Đang tải...
Tìm thấy 81 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Joanna Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.76 crt - AAA

  19.924.715,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 2. Nhẫn Astrid Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Astrid

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.445 crt - AAA

  14.948.701,00 ₫
  6.222.705  - 956.726.591  6.222.705 ₫ - 956.726.591 ₫
 3. Nhẫn Ellura Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.567 crt - AAA

  15.068.700,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 4. Nhẫn nữ Cadieux Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  11.222.492,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 5. Nhẫn Rondek B Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  12.133.809,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 6. Nhẫn Assieve Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.76 crt - AAA

  17.663.122,00 ₫
  8.354.676  - 1.127.739.933  8.354.676 ₫ - 1.127.739.933 ₫
 7. Nhẫn nữ Ehtel Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  11.911.357,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 8. Nhẫn nữ Ellish Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Ellish

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  16.337.468,00 ₫
  6.658.836  - 1.646.228.043  6.658.836 ₫ - 1.646.228.043 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  11.540.603,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 10. Nhẫn Aigurande Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  15.496.058,00 ₫
  7.396.945  - 869.783.611  7.396.945 ₫ - 869.783.611 ₫
 11. Nhẫn Ekaterina Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  14.364.270,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 12. Nhẫn nữ Marilyn Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.76 crt - AAA

  20.073.016,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 13. Nhẫn Elodie Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.982 crt - AAA

  15.626.245,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 14. Nhẫn Clematis Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  17.571.424,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 15. Nhẫn nữ Egidia Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.36 crt - AAA

  11.699.377,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 16. Nhẫn nữ Oleysa Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.078 crt - AAA

  15.800.018,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 17. Nhẫn nữ Nina Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  18.695.569,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 18. Nhẫn nữ Roxanne Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.76 crt - AAA

  19.034.908,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  16.471.619,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 21. Nhẫn nữ Modesta Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  14.744.646,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 22. Nhẫn nữ Machi Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  25.759.688,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 23. Nhẫn Anisah Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Anisah

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  27.252.321,00 ₫
  11.268.625  - 1.203.730.137  11.268.625 ₫ - 1.203.730.137 ₫
 24. Nhẫn nữ Aizaya Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.64 crt - AAA

  14.701.909,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 25. Nhẫn Eliseo Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.65 crt - AAA

  12.648.901,00 ₫
  6.860.344  - 188.730.236  6.860.344 ₫ - 188.730.236 ₫
 26. Nhẫn Jaume Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  19.907.452,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 27. Nhẫn Semasia Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  20.956.313,00 ₫
  8.836.372  - 457.328.015  8.836.372 ₫ - 457.328.015 ₫
 28. Nhẫn Seneca Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Seneca

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.77 crt - AAA

  20.906.785,00 ₫
  9.235.993  - 396.946.224  9.235.993 ₫ - 396.946.224 ₫
 29. Nhẫn Soterios Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Soterios

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  14.193.610,00 ₫
  7.267.889  - 249.862.018  7.267.889 ₫ - 249.862.018 ₫
 30. Nhẫn Spencre Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.59 crt - AAA

  29.549.574,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 31. Nhẫn Terantia Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Terantia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.416 crt - AAA

  13.779.839,00 ₫
  7.042.042  - 187.937.787  7.042.042 ₫ - 187.937.787 ₫
 32. Nhẫn Urwine Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Urwine

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  1.09 crt - AAA

  16.161.432,00 ₫
  8.150.904  - 409.158.437  8.150.904 ₫ - 409.158.437 ₫
 33. Nhẫn Elauna Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.518 crt - AAA

  21.595.651,00 ₫
  9.014.107  - 491.926.909  9.014.107 ₫ - 491.926.909 ₫
 34. Nhẫn Sonnett Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  24.552.617,00 ₫
  10.357.025  - 1.695.911.767  10.357.025 ₫ - 1.695.911.767 ₫
 35. Nhẫn nữ Eionia Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Eionia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.008 crt - AAA

  15.910.111,00 ₫
  6.466.383  - 1.643.199.752  6.466.383 ₫ - 1.643.199.752 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Onella 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.52 crt - AAA

  18.233.685,00 ₫
  8.835.806  - 1.123.947.497  8.835.806 ₫ - 1.123.947.497 ₫
 37. Nhẫn nữ Ivey Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Ivey

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.456 crt - AAA

  30.267.590,00 ₫
  13.194.276  - 2.927.137.066  13.194.276 ₫ - 2.927.137.066 ₫
 38. Nhẫn nữ Duct Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Duct

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  16.190.582,00 ₫
  8.426.846  - 864.321.368  8.426.846 ₫ - 864.321.368 ₫
 39. Nhẫn nữ Amery Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.88 crt - AAA

  19.553.113,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 40. Nhẫn Emilly Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  20.191.883,00 ₫
  9.806.556  - 892.934.441  9.806.556 ₫ - 892.934.441 ₫
 41. Nhẫn nữ Misery Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.62 crt - AAA

  21.025.936,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 42. Nhẫn nữ Idly Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Idly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  11.407.869,00 ₫
  5.688.651  - 836.939.423  5.688.651 ₫ - 836.939.423 ₫
 43. Nhẫn nữ Abbacy Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.44 crt - AAA

  14.596.345,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 44. Nhẫn nữ Daister Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Daister

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  16.990.672,00 ₫
  8.436.186  - 1.115.456.972  8.436.186 ₫ - 1.115.456.972 ₫
 45. Nhẫn Cgani Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  21.181.313,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 46. Nhẫn hứa nữ Osedr Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn hứa nữ Osedr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.38 crt - AAA

  23.994.790,00 ₫
  9.602.784  - 2.456.563.822  9.602.784 ₫ - 2.456.563.822 ₫
 47. Nhẫn hứa nữ Rigea Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn hứa nữ Rigea

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.794 crt - AAA

  19.098.304,00 ₫
  9.190.144  - 1.442.582.782  9.190.144 ₫ - 1.442.582.782 ₫
 48. Nhẫn hứa nữ Snep Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn hứa nữ Snep

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.83 crt - AAA

  15.857.187,00 ₫
  7.315.436  - 1.426.337.577  7.315.436 ₫ - 1.426.337.577 ₫
 49. Nhẫn hứa nữ Swangy Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn hứa nữ Swangy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.842 crt - AAA

  15.774.263,00 ₫
  7.556.567  - 1.426.946.059  7.556.567 ₫ - 1.426.946.059 ₫
 50. Nhẫn nữ Cigo Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  4.58 crt - AAA

  29.413.727,00 ₫
  9.093.352  - 2.264.409.074  9.093.352 ₫ - 2.264.409.074 ₫
 51. Nhẫn nữ Lyth Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  14.860.966,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 52. Nhẫn nữ Coqu Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.942 crt - AAA

  16.384.165,00 ₫
  7.662.699  - 1.423.535.700  7.662.699 ₫ - 1.423.535.700 ₫
 53. Nhẫn nữ Ducchn Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Ducchn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  25.886.479,00 ₫
  10.780.137  - 1.518.785.253  10.780.137 ₫ - 1.518.785.253 ₫
 54. Nhẫn nữ Fatond Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Fatond

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.96 crt - AAA

  26.139.780,00 ₫
  8.782.599  - 2.985.283.017  8.782.599 ₫ - 2.985.283.017 ₫
 55. Nhẫn nữ Lupe Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Lupe

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  25.169.595,00 ₫
  10.757.495  - 3.302.177.739  10.757.495 ₫ - 3.302.177.739 ₫
 56. Nhẫn nữ Nelen Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Nelen

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.932 crt - AAA

  17.850.763,00 ₫
  7.804.491  - 1.813.731.966  7.804.491 ₫ - 1.813.731.966 ₫
 57. Nhẫn nữ Nene Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Nene

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  26.688.550,00 ₫
  11.037.683  - 1.053.872.357  11.037.683 ₫ - 1.053.872.357 ₫
 58. Nhẫn nữ Nocha Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Nocha

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.792 crt - AAA

  27.421.849,00 ₫
  12.159.847  - 938.104.039  12.159.847 ₫ - 938.104.039 ₫
 59. Nhẫn nữ Regange Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.688 crt - AAA

  19.332.359,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫
 60. Nhẫn nữ Rigotlas Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Rigotlas

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  23.322.340,00 ₫
  10.420.704  - 1.378.040.631  10.420.704 ₫ - 1.378.040.631 ₫
 61. Nhẫn nữ Caol Đá Thạch Anh Xanh

  Nhẫn nữ Caol

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Moissanite

  0.632 crt - AAA

  22.183.195,00 ₫
  10.136.272  - 1.345.026.638  10.136.272 ₫ - 1.345.026.638 ₫

You’ve viewed 60 of 81 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng