Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  14.411.251,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn Gerwin Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  17.682.934,00 ₫
  7.736.283  - 78.806.228  7.736.283 ₫ - 78.806.228 ₫
 3. Nhẫn nữ Tasenka Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  18.048.591,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 4. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  28.980.993,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 5. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.719.145,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 6. Nhẫn nữ Joanna Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  43.413.755,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 7. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  20.214.241,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 8. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  32.396.449,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 9. Nhẫn Lamiyye Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lamiyye

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.839.908,00 ₫
  6.219.309  - 71.560.977  6.219.309 ₫ - 71.560.977 ₫
 10. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  30.992.680,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 11. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  26.707.795,00 ₫
  8.776.373  - 110.560.793  8.776.373 ₫ - 110.560.793 ₫
 12. Nhẫn Toinette Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  21.464.048,00 ₫
  7.132.041  - 80.843.955  7.132.041 ₫ - 80.843.955 ₫
 13. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  41.381.689,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 14. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  25.147.803,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 15. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  27.616.847,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 16. Nhẫn Tonyetta Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  25.838.367,00 ₫
  9.545.614  - 130.188.059  9.545.614 ₫ - 130.188.059 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.479.515,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫
 18. Nhẫn Redfern Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  38.291.138,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.361.806,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 21. Nhẫn Mallette Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mallette

  Vàng Trắng-Đỏ 18K
  12.552.392,00 ₫
  5.705.632  - 53.490.307  5.705.632 ₫ - 53.490.307 ₫
 22. Nhẫn Neroli Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  36.399.449,00 ₫
  13.164.842  - 162.593.567  13.164.842 ₫ - 162.593.567 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.927.813,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 24. Nhẫn nữ Egidia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  23.136.115,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 25. Nhẫn nữ Roxanne Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  144.557.427,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 26. Nhẫn Lexina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  14.319.552,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 27. Nhẫn Ekaterina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  72.617.767,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 28. Nhẫn Vitalba Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  55.308.414,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.073.498,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 30. Nhẫn Giannella Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Giannella

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương

  0.25 crt - AAA

  24.902.143,00 ₫
  8.415.808  - 105.324.964  8.415.808 ₫ - 105.324.964 ₫
 31. Nhẫn Eliya Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Eliya

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.198 crt - AAA

  26.155.346,00 ₫
  9.449.388  - 110.277.775  9.449.388 ₫ - 110.277.775 ₫
 32. Nhẫn nữ Machi Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  150.743.057,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  31.626.640,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 34. Nhẫn Vega Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  20.754.239,00 ₫
  8.639.109  - 93.381.629  8.639.109 ₫ - 93.381.629 ₫
 35. Nhẫn Isedoria Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  45.534.122,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 36. Nhẫn nữ Ehtel Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.222.152,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.724.040,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 38. Nhẫn Dylis Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.217.624,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 39. Nhẫn Endlessheart Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  34.488.514,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.561.066,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  23.688.566,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 42. Nhẫn Clematis Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  111.807.770,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 43. Nhẫn Tishal Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tishal

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  44.524.315,00 ₫
  8.558.449  - 112.754.180  8.558.449 ₫ - 112.754.180 ₫
 44. Nhẫn Callainus Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.107.459,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 45. Nhẫn Elladine Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  32.474.560,00 ₫
  9.507.124  - 132.027.669  9.507.124 ₫ - 132.027.669 ₫
 46. Nhẫn Manjari Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  15.861.433,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 47. Nhẫn Eldora Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  23.553.849,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 48. Nhẫn Alda Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  23.320.642,00 ₫
  9.261.747  - 92.362.763  9.261.747 ₫ - 92.362.763 ₫
 49. Nhẫn nữ Edoarda Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.073.498,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 50. Nhẫn Zoe Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  22.559.891,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫
 51. Nhẫn Lily Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  21.190.086,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 52. Nhẫn nữ Nina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  147.046.848,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 53. Nhẫn nữ Marilyn Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  43.612.999,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  22.426.306,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.682.919,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  16.649.354,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  24.654.220,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.338.020,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  26.060.252,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 60. Nhẫn Dalia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dalia

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  29.136.085,00 ₫
  9.020.334  - 121.556.021  9.020.334 ₫ - 121.556.021 ₫
 61. Nhẫn nữ Simone Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  23.631.962,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng