Đang tải...
Tìm thấy 131 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  9.762.688,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn nữ Aleckon Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - AA

  16.176.713,00 ₫
  6.749.967  - 288.819.382  6.749.967 ₫ - 288.819.382 ₫
 3. Nhẫn nữ Burke Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  14.804.928,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 4. Nhẫn Emilly Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.53 crt - AA

  29.474.857,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 5. Nhẫn nữ Joanna Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.76 crt - AA

  30.849.192,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 6. Nhẫn Rabanne Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  19.805.847,00 ₫
  6.755.062  - 779.048.192  6.755.062 ₫ - 779.048.192 ₫
 7. Nhẫn nữ Clerical Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  11.319.851,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 8. Nhẫn Cadha Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Cadha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  12.668.429,00 ₫
  6.153.932  - 92.207.107  6.153.932 ₫ - 92.207.107 ₫
 9. Nhẫn Rondek B Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  14.624.363,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 10. Nhẫn Inocenta Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Inocenta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.3 crt - AAA

  15.745.678,00 ₫
  7.845.245  - 109.824.945  7.845.245 ₫ - 109.824.945 ₫
 11. Nhẫn nữ Nina Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.94 crt - AA

  32.818.144,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 12. Nhẫn Cregan Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  14.086.913,00 ₫
  7.714.491  - 93.876.910  7.714.491 ₫ - 93.876.910 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  14.031.157,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  10.447.023,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 15. Nhẫn nữ Edoarda Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  12.745.692,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  12.246.733,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 17. Nhẫn nữ Roxanne Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.76 crt - AA

  29.959.385,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 18. Nhẫn nữ Marilyn Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.76 crt - AA

  30.997.493,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  14.013.611,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  12.715.976,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  11.714.943,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.248 crt - AAA

  15.149.927,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  18.962.173,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 25. Nhẫn nữ Modesta Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.44 crt - AA

  22.442.722,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  11.913.056,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  12.745.692,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 28. Nhẫn Astrid Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - AA

  18.769.437,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 29. Nhẫn Anisah Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AA

  41.799.423,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 30. Nhẫn nữ Anamir Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  25.878.555,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 31. Nhẫn nữ Ehtel Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.5 crt - AA

  14.401.911,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 32. Nhẫn nữ Oleysa Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - AA

  29.781.084,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 33. Nhẫn Sonnett Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  39.212.925,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 34. Nhẫn Shira Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAA

  12.456.449,00 ₫
  5.941.952  - 91.089.189  5.941.952 ₫ - 91.089.189 ₫
 35. Nhẫn nữ Eionia Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.008 crt - AA

  34.079.836,00 ₫
  6.466.383  - 1.643.199.752  6.466.383 ₫ - 1.643.199.752 ₫
 36. Nhẫn Ekaterina Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.568 crt - AA

  24.835.918,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 37. Nhẫn nữ Ellish Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - AA

  33.120.406,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 38. Nhẫn Ellura Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.567 crt - AA

  22.257.345,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 39. Nhẫn Elodie Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - AA

  28.673.353,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.52 crt - AA

  20.667.636,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 41. Nhẫn nữ Ivey Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Nhân Tạo

  1.456 crt - AA

  48.125.996,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 42. Nhẫn nữ Duct Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.44 crt - AA

  23.888.658,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 43. Nhẫn Javier Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Javier

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.164 crt - AAA

  14.394.552,00 ₫
  6.370.158  - 85.513.744  6.370.158 ₫ - 85.513.744 ₫
 44. Nhẫn nữ Merci Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Merci

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  23.097.059,00 ₫
  12.948.051  - 138.848.397  12.948.051 ₫ - 138.848.397 ₫
 45. Nhẫn Pintius Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  11.974.470,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 46. Nhẫn nữ Rixos Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Rhodolite

  0.28 crt - AA

  14.778.040,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 47. Nhẫn Lamiyye Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  11.344.190,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 48. Nhẫn nữ Cadieux Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.44 crt - AA

  18.920.568,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 49. Nhẫn nữ Amery Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.88 crt - AA

  29.996.461,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 50. Nhẫn Belenos Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Belenos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.175 crt - AAA

  19.627.263,00 ₫
  8.915.051  - 111.254.184  8.915.051 ₫ - 111.254.184 ₫
 51. Nhẫn nữ Misery Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire Cam

  0.62 crt - AA

  26.120.252,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 52. Nhẫn nữ Margalit Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Margalit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  22.696.871,00 ₫
  6.707.514  - 204.819.776  6.707.514 ₫ - 204.819.776 ₫
 53. Nhẫn nữ Krishna Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Krishna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương Đen

  0.148 crt - AAA

  12.383.429,00 ₫
  6.560.345  - 78.523.208  6.560.345 ₫ - 78.523.208 ₫
 54. Nhẫn nữ Maranda Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Maranda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.25 crt - AA

  16.638.598,00 ₫
  7.947.131  - 289.611.830  7.947.131 ₫ - 289.611.830 ₫
 55. Nhẫn nữ Guerino Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.45 crt - AAA

  25.520.254,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 56. Nhẫn nữ Kathleent Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Kathleent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  16.065.489,00 ₫
  8.456.563  - 101.872.155  8.456.563 ₫ - 101.872.155 ₫
 57. Nhẫn nữ Comfort Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Comfort

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.16 crt - AAA

  11.764.755,00 ₫
  6.346.668  - 77.249.633  6.346.668 ₫ - 77.249.633 ₫
 58. Nhẫn nữ Idly Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.44 crt - AA

  19.105.945,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 59. Nhẫn nữ Dulles Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Dulles

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.412 crt - AAA

  23.543.659,00 ₫
  7.386.756  - 100.414.610  7.386.756 ₫ - 100.414.610 ₫
 60. Nhẫn nữ Bucha Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.35 crt - AA

  14.436.723,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 61. Nhẫn Aigurande Đá Sapphire Cam

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.58 crt - AA

  26.052.611,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫

You’ve viewed 60 of 131 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng