90.268.437 ₫
 38. Nhẫn nữ Comfort Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Comfort

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  12.472.298,00 ₫
  6.346.668  - 77.249.633  6.346.668 ₫ - 77.249.633 ₫
 39. Nhẫn Enid Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Enid

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  11.477.774,00 ₫
  6.215.064  - 66.042.135  6.215.064 ₫ - 66.042.135 ₫
 40. Nhẫn Inocenta Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  17.217.369,00 ₫
  7.845.245  - 109.824.945  7.845.245 ₫ - 109.824.945 ₫
 41. Nhẫn nữ Simone Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  15.565.963,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 42. Nhẫn Gaby Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - AAA

  15.309.549,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 43. Nhẫn Julee Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  12.917.201,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 44. Nhẫn nữ Danitacsa Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.155 crt - AAA

  13.497.104,00 ₫
  6.155.631  - 165.536.949  6.155.631 ₫ - 165.536.949 ₫
 45. Nhẫn nữ Burke Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  15.512.471,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 46. Nhẫn nữ Ashwin Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Ashwin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.31 crt - AAA

  18.169.157,00 ₫
  7.599.020  - 97.301.421  7.599.020 ₫ - 97.301.421 ₫
 47. Nhẫn hứa nữ Urengan Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn hứa nữ Urengan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.558 crt - AA

  16.107.375,00 ₫
  6.856.099  - 401.644.321  6.856.099 ₫ - 401.644.321 ₫
 48. Nhẫn nữ Egidia Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AA

  17.218.219,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.05 crt - AAA

  9.586.085,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 50. Nhẫn nữ Edoarda Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  13.028.710,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 51. Nhẫn Amelie Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  18.471.987,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 52. Nhẫn Violinda Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.144 crt - AAA

  16.326.430,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 53. Nhẫn Katharyn Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  12.203.998,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 54. Nhẫn Javier Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.164 crt - AAA

  15.102.096,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 55. Nhẫn Monalisa Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  15.972.375,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 56. Nhẫn Venice Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.28 crt - AAA

  17.943.310,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 57. Nhẫn nữ Crossrail Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Crossrail

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  10.952.211,00 ₫
  5.476.389  - 60.084.619  5.476.389 ₫ - 60.084.619 ₫
 58. Nhẫn Hrundl Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  12.175.696,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 59. Nhẫn nữ Margalit Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  26.942.134,00 ₫
  6.707.514  - 204.819.776  6.707.514 ₫ - 204.819.776 ₫
 60. Nhẫn nữ Misery Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.62 crt - AA

  28.752.315,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  14.229.270,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫

You’ve viewed 60 of 301 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng