Đang tải...
Tìm thấy 71 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Cgani Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  21.096.407,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 2. Nhẫn nữ Cadieux Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  11.137.586,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 3. Nhẫn Clematis Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  17.401.613,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 4. Nhẫn nữ Modesta Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  14.659.740,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 5. Nhẫn nữ Joanna Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.76 crt - AAA

  19.754.904,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  18.063.875,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 7. Nhẫn nữ Oleysa Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  15.800.018,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 8. Nhẫn Rondek B Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  11.963.999,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 9. Nhẫn Ellura Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  14.983.794,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 10. Nhẫn Sonnett Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  24.382.806,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 11. Nhẫn nữ Marilyn Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.76 crt - AAA

  19.903.205,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 12. Nhẫn nữ Ehtel Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  11.741.547,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 13. Nhẫn nữ Nina Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  18.525.758,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 14. Nhẫn nữ Idly Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  11.322.963,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  11.370.793,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 16. Nhẫn nữ Roxanne Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.76 crt - AAA

  18.865.097,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 17. Nhẫn Semasia Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  20.786.502,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 18. Nhẫn Emilly Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  20.106.977,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 19. Nhẫn nữ Ivey Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  30.267.590,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 20. Nhẫn nữ Duct Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  16.105.676,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 21. Nhẫn Ekaterina Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  14.279.364,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 22. Nhẫn Urwine Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  1.09 crt - AAA

  15.878.414,00 ₫
  8.150.904  - 409.158.437  8.150.904 ₫ - 409.158.437 ₫
 23. Nhẫn nữ Machi Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  25.759.688,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 24. Nhẫn Jaume Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  19.737.641,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 25. Nhẫn nữ Aizaya Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  14.532.099,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  16.301.809,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 27. Nhẫn Anisah Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  27.082.510,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 28. Nhẫn Seneca Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  20.340.750,00 ₫
  9.235.993  - 396.946.224  9.235.993 ₫ - 396.946.224 ₫
 29. Nhẫn Soterios Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  14.108.704,00 ₫
  7.267.889  - 249.862.018  7.267.889 ₫ - 249.862.018 ₫
 30. Nhẫn Spencre Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  29.266.556,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 31. Nhẫn Terantia Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  13.694.934,00 ₫
  7.042.042  - 187.937.787  7.042.042 ₫ - 187.937.787 ₫
 32. Nhẫn Elauna Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  22.331.496,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 33. Nhẫn nữ Eionia Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  15.740.300,00 ₫
  6.466.383  - 1.643.199.752  6.466.383 ₫ - 1.643.199.752 ₫
 34. Nhẫn nữ Ellish Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  16.167.657,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 35. Nhẫn Elodie Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  15.626.245,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 36. Nhẫn nữ Amery Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  19.383.302,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 37. Nhẫn Aigurande Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  15.411.152,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 38. Nhẫn nữ Abbacy Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  14.511.439,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 39. Nhẫn Assieve Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.76 crt - AAA

  17.493.311,00 ₫
  8.354.676  - 1.127.739.933  8.354.676 ₫ - 1.127.739.933 ₫
 40. Nhẫn nữ Daister Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.5 crt - AAA

  16.820.862,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 41. Nhẫn hứa nữ Osedr Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  23.740.074,00 ₫
  9.602.784  - 2.456.563.822  9.602.784 ₫ - 2.456.563.822 ₫
 42. Nhẫn hứa nữ Rigea Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn hứa nữ Rigea

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  19.013.398,00 ₫
  9.190.144  - 1.442.582.782  9.190.144 ₫ - 1.442.582.782 ₫
 43. Nhẫn hứa nữ Snep Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  15.772.281,00 ₫
  7.315.436  - 1.426.337.577  7.315.436 ₫ - 1.426.337.577 ₫
 44. Nhẫn hứa nữ Swangy Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  15.689.357,00 ₫
  7.556.567  - 1.426.946.059  7.556.567 ₫ - 1.426.946.059 ₫
 45. Nhẫn nữ Cigo Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  30.630.702,00 ₫
  9.093.352  - 2.264.409.074  9.093.352 ₫ - 2.264.409.074 ₫
 46. Nhẫn nữ Lyth Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  14.776.060,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 47. Nhẫn nữ Coqu Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAA

  16.299.259,00 ₫
  7.662.699  - 1.423.535.700  7.662.699 ₫ - 1.423.535.700 ₫
 48. Nhẫn nữ Ducchn Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  25.801.573,00 ₫
  10.780.137  - 1.518.785.253  10.780.137 ₫ - 1.518.785.253 ₫
 49. Nhẫn nữ Fatond Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAA

  25.743.555,00 ₫
  8.782.599  - 2.985.283.017  8.782.599 ₫ - 2.985.283.017 ₫
 50. Nhẫn nữ Lupe Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Lupe

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  26.329.967,00 ₫
  10.757.495  - 3.302.177.739  10.757.495 ₫ - 3.302.177.739 ₫
 51. Nhẫn nữ Nelen Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  17.567.746,00 ₫
  7.804.491  - 1.813.731.966  7.804.491 ₫ - 1.813.731.966 ₫
 52. Nhẫn nữ Nocha Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAA

  27.336.943,00 ₫
  12.159.847  - 938.104.039  12.159.847 ₫ - 938.104.039 ₫
 53. Nhẫn nữ Ecgemd Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Ecgemd

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.696 crt - AAA

  31.052.115,00 ₫
  12.088.810  - 3.324.946.502  12.088.810 ₫ - 3.324.946.502 ₫
 54. Nhẫn nữ Bifige Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Bifige

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.874 crt - AAA

  21.318.010,00 ₫
  9.984.858  - 1.461.304.391  9.984.858 ₫ - 1.461.304.391 ₫
 55. Nhẫn nữ Ceise Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Ceise

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.378 crt - AAA

  23.621.207,00 ₫
  9.945.235  - 2.655.977.970  9.945.235 ₫ - 2.655.977.970 ₫
 56. Nhẫn nữ Clom Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Clom

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.442 crt - AAA

  22.257.062,00 ₫
  9.549.010  - 3.091.909.868  9.549.010 ₫ - 3.091.909.868 ₫
 57. Nhẫn nữ Dideneua Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Dideneua

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  22.243.761,00 ₫
  10.797.118  - 1.683.119.379  10.797.118 ₫ - 1.683.119.379 ₫
 58. Nhẫn nữ Enpli Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Enpli

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  19.579.433,00 ₫
  9.190.144  - 1.841.382.778  9.190.144 ₫ - 1.841.382.778 ₫
 59. Nhẫn nữ Hehwe Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Hehwe

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  27.836.752,00 ₫
  11.902.301  - 1.884.910.869  11.902.301 ₫ - 1.884.910.869 ₫
 60. Nhẫn nữ Hergy Đá Thạch Anh Hồng

  Nhẫn nữ Hergy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Moissanite

  0.85 crt - AAA

  17.858.404,00 ₫
  8.150.904  - 1.383.021.746  8.150.904 ₫ - 1.383.021.746 ₫

You’ve viewed 60 of 71 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng