Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  9.141.465,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  20.377.261,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 3. Nhẫn Susanna Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  18.990.474,00 ₫
  8.966.560  - 105.735.342  8.966.560 ₫ - 105.735.342 ₫
 4. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  17.830.102,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.650.896,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 6. Nhẫn nữ Joanna Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  33.282.860,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 7. Nhẫn Endlessheart Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  22.443.289,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 8. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  17.490.482,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 9. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.481.072,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 10. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  12.169.752,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 11. Nhẫn Lamiyye Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.537.675,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  15.084.834,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 13. Nhẫn nữ Tasenka Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  12.735.787,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 14. Nhẫn nữ Misery Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  19.047.079,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.377.318,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 16. Nhẫn Hansika Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.773.543,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 17. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  19.641.416,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 18. Nhẫn Ellane Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellane

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.149 crt - VS

  14.830.116,00 ₫
  7.901.848  - 81.013.760  7.901.848 ₫ - 81.013.760 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  32.433.807,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 21. Nhẫn Callainus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.547.114,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 22. Nhẫn Ellura Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  11.716.924,00 ₫
  6.793.552  - 861.123.271  6.793.552 ₫ - 861.123.271 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.820.693,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 24. Nhẫn Vega Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  11.999.942,00 ₫
  8.639.109  - 93.381.629  8.639.109 ₫ - 93.381.629 ₫
 25. Nhẫn nữ Simone Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.028.230,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 26. Nhẫn nữ Edoarda Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.943.339,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 27. Nhẫn Ahsal Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ahsal

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  11.943.339,00 ₫
  7.110.815  - 77.476.046  7.110.815 ₫ - 77.476.046 ₫
 28. Nhẫn nữ Egidia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  16.726.335,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 29. Nhẫn Neroli Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  22.160.272,00 ₫
  13.164.842  - 162.593.567  13.164.842 ₫ - 162.593.567 ₫
 30. Nhẫn nữ Ehtel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.264.068,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  18.962.173,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 32. Nhẫn Eldora Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  14.971.626,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 33. Nhẫn Dietmar Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.877.310,00 ₫
  6.882.985  - 70.726.073  6.882.985 ₫ - 70.726.073 ₫
 34. Nhẫn Alda Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  14.179.177,00 ₫
  9.261.747  - 92.362.763  9.261.747 ₫ - 92.362.763 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.216.903,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 36. Nhẫn Clematis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  103.074.982,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  26.830.060,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 38. Nhẫn Despoina Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  35.150.775,00 ₫
  7.709.397  - 124.923.929  7.709.397 ₫ - 124.923.929 ₫
 39. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  17.179.162,00 ₫
  8.776.373  - 110.560.793  8.776.373 ₫ - 110.560.793 ₫
 40. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  18.452.741,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.943.339,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 42. Nhẫn Dylis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.452.756,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 43. Nhẫn Elodie Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Elodie

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.982 crt - VS

  33.169.653,00 ₫
  6.399.026  - 2.824.302.650  6.399.026 ₫ - 2.824.302.650 ₫
 44. Nhẫn Lily Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  12.650.882,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 45. Nhẫn Jahmelis Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jahmelis

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  7.188.645,00 ₫
  5.607.143  - 53.914.837  5.607.143 ₫ - 53.914.837 ₫
 46. Nhẫn Mallette Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mallette

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  7.132.041,00 ₫
  5.705.632  - 53.490.307  5.705.632 ₫ - 53.490.307 ₫
 47. Nhẫn Salvina Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  22.556.495,00 ₫
  8.821.939  - 270.861.920  8.821.939 ₫ - 270.861.920 ₫
 48. Nhẫn Toinette Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  14.688.609,00 ₫
  7.132.041  - 80.843.955  7.132.041 ₫ - 80.843.955 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.962.188,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 50. Nhẫn Elladine Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  21.848.951,00 ₫
  9.507.124  - 132.027.669  9.507.124 ₫ - 132.027.669 ₫
 51. Nhẫn Manjari Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  9.537.690,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 52. Nhẫn Gerwin Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  10.047.122,00 ₫
  7.736.283  - 78.806.228  7.736.283 ₫ - 78.806.228 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.132.027,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 54. Nhẫn Aditya Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.679.170,00 ₫
  9.102.975  - 106.343.835  9.102.975 ₫ - 106.343.835 ₫
 55. Nhẫn Isedoria Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  35.575.302,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 56. Nhẫn Jacenty Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.698.047,00 ₫
  8.499.016  - 99.381.600  8.499.016 ₫ - 99.381.600 ₫
 57. Nhẫn Tonyetta Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  15.169.739,00 ₫
  9.545.614  - 130.188.059  9.545.614 ₫ - 130.188.059 ₫
 58. Nhẫn Melisenda Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Trắng-Đỏ 9K
  7.358.455,00 ₫
  5.886.764  - 55.188.412  5.886.764 ₫ - 55.188.412 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.575.401,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 60. Nhẫn Paras Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  103.810.828,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 61. Nhẫn Zoe Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Trắng-Đỏ 9K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  14.773.514,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng