Đang tải...
Tìm thấy 224 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Joanna Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.76 crt - AAA

  20.320.940,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 2. Nhẫn Tanazia Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  10.581.175,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 3. Nhẫn Hrundl Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  11.666.264,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 4. Nhẫn Lexina Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.035 crt - AAA

  10.245.515,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 5. Nhẫn Amelie Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.16 crt - AAA

  16.632.373,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 6. Nhẫn nữ Abbacy Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  14.851.060,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 7. Nhẫn Roosevelt Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  2 crt - AAA

  16.047.091,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 8. Nhẫn Aglio Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.01 crt - AAA

  8.509.769,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 9. Nhẫn Vontasia Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.144 crt - AAA

  11.950.130,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.05 crt - AAA

  9.133.257,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 11. Nhẫn nữ Jakanis Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Jakanis

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.175 crt - AAA

  11.852.489,00 ₫
  6.121.668  - 215.616.896  6.121.668 ₫ - 215.616.896 ₫
 12. Nhẫn nữ Trainhar Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Trainhar

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  13.356.161,00 ₫
  7.047.135  - 88.386.366  7.047.135 ₫ - 88.386.366 ₫
 13. Nhẫn Rondek B Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.5 crt - AAA

  12.473.430,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 14. Nhẫn Aigurande Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  15.750.773,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 15. Nhẫn Katharyn Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  11.807.774,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 16. Nhẫn hứa nữ Snep Đá Rhodolite

  Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  16.281.713,00 ₫
  7.315.436  - 1.426.337.577  7.315.436 ₫ - 1.426.337.577 ₫
 17. Nhẫn Holz Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.565 crt - AAA

  10.798.250,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 18. Nhẫn nữ Vitaly Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.11 crt - AAA

  9.804.575,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Ellura Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  15.323.415,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 21. Nhẫn Julee Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  11.841.735,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 22. Nhẫn nữ Oleysa Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  16.960.390,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 23. Nhẫn nữ Cadieux Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  11.477.207,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 24. Nhẫn Gautvin Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  13.625.593,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 25. Nhẫn nữ Idly Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  11.662.584,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 26. Nhẫn nữ Misery Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Rhodolite

  0.62 crt - AAA

  21.252.350,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 27. Nhẫn Sarenurah Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Sarenurah

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  10.208.441,00 ₫
  5.731.104  - 60.112.920  5.731.104 ₫ - 60.112.920 ₫
 28. Nhẫn Manjari Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  11.211.455,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 29. Nhẫn nữ Sue Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  18.923.116,00 ₫
  9.234.861  - 254.291.240  9.234.861 ₫ - 254.291.240 ₫
 30. Nhẫn Tamriel Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.63 crt - AAA

  16.600.675,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 31. Nhẫn Jaume Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  20.416.883,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 32. Nhẫn Barma Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  12.991.069,00 ₫
  7.259.399  - 220.329.140  7.259.399 ₫ - 220.329.140 ₫
 33. Nhẫn Lannie Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.43 crt - AAA

  16.364.920,00 ₫
  6.785.627  - 1.193.923.580  6.785.627 ₫ - 1.193.923.580 ₫
 34. Nhẫn Shashi Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.032 crt - AAA

  11.671.924,00 ₫
  6.601.383  - 68.957.219  6.601.383 ₫ - 68.957.219 ₫
 35. Nhẫn nữ Modesta Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  14.999.361,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 36. Nhẫn nữ Ehtel Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.5 crt - AAA

  12.250.978,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 37. Nhẫn nữ Aryan Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  11.343.340,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 38. Nhẫn Naolin Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.25 crt - AAA

  15.292.849,00 ₫
  6.864.589  - 103.994.783  6.864.589 ₫ - 103.994.783 ₫
 39. Nhẫn nữ Nina Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  19.091.794,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 40. Nhẫn nữ Marilyn Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.76 crt - AAA

  20.469.241,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 41. Nhẫn Lilia Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  11.671.924,00 ₫
  6.161.291  - 68.617.598  6.161.291 ₫ - 68.617.598 ₫
 42. Nhẫn Redfern Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.352 crt - AAA

  20.087.451,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 43. Nhẫn Edy Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Edy

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.3 crt - AAA

  13.720.122,00 ₫
  6.504.874  - 89.773.155  6.504.874 ₫ - 89.773.155 ₫
 44. Nhẫn Endlessheart Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.216 crt - AAA

  21.894.235,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 45. Nhẫn Astrid Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  14.269.459,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 46. Nhẫn Quanika Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.205 crt - AAA

  13.003.804,00 ₫
  7.439.398  - 85.372.231  7.439.398 ₫ - 85.372.231 ₫
 47. Nhẫn Malvika Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  13.176.446,00 ₫
  7.169.116  - 85.457.140  7.169.116 ₫ - 85.457.140 ₫
 48. Nhẫn Aestril Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.114 crt - AAA

  25.251.388,00 ₫
  11.241.456  - 154.499.265  11.241.456 ₫ - 154.499.265 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Rhodolite

  0.5 crt - AAA

  16.811.240,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 50. Nhẫn nữ Roxanne Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.76 crt - AAA

  19.431.133,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.05 crt - AAA

  11.431.926,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 52. Nhẫn Platano Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Platano

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.018 crt - AAA

  17.444.915,00 ₫
  8.627.788  - 101.192.908  8.627.788 ₫ - 101.192.908 ₫
 53. Nhẫn Despoina Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  17.964.252,00 ₫
  7.709.397  - 124.923.929  7.709.397 ₫ - 124.923.929 ₫
 54. Nhẫn Giannella Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Giannella

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.25 crt - AAA

  16.019.639,00 ₫
  8.415.808  - 105.324.964  8.415.808 ₫ - 105.324.964 ₫
 55. Nhẫn Roverta Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  14.307.384,00 ₫
  7.396.945  - 84.098.655  7.396.945 ₫ - 84.098.655 ₫
 56. Nhẫn Salvina Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  18.774.531,00 ₫
  8.821.939  - 270.861.920  8.821.939 ₫ - 270.861.920 ₫
 57. Nhẫn Yurissa Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Yurissa

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.258 crt - AAA

  31.005.135,00 ₫
  14.121.442  - 199.753.769  14.121.442 ₫ - 199.753.769 ₫
 58. Nhẫn Aralyn Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Aralyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.23 crt - AAA

  17.702.745,00 ₫
  8.023.546  - 115.810.766  8.023.546 ₫ - 115.810.766 ₫
 59. Nhẫn Anisah Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  27.648.546,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 60. Nhẫn nữ Aizaya Đá Rhodolite

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  15.041.530,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 61. Nhẫn Flaine Đá Rhodolite

  Nhẫn GLAMIRA Flaine

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.056 crt - AAA

  20.247.073,00 ₫
  9.933.914  - 119.773.013  9.933.914 ₫ - 119.773.013 ₫

You’ve viewed 60 of 224 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng