Đang tải...
Tìm thấy 357 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng 9K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  9.141.465,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 2. Nhẫn Tanazia Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  8.886.749,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 3. Nhẫn Vontasia Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  12.282.959,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 4. Nhẫn nữ Joanna Vàng 9K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  33.282.860,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 5. Bộ cô dâu Graceful-RING A Vàng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  12.905.599,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 6. Nhẫn Violinda Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  14.348.987,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng 9K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  8.377.318,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 8. Nhẫn Masha Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  8.971.655,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 9. Nhẫn nữ Vitaly Vàng 9K

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  8.547.128,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 10. Nhẫn Liquidum Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.047.106,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 11. Nhẫn Carnssier Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  7.103.739,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 12. Nhẫn Kinkade Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  11.575.415,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 13. Nhẫn Mindy Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.481.072,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 14. Nhẫn nữ Lyth Vàng 9K

  Nhẫn nữ Lyth

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.77 crt - VS

  14.320.685,00 ₫
  6.907.891  - 1.416.884.793  6.907.891 ₫ - 1.416.884.793 ₫
 15. Nhẫn Angelina Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.782.967,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 16. Nhẫn nữ Cadieux Vàng 9K

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  20.094.243,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 17. Nhẫn nữ Simone Vàng 9K

  Nhẫn nữ Simone

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.028.230,00 ₫
  8.264.111  - 93.848.610  8.264.111 ₫ - 93.848.610 ₫
 18. Nhẫn Manjari Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  9.537.690,00 ₫
  6.323.743  - 71.575.129  6.323.743 ₫ - 71.575.129 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Jong Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Jong

  Vàng 9K
  6.990.532,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 21. Nhẫn Katharyn Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  12.339.564,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 22. Nhẫn Cosete Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  9.905.612,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 23. Nhẫn Bilial Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Bilial

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  10.754.665,00 ₫
  7.132.041  - 95.263.695  7.132.041 ₫ - 95.263.695 ₫
 24. Nhẫn Fajardo Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Fajardo

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  12.679.184,00 ₫
  8.517.695  - 108.339.104  8.517.695 ₫ - 108.339.104 ₫
 25. Nhẫn Gaby Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  12.169.752,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 26. Nhẫn Amelie Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.216.904,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 27. Nhẫn nữ Aryan Vàng 9K

  Nhẫn nữ Aryan

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  19.896.131,00 ₫
  5.943.367  - 71.405.316  5.943.367 ₫ - 71.405.316 ₫
 28. Nhẫn Emmy Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  31.330.039,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 29. Nhẫn Hrundl Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng 9K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  8.547.129,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 30. Nhẫn nữ Expai Women Vàng 9K

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  11.377.304,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 31. Nhẫn Aglio Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Aglio

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  6.679.213,00 ₫
  4.839.599  - 49.301.648  4.839.599 ₫ - 49.301.648 ₫
 32. Nhẫn nữ Tasenka Vàng 9K

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  12.735.787,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 33. Nhẫn Sharalyn Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  13.358.426,00 ₫
  7.630.152  - 85.117.515  7.630.152 ₫ - 85.117.515 ₫
 34. Nhẫn nữ Oleysa Vàng 9K

  Nhẫn nữ Oleysa

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.078 crt - VS

  34.330.025,00 ₫
  7.177.324  - 2.834.972.407  7.177.324 ₫ - 2.834.972.407 ₫
 35. Nhẫn nữ Edoarda Vàng 9K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  11.943.339,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 36. Nhẫn Eliseo Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.65 crt - SI

  64.131.771,00 ₫
  6.860.344  - 188.730.236  6.860.344 ₫ - 188.730.236 ₫
 37. Nhẫn nữ Clerical Vàng 9K

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng 9K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  8.518.827,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt Vàng 9K

  Nhẫn nữ Belva 0.1 crt

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.820.693,00 ₫
  6.688.836  - 73.683.612  6.688.836 ₫ - 73.683.612 ₫
 39. Nhẫn nữ Amery Vàng 9K

  Nhẫn nữ Amery

  Vàng 9K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAA

  19.386.700,00 ₫
  9.129.013  - 1.150.522.846  9.129.013 ₫ - 1.150.522.846 ₫
 40. Nhẫn nữ Marilyn Vàng 9K

  Nhẫn nữ Marilyn

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  33.396.067,00 ₫
  9.948.065  - 1.141.537.038  9.948.065 ₫ - 1.141.537.038 ₫
 41. Nhẫn nữ Burke Vàng 9K

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  11.660.321,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 42. Nhẫn nữ Clom Vàng 9K

  Nhẫn nữ Clom

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  1.442 crt - VS

  29.745.140,00 ₫
  9.549.010  - 3.091.909.868  9.549.010 ₫ - 3.091.909.868 ₫
 43. Nhẫn nữ Rixos Vàng 9K

  Nhẫn nữ Rixos

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Rhodolite

  0.28 crt - VS1

  25.245.161,00 ₫
  6.656.571  - 280.753.379  6.656.571 ₫ - 280.753.379 ₫
 44. Nhẫn Dyanna Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Dyanna

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.254 crt - VS

  14.518.798,00 ₫
  8.235.810  - 92.178.807  8.235.810 ₫ - 92.178.807 ₫
 45. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Vàng 9K

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  27.905.527,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 46. Nhẫn nữ Juicy Vàng 9K

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  18.735.759,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 47. Nhẫn nữ Ashwin Vàng 9K

  Nhẫn nữ Ashwin

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  25.697.990,00 ₫
  7.599.020  - 97.301.421  7.599.020 ₫ - 97.301.421 ₫
 48. Nhẫn Lilia Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Lilia

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.452.785,00 ₫
  6.161.291  - 68.617.598  6.161.291 ₫ - 68.617.598 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng 9K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  26.830.060,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 50. Nhẫn Hosley Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Hosley

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  17.348.973,00 ₫
  6.898.551  - 83.476.014  6.898.551 ₫ - 83.476.014 ₫
 51. Nhẫn Tamriel Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Tamriel

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  36.622.467,00 ₫
  7.981.094  - 142.725.737  7.981.094 ₫ - 142.725.737 ₫
 52. Nhẫn Shashi Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Shashi

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  9.622.595,00 ₫
  6.601.383  - 68.957.219  6.601.383 ₫ - 68.957.219 ₫
 53. Nhẫn Toinette Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  14.688.609,00 ₫
  7.132.041  - 80.843.955  7.132.041 ₫ - 80.843.955 ₫
 54. Nhẫn hứa nữ Vexata Vàng 9K

  Nhẫn hứa nữ Vexata

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  11.688.622,00 ₫
  7.301.851  - 233.602.659  7.301.851 ₫ - 233.602.659 ₫
 55. Nhẫn nữ Cigo Vàng 9K

  Nhẫn nữ Cigo

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  4.58 crt - VS

  37.358.312,00 ₫
  9.093.352  - 2.264.409.074  9.093.352 ₫ - 2.264.409.074 ₫
 56. Nhẫn nữ Coqu Vàng 9K

  Nhẫn nữ Coqu

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.942 crt - VS

  15.650.867,00 ₫
  7.662.699  - 1.423.535.700  7.662.699 ₫ - 1.423.535.700 ₫
 57. Nhẫn nữ Nene Vàng 9K

  Nhẫn nữ Nene

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.92 crt - VS

  21.905.555,00 ₫
  11.037.683  - 1.053.872.357  11.037.683 ₫ - 1.053.872.357 ₫
 58. Nhẫn hứa nữ Oxpen Vàng 9K

  Nhẫn hứa nữ Oxpen

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  13.273.521,00 ₫
  7.661.850  - 92.858.049  7.661.850 ₫ - 92.858.049 ₫
 59. Nhẫn Angell Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  21.905.555,00 ₫
  8.741.845  - 207.989.578  8.741.845 ₫ - 207.989.578 ₫
 60. Nhẫn Roosevelt Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  12.594.279,00 ₫
  6.367.893  - 2.049.895.938  6.367.893 ₫ - 2.049.895.938 ₫
 61. Nhẫn Julee Vàng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  10.018.820,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫

You’ve viewed 60 of 357 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng