Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Mindy Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.719.145,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 2. Nhẫn Venice Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  28.980.993,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 3. Nhẫn Elladine Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Elladine

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  32.474.560,00 ₫
  9.507.124  - 132.027.669  9.507.124 ₫ - 132.027.669 ₫
 4. Nhẫn Gaby Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  20.214.241,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 5. Nhẫn Lexina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  14.319.552,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 6. Nhẫn nữ Tasenka Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  18.048.591,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 7. Nhẫn Monalisa Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  25.147.803,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 8. Nhẫn nữ Joanna Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  43.413.755,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 9. Nhẫn Josanne Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Josanne

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.41 crt - VS

  40.256.410,00 ₫
  9.212.219  - 115.796.613  9.212.219 ₫ - 115.796.613 ₫
 10. Nhẫn Masdevalia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  41.381.689,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  14.411.251,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.073.498,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 13. Nhẫn Dietmar Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.760.295,00 ₫
  6.882.985  - 70.726.073  6.882.985 ₫ - 70.726.073 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.724.040,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 15. Nhẫn Verde Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  27.616.847,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 16. Nhẫn nữ Aizaya Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Aizaya

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.64 crt - AA

  21.710.838,00 ₫
  7.153.267  - 1.113.093.775  7.153.267 ₫ - 1.113.093.775 ₫
 17. Nhẫn Azul Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  30.992.680,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 18. Nhẫn nữ Egidia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  23.136.115,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Hansika Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  15.204.833,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 21. Nhẫn Ekaterina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  72.617.767,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 22. Nhẫn Neroli Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  36.399.449,00 ₫
  13.164.842  - 162.593.567  13.164.842 ₫ - 162.593.567 ₫
 23. Nhẫn Alda Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  23.320.642,00 ₫
  9.261.747  - 92.362.763  9.261.747 ₫ - 92.362.763 ₫
 24. Nhẫn Dylis Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.217.624,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 25. Nhẫn Cienian Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cienian

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.858 crt - VS

  91.157.680,00 ₫
  8.431.658  - 181.668.949  8.431.658 ₫ - 181.668.949 ₫
 26. Nhẫn Dalia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dalia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  29.136.085,00 ₫
  9.020.334  - 121.556.021  9.020.334 ₫ - 121.556.021 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.561.066,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 28. Nhẫn Shira Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Shira

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAA

  16.768.222,00 ₫
  5.941.952  - 91.089.189  5.941.952 ₫ - 91.089.189 ₫
 29. Nhẫn Begonia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  32.396.449,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.361.806,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.338.020,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 32. Nhẫn Eldora Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  23.553.849,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  31.626.640,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 34. Nhẫn nữ Ehtel Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.222.152,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 35. Nhẫn Despoina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  44.916.011,00 ₫
  7.709.397  - 124.923.929  7.709.397 ₫ - 124.923.929 ₫
 36. Nhẫn Salvina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  31.740.979,00 ₫
  8.821.939  - 270.861.920  8.821.939 ₫ - 270.861.920 ₫
 37. Nhẫn Ellamay Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  26.707.795,00 ₫
  8.776.373  - 110.560.793  8.776.373 ₫ - 110.560.793 ₫
 38. Nhẫn Jaume Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  108.888.161,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.927.813,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 40. Nhẫn nữ Simone Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  23.631.962,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 41. Nhẫn Vega Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  20.754.239,00 ₫
  8.639.109  - 93.381.629  8.639.109 ₫ - 93.381.629 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  23.688.566,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 43. Nhẫn Clematis Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  111.807.770,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 44. Nhẫn Zoe Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  22.559.891,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫
 45. Nhẫn Lily Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  21.190.086,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 46. Nhẫn nữ Nina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  147.046.848,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 47. Nhẫn nữ Roxanne Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  144.557.427,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 48. Nhẫn nữ Marilyn Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  43.612.999,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  22.426.306,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 50. Nhẫn Endlessheart Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  34.488.514,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.682.919,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  16.649.354,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  24.654.220,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  26.060.252,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 55. Nhẫn Callainus Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.107.459,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 56. Nhẫn Vitalba Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  55.308.414,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 57. Nhẫn Paras Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  111.102.491,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 58. Nhẫn nữ Machi Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  150.743.057,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 59. Nhẫn Susanna Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  28.325.523,00 ₫
  8.966.560  - 105.735.342  8.966.560 ₫ - 105.735.342 ₫
 60. Nhẫn nữ Edoarda Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.073.498,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Hồng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.479.515,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng