Đang tải...
Tìm thấy 336 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tanazia Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  10.496.270,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 2. Nhẫn nữ Cadieux Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  11.222.492,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 3. Nhẫn Gaby Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.116 crt - AAA

  14.262.384,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 4. Nhẫn Gautvin Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  13.285.972,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 5. Nhẫn nữ Joanna Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.76 crt - AAA

  19.924.715,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 6. Nhẫn Monalisa Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.3 crt - AAA

  13.679.933,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 7. Nhẫn Julee Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  11.756.830,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 8. Nhẫn nữ Oleysa Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  16.281.148,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.05 crt - AAA

  9.076.653,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 10. Nhẫn Emmy Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  16.342.562,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 11. Nhẫn Carnssier Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.005 crt - AAA

  9.148.823,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 12. Nhẫn nữ Modesta Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  14.744.646,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 13. Nhẫn Redfern Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.352 crt - AAA

  19.634.623,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 14. Nhẫn Kinkade Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.195 crt - AAA

  10.451.552,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 15. Nhẫn nữ Sue Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Sue

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  18.838.211,00 ₫
  9.234.861  - 254.291.240  9.234.861 ₫ - 254.291.240 ₫
 16. Nhẫn Eliseo Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  12.648.901,00 ₫
  6.860.344  - 188.730.236  6.860.344 ₫ - 188.730.236 ₫
 17. Nhẫn Hansika Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  11.198.720,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  9.479.670,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Holz Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.565 crt - AAA

  10.769.948,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 21. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Đá Thạch Anh Tím

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.445 crt - AAA

  18.868.777,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 22. Nhẫn Amelie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  16.434.261,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 23. Nhẫn Violinda Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  14.486.816,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 24. Nhẫn nữ Vitaly Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.11 crt - AAA

  9.776.273,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 25. Nhẫn Pintius Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  11.804.660,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 26. Nhẫn Lannie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  1.43 crt - AAA

  15.912.092,00 ₫
  6.785.627  - 1.193.923.580  6.785.627 ₫ - 1.193.923.580 ₫
 27. Nhẫn nữ Jayendra Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  13.165.973,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 28. Nhẫn nữ Juicy Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  12.757.863,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 29. Nhẫn Rabanne Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  19.636.037,00 ₫
  6.755.062  - 779.048.192  6.755.062 ₫ - 779.048.192 ₫
 30. Nhẫn Hrundl Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.29 crt - AAA

  11.581.359,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 31. Nhẫn nữ Expai Women Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.128 crt - AAA

  11.056.362,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 32. Nhẫn Vontasia Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  11.780.319,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 33. Nhẫn Roosevelt Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  15.226.341,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 34. Nhẫn Angelina Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  12.240.790,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 35. Nhẫn nữ Nelen Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  17.850.763,00 ₫
  7.804.491  - 1.813.731.966  7.804.491 ₫ - 1.813.731.966 ₫
 36. Nhẫn Hjjuw Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Hjjuw

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  17.858.404,00 ₫
  8.150.904  - 129.140.896  8.150.904 ₫ - 129.140.896 ₫
 37. Nhẫn Angell Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.21 crt - AAA

  17.973.876,00 ₫
  8.741.845  - 207.989.578  8.741.845 ₫ - 207.989.578 ₫
 38. Nhẫn nữ Tasenka Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.35 crt - AAA

  9.582.122,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 39. Nhẫn Mindy Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  14.511.157,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 40. Nhẫn Masdevalia Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  16.187.468,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 41. Nhẫn Verde Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.174 crt - AAA

  17.633.406,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  11.708.999,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 43. Nhẫn Katharyn Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  11.609.661,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 44. Nhẫn Magaret Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Magaret

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.075 crt - AAA

  11.137.304,00 ₫
  6.198.083  - 68.490.235  6.198.083 ₫ - 68.490.235 ₫
 45. Nhẫn nữ Clerical Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  11.036.833,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 46. Nhẫn Manjari Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.15 crt - AAA

  11.126.550,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 47. Nhẫn Venice Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.28 crt - AAA

  15.565.963,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 48. Nhẫn Begonia Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.084 crt - AAA

  22.381.874,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 49. Nhẫn Cgani Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  21.181.313,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 50. Nhẫn hứa nữ Onen Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn hứa nữ Onen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.36 crt - AAA

  17.167.274,00 ₫
  8.517.695  - 120.735.271  8.517.695 ₫ - 120.735.271 ₫
 51. Nhẫn Clinkstone Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Clinkstone

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  12.641.824,00 ₫
  6.962.230  - 223.244.217  6.962.230 ₫ - 223.244.217 ₫
 52. Nhẫn nữ Idly Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  11.407.869,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  10.990.984,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 54. Nhẫn nữ Egidia Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.36 crt - AAA

  11.359.756,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 55. Nhẫn nữ Bucha Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.35 crt - AAA

  11.917.867,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 56. Nhẫn Lexina Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.035 crt - AAA

  10.188.911,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 57. Nhẫn Clematis Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  17.571.424,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 58. Nhẫn Tamriel Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.63 crt - AAA

  16.289.356,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 59. Nhẫn nữ Nina Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  18.695.569,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 60. Nhẫn Parma Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Parma

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.114 crt - AAA

  15.182.474,00 ₫
  7.601.850  - 97.825.005  7.601.850 ₫ - 97.825.005 ₫
 61. Nhẫn Ellura Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  15.068.700,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫

You’ve viewed 60 of 336 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng