Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Gaby Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  12.169.752,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  9.141.465,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 3. Nhẫn Venice Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  20.377.261,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  18.962.173,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 5. Nhẫn Mindy Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.481.072,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.377.318,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 7. Nhẫn nữ Tasenka Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  12.735.787,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 8. Nhẫn nữ Joanna Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  33.282.860,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 9. Nhẫn Verde Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  17.830.102,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 10. Nhẫn Masdevalia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  32.433.807,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.650.896,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  26.830.060,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 13. Nhẫn Monalisa Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  17.490.482,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 14. Nhẫn Manjari Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  9.537.690,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.132.027,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 16. Nhẫn nữ Machi Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  138.310.664,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 17. Nhẫn Hansika Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.773.543,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 18. Nhẫn nữ Edoarda Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.943.339,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Eldora Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  14.971.626,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 21. Nhẫn Lexina Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  8.490.524,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 22. Nhẫn Melisenda Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Vàng-Trắng 9K
  7.358.455,00 ₫
  5.886.764  - 55.188.412  5.886.764 ₫ - 55.188.412 ₫
 23. Nhẫn nữ Egidia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  16.726.335,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 24. Nhẫn Redfern Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  27.622.510,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 25. Nhẫn Azul Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  18.452.741,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 26. Nhẫn Begonia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  19.641.416,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 27. Nhẫn Jaume Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  99.424.056,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.820.693,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 29. Nhẫn Dietmar Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.877.310,00 ₫
  6.882.985  - 70.726.073  6.882.985 ₫ - 70.726.073 ₫
 30. Nhẫn Jacenty Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.698.047,00 ₫
  8.499.016  - 99.381.600  8.499.016 ₫ - 99.381.600 ₫
 31. Nhẫn Roverta Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  15.339.548,00 ₫
  7.396.945  - 84.098.655  7.396.945 ₫ - 84.098.655 ₫
 32. Nhẫn Quanika Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Quanika

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.205 crt - VS

  20.490.467,00 ₫
  7.439.398  - 85.372.231  7.439.398 ₫ - 85.372.231 ₫
 33. Nhẫn nữ Nina Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  138.055.948,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 34. Nhẫn Neroli Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  22.160.272,00 ₫
  13.164.842  - 162.593.567  13.164.842 ₫ - 162.593.567 ₫
 35. Nhẫn Endlessheart Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  22.443.289,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 36. Nhẫn Vega Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  11.999.942,00 ₫
  8.639.109  - 93.381.629  8.639.109 ₫ - 93.381.629 ₫
 37. Nhẫn Aditya Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Aditya

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.679.170,00 ₫
  9.102.975  - 106.343.835  9.102.975 ₫ - 106.343.835 ₫
 38. Nhẫn Cienian Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cienian

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.858 crt - VS

  82.726.022,00 ₫
  8.431.658  - 181.668.949  8.431.658 ₫ - 181.668.949 ₫
 39. Nhẫn Isedoria Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  35.575.302,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 40. Nhẫn nữ Simone Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.028.230,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.943.339,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 42. Nhẫn Despoina Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  35.150.775,00 ₫
  7.709.397  - 124.923.929  7.709.397 ₫ - 124.923.929 ₫
 43. Nhẫn nữ Amoretta Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  22.301.780,00 ₫
  9.053.730  - 106.372.130  9.053.730 ₫ - 106.372.130 ₫
 44. Nhẫn Jobina Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jobina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  9.679.199,00 ₫
  7.494.304  - 76.768.503  7.494.304 ₫ - 76.768.503 ₫
 45. Nhẫn Tishal Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tishal

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  35.490.396,00 ₫
  8.558.449  - 112.754.180  8.558.449 ₫ - 112.754.180 ₫
 46. Nhẫn Tonyetta Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tonyetta

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  15.169.739,00 ₫
  9.545.614  - 130.188.059  9.545.614 ₫ - 130.188.059 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  15.084.834,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 48. Nhẫn Zoe Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  14.773.514,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫
 49. Nhẫn Lily Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  12.650.882,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 50. Nhẫn nữ Roxanne Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  134.942.756,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 51. Nhẫn nữ Marilyn Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  33.396.067,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.575.401,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.584.840,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.216.903,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  15.254.643,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 56. Nhẫn Callainus Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.547.114,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 57. Nhẫn Dalia Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Dalia

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  18.424.439,00 ₫
  9.020.334  - 121.556.021  9.020.334 ₫ - 121.556.021 ₫
 58. Nhẫn Alda Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  14.179.177,00 ₫
  9.261.747  - 92.362.763  9.261.747 ₫ - 92.362.763 ₫
 59. Nhẫn Vitalba Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  47.263.925,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 60. Nhẫn Paras Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  103.810.828,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 61. Nhẫn Clematis Vàng-Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Vàng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  103.074.982,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng