Đang tải...
Tìm thấy 357 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nữ Joanna Vàng 18K

  Nhẫn nữ Joanna

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  43.413.755,00 ₫
  9.864.292  - 1.140.687.985  9.864.292 ₫ - 1.140.687.985 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Vàng 18K

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  14.411.251,00 ₫
  5.755.161  - 65.787.420  5.755.161 ₫ - 65.787.420 ₫
 3. Nhẫn Vontasia Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.821.795,00 ₫
  6.452.799  - 77.773.210  6.452.799 ₫ - 77.773.210 ₫
 4. Nhẫn nữ Juicy Vàng 18K

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  26.005.912,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 5. Nhẫn nữ Vitaly Vàng 18K

  Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  13.988.988,00 ₫
  5.370.257  - 59.023.301  5.370.257 ₫ - 59.023.301 ₫
 6. Nhẫn Mindy Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.719.145,00 ₫
  7.729.207  - 86.900.529  7.729.207 ₫ - 86.900.529 ₫
 7. Nhẫn nữ Margalit Vàng 18K

  Nhẫn nữ Margalit

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  36.060.958,00 ₫
  6.707.514  - 204.819.776  6.707.514 ₫ - 204.819.776 ₫
 8. Nhẫn nữ Clom Vàng 18K

  Nhẫn nữ Clom

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  1.442 crt - VS

  40.112.637,00 ₫
  9.549.010  - 3.091.909.868  9.549.010 ₫ - 3.091.909.868 ₫
 9. Nhẫn Katharyn Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  18.598.779,00 ₫
  6.012.141  - 75.777.942  6.012.141 ₫ - 75.777.942 ₫
 10. Nhẫn nữ Expai Women Vàng 18K

  Nhẫn nữ Expai Women

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  17.528.972,00 ₫
  5.827.896  - 72.480.786  5.827.896 ₫ - 72.480.786 ₫
 11. Nhẫn Holz Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  26.882.135,00 ₫
  4.966.957  - 189.338.724  4.966.957 ₫ - 189.338.724 ₫
 12. Nhẫn nữ Guerino Vàng 18K

  Nhẫn nữ Guerino

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  41.125.840,00 ₫
  6.710.910  - 112.499.460  6.710.910 ₫ - 112.499.460 ₫
 13. Nhẫn nữ Jayendra Vàng 18K

  Nhẫn nữ Jayendra

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  34.024.364,00 ₫
  6.792.420  - 94.216.527  6.792.420 ₫ - 94.216.527 ₫
 14. Nhẫn nữ Cadieux Vàng 18K

  Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  25.751.196,00 ₫
  5.582.520  - 835.878.106  5.582.520 ₫ - 835.878.106 ₫
 15. Nhẫn Dylis Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dylis

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.217.624,00 ₫
  7.458.360  - 90.211.831  7.458.360 ₫ - 90.211.831 ₫
 16. Nhẫn Violinda Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  22.458.004,00 ₫
  7.255.436  - 93.268.420  7.255.436 ₫ - 93.268.420 ₫
 17. Nhẫn Azul Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Azul

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  30.992.680,00 ₫
  10.889.947  - 128.843.722  10.889.947 ₫ - 128.843.722 ₫
 18. Nhẫn Fridolin Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Fridolin

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  26.926.285,00 ₫
  7.313.172  - 86.348.639  7.313.172 ₫ - 86.348.639 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Tanazia Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  14.844.833,00 ₫
  5.879.688  - 206.532.035  5.879.688 ₫ - 206.532.035 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Dorotea Vàng 18K

  Nhẫn nữ Dorotea

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  31.626.640,00 ₫
  4.796.580  - 254.163.883  4.796.580 ₫ - 254.163.883 ₫
 22. Nhẫn nữ Anamir Vàng 18K

  Nhẫn nữ Anamir

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite & Kim Cương

  0.41 crt - AA

  33.834.178,00 ₫
  13.031.824  - 446.035.620  13.031.824 ₫ - 446.035.620 ₫
 23. Nhẫn Kinkade Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  17.146.331,00 ₫
  5.570.916  - 71.900.595  5.570.916 ₫ - 71.900.595 ₫
 24. Nhẫn nữ Burke Vàng 18K

  Nhẫn nữ Burke

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  19.855.375,00 ₫
  7.763.736  - 94.655.205  7.763.736 ₫ - 94.655.205 ₫
 25. Nhẫn Venice Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  28.980.993,00 ₫
  11.320.701  - 93.961.817  11.320.701 ₫ - 93.961.817 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ April Vàng 18K

  Nhẫn nữ April

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  16.361.806,00 ₫
  6.004.499  - 69.027.968  6.004.499 ₫ - 69.027.968 ₫
 27. Nhẫn nữ Edoarda Vàng 18K

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  18.073.498,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 28. Nhẫn Dossly Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dossly

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  18.475.382,00 ₫
  6.560.345  - 94.174.077  6.560.345 ₫ - 94.174.077 ₫
 29. Nhẫn Cosete Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  16.702.560,00 ₫
  6.439.214  - 166.385.997  6.439.214 ₫ - 166.385.997 ₫
 30. Nhẫn Joye Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Joye

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.081 crt - VS

  23.144.040,00 ₫
  7.449.021  - 91.273.151  7.449.021 ₫ - 91.273.151 ₫
 31. Nhẫn Clematis Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  111.807.770,00 ₫
  8.617.883  - 301.470.264  8.617.883 ₫ - 301.470.264 ₫
 32. Nhẫn Liquidum Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.274.240,00 ₫
  6.846.759  - 80.914.703  6.846.759 ₫ - 80.914.703 ₫
 33. Nhẫn Emmy Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  40.449.995,00 ₫
  8.999.957  - 111.990.033  8.999.957 ₫ - 111.990.033 ₫
 34. Nhẫn nữ Bourget Vàng 18K

  Nhẫn nữ Bourget

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  29.117.973,00 ₫
  7.824.868  - 198.480.190  7.824.868 ₫ - 198.480.190 ₫
 35. Bộ cô dâu Precious Moments Ring B Vàng 18K

  Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  38.014.912,00 ₫
  8.646.184  - 137.546.511  8.646.184 ₫ - 137.546.511 ₫
 36. Nhẫn Gaby Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  20.214.241,00 ₫
  7.749.018  - 89.914.663  7.749.018 ₫ - 89.914.663 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Vàng 18K

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  13.561.066,00 ₫
  5.183.748  - 55.570.488  5.183.748 ₫ - 55.570.488 ₫
 38. Nhẫn Verde Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  27.616.847,00 ₫
  8.370.243  - 112.089.087  8.370.243 ₫ - 112.089.087 ₫
 39. Nhẫn Amelie Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  25.422.898,00 ₫
  8.479.205  - 105.565.536  8.479.205 ₫ - 105.565.536 ₫
 40. Nhẫn Hrundl Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng 18K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  14.806.344,00 ₫
  6.176.857  - 222.437.623  6.176.857 ₫ - 222.437.623 ₫
 41. Nhẫn Masha Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  14.865.211,00 ₫
  5.816.010  - 62.575.173  5.816.010 ₫ - 62.575.173 ₫
 42. Nhẫn Gautvin Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  54.855.585,00 ₫
  6.877.325  - 666.959.095  6.877.325 ₫ - 666.959.095 ₫
 43. Nhẫn nữ Ehtel Vàng 18K

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.222.152,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 44. Nhẫn nữ Netanel Vàng 18K

  Nhẫn nữ Netanel

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  23.699.886,00 ₫
  6.686.289  - 76.626.994  6.686.289 ₫ - 76.626.994 ₫
 45. Nhẫn nữ Fritsche Vàng 18K

  Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  15.801.432,00 ₫
  4.990.164  - 58.612.925  4.990.164 ₫ - 58.612.925 ₫
 46. Nhẫn nữ Regange Vàng 18K

  Nhẫn nữ Regange

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.688 crt - VS

  26.594.588,00 ₫
  9.536.558  - 1.332.729.530  9.536.558 ₫ - 1.332.729.530 ₫
 47. Nhẫn Redfern Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Redfern

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.352 crt - VS

  38.291.138,00 ₫
  9.264.861  - 127.414.487  9.264.861 ₫ - 127.414.487 ₫
 48. Nhẫn nữ Clerical Vàng 18K

  Nhẫn nữ Clerical

  Vàng 18K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  14.692.005,00 ₫
  6.091.952  - 74.702.475  6.091.952 ₫ - 74.702.475 ₫
 49. Nhẫn Toinette Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  21.464.048,00 ₫
  7.132.041  - 80.843.955  7.132.041 ₫ - 80.843.955 ₫
 50. Nhẫn nữ Comfort Vàng 18K

  Nhẫn nữ Comfort

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.280.271,00 ₫
  6.346.668  - 77.249.633  6.346.668 ₫ - 77.249.633 ₫
 51. Nhẫn Carnssier Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  12.395.034,00 ₫
  5.221.673  - 52.641.258  5.221.673 ₫ - 52.641.258 ₫
 52. Nhẫn Angelina Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  17.687.462,00 ₫
  7.267.889  - 74.476.057  7.267.889 ₫ - 74.476.057 ₫
 53. Nhẫn Julee Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  16.708.222,00 ₫
  5.985.254  - 213.748.985  5.985.254 ₫ - 213.748.985 ₫
 54. Nhẫn Jong Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Jong

  Vàng 18K
  12.303.336,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 55. Bộ cô dâu Graceful-RING A Vàng 18K

  Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  19.422.926,00 ₫
  6.174.310  - 145.570.063  6.174.310 ₫ - 145.570.063 ₫
 56. Nhẫn Masdevalia Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  41.381.689,00 ₫
  8.830.146  - 108.961.745  8.830.146 ₫ - 108.961.745 ₫
 57. Nhẫn nữ Danitacsa Vàng 18K

  Nhẫn nữ Danitacsa

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  21.294.237,00 ₫
  6.155.631  - 165.536.949  6.155.631 ₫ - 165.536.949 ₫
 58. Nhẫn nữ Ashwin Vàng 18K

  Nhẫn nữ Ashwin

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  33.398.330,00 ₫
  7.599.020  - 97.301.421  7.599.020 ₫ - 97.301.421 ₫
 59. Nhẫn Wesyi Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Wesyi

  Vàng 18K
  14.544.835,00 ₫
  6.198.083  - 61.980.832  6.198.083 ₫ - 61.980.832 ₫
 60. Nhẫn nữ Burnt Vàng 18K

  Nhẫn nữ Burnt

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  27.760.622,00 ₫
  9.437.219  - 406.823.542  9.437.219 ₫ - 406.823.542 ₫
 61. Nhẫn Lynell Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lynell

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  18.333.874,00 ₫
  7.233.927  - 77.957.176  7.233.927 ₫ - 77.957.176 ₫

You’ve viewed 60 of 357 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng