Đang tải...
Tìm thấy 161 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  9.479.670,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Bộ cô dâu Graceful-RING A Thạch Anh Vàng

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  12.931.919,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 3. Nhẫn nữ Joanna Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.76 crt - AAA

  19.924.715,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 4. Nhẫn Kiruna Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Kiruna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  10.395.798,00 ₫
  5.773.557  - 67.103.450  5.773.557 ₫ - 67.103.450 ₫
 5. Nhẫn nữ Clerical Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  11.036.833,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 6. Nhẫn nữ Egidia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.36 crt - AAA

  11.359.756,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.03 crt - AAA

  11.708.999,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 8. Nhẫn Rondek B Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  12.190.413,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 9. Nhẫn nữ Simone Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.08 crt - AAA

  15.056.532,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 10. Nhẫn Venice Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.28 crt - AAA

  15.565.963,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 11. Nhẫn Mindy Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  14.511.157,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 12. Nhẫn nữ Tasenka Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  9.582.122,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 13. Nhẫn Aneous Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Aneous

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  11.963.715,00 ₫
  6.622.609  - 80.009.048  6.622.609 ₫ - 80.009.048 ₫
 14. Nhẫn nữ Idly Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.44 crt - AAA

  11.407.869,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 15. Nhẫn nữ Guerino Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.45 crt - AAA

  12.869.371,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 16. Nhẫn Rabanne Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Rabanne

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  19.636.037,00 ₫
  6.755.062  - 779.048.192  6.755.062 ₫ - 779.048.192 ₫
 17. Nhẫn Eliana Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  14.918.134,00 ₫
  8.626.373  - 98.164.622  8.626.373 ₫ - 98.164.622 ₫
 18. Nhẫn Ellura Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  15.068.700,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  11.597.207,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  11.630.038,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  11.963.715,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  8.692.315,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 24. Nhẫn Monalisa Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.3 crt - AAA

  13.679.933,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  10.990.984,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 26. Nhẫn Clematis Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  17.571.424,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 27. Nhẫn Masdevalia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  16.187.468,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 28. Nhẫn nữ Nina Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  18.695.569,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 29. Nhẫn nữ Roxanne Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.76 crt - AAA

  19.034.908,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 30. Nhẫn nữ Marilyn Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.76 crt - AAA

  20.073.016,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  13.843.801,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 32. Nhẫn Eldora Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.27 crt - AAA

  15.528.887,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  12.546.166,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  16.626.429,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  11.545.133,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.248 crt - AAA

  12.970.692,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 37. Nhẫn Emmy Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  16.342.562,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 38. Nhẫn Vega Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.07 crt - AAA

  15.316.059,00 ₫
  8.639.109  - 93.381.629  8.639.109 ₫ - 93.381.629 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  16.528.223,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 40. Nhẫn nữ Modesta Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.44 crt - AAA

  14.744.646,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 41. Nhẫn Vitalba Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.538 crt - AAA

  15.026.531,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 42. Nhẫn Paras Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.092 crt - AAA

  14.804.363,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 43. Nhẫn nữ Machi Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  26.240.818,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 44. Nhẫn Gaby Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  15.448.793,00 ₫
  8.847.693  - 93.565.589  8.847.693 ₫ - 93.565.589 ₫
 45. Nhẫn nữ Edoarda Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  10.990.984,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 46. Nhẫn Despoina Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  17.794.441,00 ₫
  7.709.397  - 124.923.929  7.709.397 ₫ - 124.923.929 ₫
 47. Nhẫn Giannella Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Giannella

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.25 crt - AAA

  15.934.734,00 ₫
  8.415.808  - 105.324.964  8.415.808 ₫ - 105.324.964 ₫
 48. Nhẫn Roverta Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  14.250.780,00 ₫
  7.396.945  - 84.098.655  7.396.945 ₫ - 84.098.655 ₫
 49. Nhẫn Salvina Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  18.519.816,00 ₫
  8.821.939  - 270.861.920  8.821.939 ₫ - 270.861.920 ₫
 50. Nhẫn Astrid Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  13.958.140,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 51. Nhẫn Anisah Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  27.252.321,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 52. Nhẫn Dyanna Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Dyanna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.254 crt - AAA

  15.432.378,00 ₫
  8.235.810  - 92.178.807  8.235.810 ₫ - 92.178.807 ₫
 53. Nhẫn Ellane Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.149 crt - AAA

  13.561.914,00 ₫
  7.901.848  - 81.013.760  7.901.848 ₫ - 81.013.760 ₫
 54. Nhẫn nữ Aizaya Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  14.758.513,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 55. Nhẫn nữ Amoretta Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  17.254.728,00 ₫
  9.053.730  - 106.372.130  9.053.730 ₫ - 106.372.130 ₫
 56. Nhẫn Anessia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Anessia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.21 crt - AAA

  17.345.577,00 ₫
  8.621.845  - 113.801.345  8.621.845 ₫ - 113.801.345 ₫
 57. Nhẫn nữ Anamir Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  22.821.966,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 58. Nhẫn Cregan Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  13.775.594,00 ₫
  7.714.491  - 93.876.910  7.714.491 ₫ - 93.876.910 ₫
 59. Nhẫn nữ Ehtel Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  11.967.961,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 60. Nhẫn nữ Oleysa Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  16.281.148,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 61. Nhẫn Elauna Thạch Anh Vàng

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  21.850.366,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫

You’ve viewed 60 of 161 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng