Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Gerwin Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gerwin

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  17.682.934,00 ₫
  7.736.283  - 78.806.228  7.736.283 ₫ - 78.806.228 ₫
 2. Nhẫn Mindy Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.719.145,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 3. Nhẫn Masdevalia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  41.381.689,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 4. Nhẫn nữ Joanna Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  43.413.755,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 5. Nhẫn Gaby Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  20.214.241,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 6. Nhẫn Venice Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  28.980.993,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  14.411.251,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 8. Nhẫn nữ Tasenka Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  18.048.591,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 9. Nhẫn Hansika Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  15.204.833,00 ₫
  6.769.779  - 66.070.441  6.769.779 ₫ - 66.070.441 ₫
 10. Nhẫn Monalisa Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  25.147.803,00 ₫
  7.858.829  - 93.933.509  7.858.829 ₫ - 93.933.509 ₫
 11. Nhẫn Dylis Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.217.624,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 12. Nhẫn nữ Egidia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Egidia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  23.136.115,00 ₫
  6.241.102  - 159.763.391  6.241.102 ₫ - 159.763.391 ₫
 13. Nhẫn Verde Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  27.616.847,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 14. Nhẫn Begonia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  32.396.449,00 ₫
  11.244.569  - 136.173.879  11.244.569 ₫ - 136.173.879 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.561.066,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 16. Nhẫn Spencre Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Spencre

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.59 crt - AAA

  33.470.782,00 ₫
  12.659.373  - 519.436.209  12.659.373 ₫ - 519.436.209 ₫
 17. Nhẫn Isedoria Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  45.534.122,00 ₫
  9.303.634  - 120.749.423  9.303.634 ₫ - 120.749.423 ₫
 18. Nhẫn Jaume Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  108.888.161,00 ₫
  9.464.105  - 449.997.865  9.464.105 ₫ - 449.997.865 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Manjari Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  15.861.433,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 21. Nhẫn nữ Simone Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  23.631.962,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 22. Nhẫn nữ Roxanne Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  144.557.427,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 23. Nhẫn Lexina Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  14.319.552,00 ₫
  5.675.632  - 60.636.497  5.675.632 ₫ - 60.636.497 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Dorotea 0.5 crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.724.040,00 ₫
  5.742.990  - 1.084.254.287  5.742.990 ₫ - 1.084.254.287 ₫
 25. Nhẫn Ellamay Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  26.707.795,00 ₫
  8.776.373  - 110.560.793  8.776.373 ₫ - 110.560.793 ₫
 26. Nhẫn nữ Machi Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Machi

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.146 crt - SI

  150.743.057,00 ₫
  10.469.384  - 423.931.951  10.469.384 ₫ - 423.931.951 ₫
 27. Nhẫn Ekaterina Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  72.617.767,00 ₫
  6.427.893  - 862.722.322  6.427.893 ₫ - 862.722.322 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Calmar Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Calmar

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  23.688.566,00 ₫
  8.716.939  - 1.112.485.292  8.716.939 ₫ - 1.112.485.292 ₫
 29. Nhẫn Vega Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  20.754.239,00 ₫
  8.639.109  - 93.381.629  8.639.109 ₫ - 93.381.629 ₫
 30. Nhẫn nữ Amoretta Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Amoretta

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  32.131.544,00 ₫
  9.053.730  - 106.372.130  9.053.730 ₫ - 106.372.130 ₫
 31. Nhẫn Azul Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  30.992.680,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  31.626.640,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 33. Nhẫn Despoina Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  44.916.011,00 ₫
  7.709.397  - 124.923.929  7.709.397 ₫ - 124.923.929 ₫
 34. Nhẫn nữ Edoarda Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.073.498,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 35. Nhẫn Jacenty Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Jacenty

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  23.484.792,00 ₫
  8.499.016  - 99.381.600  8.499.016 ₫ - 99.381.600 ₫
 36. Nhẫn nữ Ehtel Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.222.152,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Loredana Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Loredana

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.073.498,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Grace 0.16crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Grace 0.16crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.927.813,00 ₫
  7.064.116  - 80.009.048  7.064.116 ₫ - 80.009.048 ₫
 39. Nhẫn Alda Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Alda

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.073 crt - VS

  23.320.642,00 ₫
  9.261.747  - 92.362.763  9.261.747 ₫ - 92.362.763 ₫
 40. Nhẫn Melisenda Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Melisenda

  Vàng Vàng-Trắng 18K
  12.950.880,00 ₫
  5.886.764  - 55.188.412  5.886.764 ₫ - 55.188.412 ₫
 41. Nhẫn Eldora Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Eldora

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  23.553.849,00 ₫
  8.018.452  - 94.202.380  8.018.452 ₫ - 94.202.380 ₫
 42. Nhẫn Vitalba Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  55.308.414,00 ₫
  8.467.884  - 116.065.482  8.467.884 ₫ - 116.065.482 ₫
 43. Nhẫn Zoe Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  22.559.891,00 ₫
  7.786.377  - 81.367.535  7.786.377 ₫ - 81.367.535 ₫
 44. Nhẫn Lily Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lily

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  21.190.086,00 ₫
  7.640.340  - 89.419.380  7.640.340 ₫ - 89.419.380 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ April

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.361.806,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 46. Nhẫn nữ Nina Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Nina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.94 crt - VS

  147.046.848,00 ₫
  8.990.900  - 1.145.060.605  8.990.900 ₫ - 1.145.060.605 ₫
 47. Nhẫn nữ Marilyn Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  43.612.999,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Shamina Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Shamina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  22.426.306,00 ₫
  7.231.097  - 86.843.922  7.231.097 ₫ - 86.843.922 ₫
 49. Nhẫn Neroli Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Neroli

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  36.399.449,00 ₫
  13.164.842  - 162.593.567  13.164.842 ₫ - 162.593.567 ₫
 50. Nhẫn Endlessheart Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Endlessheart

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  34.488.514,00 ₫
  11.094.286  - 130.471.075  11.094.286 ₫ - 130.471.075 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Bridal Passion 0.1crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.682.919,00 ₫
  6.537.704  - 79.414.715  6.537.704 ₫ - 79.414.715 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Julia 0.05crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Julia 0.05crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  16.649.354,00 ₫
  6.002.801  - 68.730.805  6.002.801 ₫ - 68.730.805 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Adima 0.36 crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  24.654.220,00 ₫
  9.152.220  - 126.013.546  9.152.220 ₫ - 126.013.546 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.338.020,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Fidelia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Fidelia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  26.060.252,00 ₫
  6.257.517  - 91.924.089  6.257.517 ₫ - 91.924.089 ₫
 56. Nhẫn Callainus Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.107.459,00 ₫
  6.732.986  - 75.608.127  6.732.986 ₫ - 75.608.127 ₫
 57. Nhẫn Dalia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dalia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  29.136.085,00 ₫
  9.020.334  - 121.556.021  9.020.334 ₫ - 121.556.021 ₫
 58. Nhẫn Paras Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  111.102.491,00 ₫
  7.387.606  - 166.173.739  7.387.606 ₫ - 166.173.739 ₫
 59. Nhẫn Clematis Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  111.807.770,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 60. Nhẫn Susanna Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  28.325.523,00 ₫
  8.966.560  - 105.735.342  8.966.560 ₫ - 105.735.342 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Ersilia Vàng-Trắng 18K

  Nhẫn nữ Ersilia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.479.515,00 ₫
  6.431.573  - 78.098.685  6.431.573 ₫ - 78.098.685 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng