Đang tải...
Tìm thấy 357 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  9.141.465,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn Tanazia Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  8.886.749,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 3. Bộ cô dâu Graceful-RING A Vàng Hồng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  12.905.599,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 4. Nhẫn nữ Joanna Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  33.282.860,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 5. Nhẫn Amelie Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.216.904,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 6. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Vàng Hồng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  27.905.527,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.377.318,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 8. Nhẫn nữ Oleysa Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  34.330.025,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 9. Nhẫn nữ Egidia Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  16.726.335,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 10. Nhẫn Eldora Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  14.971.626,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 11. Nhẫn Gaby Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  12.169.752,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 12. Nhẫn Carnssier Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.103.739,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 13. Nhẫn Vontasia Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  12.282.959,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 14. Nhẫn Holz Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  21.848.952,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 15. Nhẫn Rondek B Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Rondek B

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.433.879,00 ₫
  6.007.047  - 1.087.650.505  6.007.047 ₫ - 1.087.650.505 ₫
 16. Nhẫn nữ Vitaly Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  8.547.128,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 17. Nhẫn Mindy Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.481.072,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 18. Nhẫn Angelina Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.782.967,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Katharyn Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  12.339.564,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 21. Nhẫn Eliana Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Eliana

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.537.660,00 ₫
  8.626.373  - 98.164.622  8.626.373 ₫ - 98.164.622 ₫
 22. Nhẫn Hosley Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  17.348.973,00 ₫
  6.898.551  - 83.476.014  6.898.551 ₫ - 83.476.014 ₫
 23. Nhẫn Wesyi Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Wesyi

  Vàng Hồng 9K
  8.264.111,00 ₫
  6.198.083  - 61.980.832  6.198.083 ₫ - 61.980.832 ₫
 24. Nhẫn nữ Burke Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  11.660.321,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 25. Nhẫn nữ Regange Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng Hồng 9K & Đá Moissanite

  0.688 crt - VS

  16.528.221,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫
 26. Nhẫn Cosete Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Hồng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  9.905.612,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 27. Nhẫn Draven Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Draven

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  13.499.935,00 ₫
  8.718.071  - 100.400.459  8.718.071 ₫ - 100.400.459 ₫
 28. Nhẫn Gautvin Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  47.886.563,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  26.830.060,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 30. Nhẫn Ellura Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  11.716.924,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 31. Nhẫn Jong Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jong

  Vàng Hồng 9K
  6.990.532,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 32. Nhẫn nữ Guerino Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  34.414.930,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 33. Nhẫn nữ Danitacsa Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  15.056.531,00 ₫
  6.155.631  - 165.536.949  6.155.631 ₫ - 165.536.949 ₫
 34. Nhẫn nữ Clerical Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Hồng 9K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  8.518.827,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 35. Nhẫn Liquidum Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.047.106,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 36. Nhẫn Pintius Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  9.452.785,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 37. Nhẫn Buisson Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Buisson

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.141.451,00 ₫
  8.273.167  - 88.782.593  8.273.167 ₫ - 88.782.593 ₫
 38. Nhẫn nữ Trainhar Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Trainhar

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  11.830.131,00 ₫
  7.047.135  - 88.386.366  7.047.135 ₫ - 88.386.366 ₫
 39. Nhẫn nữ Modesta Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Modesta

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  11.518.812,00 ₫
  7.092.418  - 856.043.108  7.092.418 ₫ - 856.043.108 ₫
 40. Nhẫn Violinda Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.348.987,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 41. Nhẫn nữ Juicy Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  18.735.759,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 42. Nhẫn Cgani Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  32.009.280,00 ₫
  10.123.536  - 909.349.457  10.123.536 ₫ - 909.349.457 ₫
 43. Nhẫn nữ Burnt Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Burnt

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  16.726.335,00 ₫
  9.437.219  - 406.823.542  9.437.219 ₫ - 406.823.542 ₫
 44. Nhẫn nữ Jayendra Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  27.141.379,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 45. Nhẫn nữ Sue Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Sue

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  15.424.454,00 ₫
  9.234.861  - 254.291.240  9.234.861 ₫ - 254.291.240 ₫
 46. Nhẫn nữ Aleckon Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Aleckon

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  15.084.833,00 ₫
  6.749.967  - 288.819.382  6.749.967 ₫ - 288.819.382 ₫
 47. Nhẫn nữ Abbacy Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Abbacy

  Vàng Hồng 9K & Đá Rhodolite

  0.44 crt - AAA

  11.745.226,00 ₫
  7.213.550  - 855.194.056  7.213.550 ₫ - 855.194.056 ₫
 48. Nhẫn nữ Bucha Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Bucha

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.35 crt - AA

  12.792.391,00 ₫
  6.580.157  - 379.752.914  6.580.157 ₫ - 379.752.914 ₫
 49. Nhẫn Roosevelt Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Hồng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  12.594.279,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 50. Nhẫn nữ Cadieux Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  20.094.243,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.650.896,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 52. Nhẫn nữ Tasenka Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  12.735.787,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 53. Nhẫn Julee Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Hồng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  10.018.820,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 54. Nhẫn nữ Expai Women Vàng Hồng 9K

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  11.377.304,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 55. Nhẫn Taniguchi Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Taniguchi

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  19.698.018,00 ₫
  8.578.826  - 103.372.144  8.578.826 ₫ - 103.372.144 ₫
 56. Nhẫn Sharalyn Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  13.358.426,00 ₫
  7.630.152  - 85.117.515  7.630.152 ₫ - 85.117.515 ₫
 57. Nhẫn Cowle Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  10.641.458,00 ₫
  7.238.172  - 88.372.216  7.238.172 ₫ - 88.372.216 ₫
 58. Nhẫn Verde Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  17.830.102,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 59. Nhẫn Mark Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mark

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.820.707,00 ₫
  6.659.968  - 70.301.550  6.659.968 ₫ - 70.301.550 ₫
 60. Nhẫn Venice Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  20.377.261,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 61. Nhẫn Janna Vàng Hồng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Janna

  Vàng Hồng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  10.018.820,00 ₫
  7.280.625  - 73.655.309  7.280.625 ₫ - 73.655.309 ₫

You’ve viewed 60 of 357 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng