Đang tải...
Tìm thấy 417 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Buxton
  Mới

  Dây chuyền nữ Buxton

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.526 crt - AAA

  20.601.409,00 ₫
  8.179.205  - 42.640.973  8.179.205 ₫ - 42.640.973 ₫
 2. Vòng tay nữ Maximize
  Mới

  Vòng tay nữ Maximize

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  66.386.004,00 ₫
  21.841.877  - 104.935.396  21.841.877 ₫ - 104.935.396 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Halieis
  Mới

 4. Nhẫn Reactive
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Reactive

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  8.306.846,00 ₫
  4.753.562  - 48.212.032  4.753.562 ₫ - 48.212.032 ₫
 5. Nhẫn Sequentially
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sequentially

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  26.858.362,00 ₫
  12.877.296  - 155.206.805  12.877.296 ₫ - 155.206.805 ₫
 6. Nhẫn Gowna
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Gowna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  13.414.463,00 ₫
  7.295.059  - 77.631.703  7.295.059 ₫ - 77.631.703 ₫
 7. Vòng tay nữ Burley
  Mới

 8. Nhẫn Arsuf
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Arsuf

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  21.775.934,00 ₫
  10.706.553  - 126.339.023  10.706.553 ₫ - 126.339.023 ₫
 9. Nhẫn đeo ngón út Elateiq
  Mới

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Elateiq

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  8.624.958,00 ₫
  4.839.599  - 49.966.741  4.839.599 ₫ - 49.966.741 ₫
 10. Mặt dây chuyền nữ Megalopolis
  Mới

  Mặt dây chuyền nữ Megalopolis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  10.164.573,00 ₫
  3.549.039  - 42.664.889  3.549.039 ₫ - 42.664.889 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Methana
  Mới

 12. Nhẫn Nanyuki
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Nanyuki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  18.674.344,00 ₫
  9.766.934  - 107.589.112  9.766.934 ₫ - 107.589.112 ₫
 13. Dây chuyền nữ Demonstrable
  Mới

  Dây chuyền nữ Demonstrable

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  13.192.011,00 ₫
  6.481.100  - 22.118.384  6.481.100 ₫ - 22.118.384 ₫
 14. Vòng tay nữ Maximization
  Mới

 15. Nhẫn đính hôn Bosumtvi
  Mới

 16. Vòng tay nữ Bungoma
  Mới

 17. Dây chuyền nữ Cebrene
  Mới

  Dây chuyền nữ Cebrene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.412 crt - AAA

  18.243.590,00 ₫
  6.035.348  - 110.900.410  6.035.348 ₫ - 110.900.410 ₫
 18. Bông tai nữ Cerne
  Mới

  Bông tai nữ Cerne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  15.666.433,00 ₫
  8.252.790  - 93.325.022  8.252.790 ₫ - 93.325.022 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Enterprise
  Mới

  Bông tai nữ Enterprise

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  21.221.218,00 ₫
  9.602.784  - 135.084.257  9.602.784 ₫ - 135.084.257 ₫
 21. Bông tai nữ Everton
  Mới

  Bông tai nữ Everton

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire

  0.392 crt - AAA

  19.443.585,00 ₫
  9.331.087  - 138.239.904  9.331.087 ₫ - 138.239.904 ₫
 22. Vòng tay nữ Dominance
  Mới

 23. Vòng tay nữ Lissus
  Mới

 24. Nhẫn Holmia
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Holmia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - AAA

  16.670.580,00 ₫
  8.766.467  - 100.768.382  8.766.467 ₫ - 100.768.382 ₫
 25. Nhẫn Innovate
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Innovate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  25.558.743,00 ₫
  12.288.620  - 149.008.720  12.288.620 ₫ - 149.008.720 ₫
 26. Dây chuyền nữ Corriverton
  Mới

  Dây chuyền nữ Corriverton

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  19.336.038,00 ₫
  9.099.579  - 36.315.674  9.099.579 ₫ - 36.315.674 ₫
 27. Vòng Cổ Irreversible
  Mới

 28. Bông tai nữ Intervention
  Mới

  Bông tai nữ Intervention

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  9.770.612,00 ₫
  5.011.674  - 62.589.322  5.011.674 ₫ - 62.589.322 ₫
 29. Bông tai nữ Invalidate
  Mới

  Bông tai nữ Invalidate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.036 crt - AAA

  13.351.068,00 ₫
  7.213.550  - 78.424.153  7.213.550 ₫ - 78.424.153 ₫
 30. Bông tai nữ Invisible
  Mới

  Bông tai nữ Invisible

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  17.201.236,00 ₫
  8.925.240  - 103.386.296  8.925.240 ₫ - 103.386.296 ₫
 31. Vòng tay nữ Tamale
  Mới

 32. Vòng tay nữ Techiman
  Mới

 33. Nhẫn Invalidation
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Invalidation

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.198 crt - AAA

  23.069.039,00 ₫
  11.510.322  - 141.494.609  11.510.322 ₫ - 141.494.609 ₫
 34. Nhẫn Invalidity
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Invalidity

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire

  0.264 crt - AAA

  20.112.921,00 ₫
  9.903.348  - 127.386.181  9.903.348 ₫ - 127.386.181 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Isolate
  Mới

 36. Dây chuyền nữ Kartuni
  Mới

  Dây chuyền nữ Kartuni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  26.020.912,00 ₫
  11.255.606  - 164.305.817  11.255.606 ₫ - 164.305.817 ₫
 37. Bông tai nữ Jokulsarlon
  Mới

  Bông tai nữ Jokulsarlon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  18.908.965,00 ₫
  8.954.674  - 118.018.306  8.954.674 ₫ - 118.018.306 ₫
 38. Bông tai nữ Justified
  Mới

 39. Bông tai nữ Kangaruma
  Mới

  Bông tai nữ Kangaruma

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.648 crt - AAA

  30.035.233,00 ₫
  12.417.393  - 204.069.785  12.417.393 ₫ - 204.069.785 ₫
 40. Nhẫn Justifiably
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Justifiably

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  33.110.219,00 ₫
  14.532.949  - 216.763.118  14.532.949 ₫ - 216.763.118 ₫
 41. Nhẫn Justification
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Justification

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  26.826.663,00 ₫
  11.920.697  - 147.546.512  11.920.697 ₫ - 147.546.512 ₫
 42. Dây chuyền nữ Kivu
  Mới

  Dây chuyền nữ Kivu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  14.572.571,00 ₫
  7.041.475  - 20.614.995  7.041.475 ₫ - 20.614.995 ₫
 43. Dây chuyền nữ Location
  Mới

 44. Bông tai nữ Larabanga
  Mới

  Bông tai nữ Larabanga

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  25.787.423,00 ₫
  11.699.944  - 159.282.257  11.699.944 ₫ - 159.282.257 ₫
 45. Bông tai nữ Linkage
  Mới

 46. Bông tai nữ Locate
  Mới

 47. Nhẫn đính hôn Lindus
  Mới

 48. Nhẫn đính hôn Madytos
  Mới

 49. Dây chuyền nữ Locris
  Mới

  Dây chuyền nữ Locris

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  18.815.286,00 ₫
  8.934.863  - 43.068.473  8.934.863 ₫ - 43.068.473 ₫
 50. Vòng tay nữ Mabaruma
  Mới

  Vòng tay nữ Mabaruma

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.598 crt - AAA

  51.741.828,00 ₫
  18.572.741  - 118.417.925  18.572.741 ₫ - 118.417.925 ₫
 51. Vòng tay nữ Okutama
  Mới

 52. Bông tai nữ Makouria
  Mới

  Bông tai nữ Makouria

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  6.895.154,00 ₫
  3.721.114  - 43.712.054  3.721.114 ₫ - 43.712.054 ₫
 53. Bông tai nữ Marawhanna
  Mới

  Bông tai nữ Marawhanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  16.451.807,00 ₫
  8.518.827  - 105.254.212  8.518.827 ₫ - 105.254.212 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Massalia
  Mới

 55. Nhẫn đính hôn Mesembria
  Mới

 56. Dây chuyền nữ Messene
  Mới

  Dây chuyền nữ Messene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.382 crt - AAA

  17.038.219,00 ₫
  6.268.838  - 100.867.444  6.268.838 ₫ - 100.867.444 ₫
 57. Dây chuyền nữ Methumna
  Mới

  Dây chuyền nữ Methumna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  34.840.870,00 ₫
  13.550.878  - 81.475.083  13.550.878 ₫ - 81.475.083 ₫
 58. Bông tai nữ Metapontum
  Mới

  Bông tai nữ Metapontum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  18.780.759,00 ₫
  8.995.712  - 111.155.132  8.995.712 ₫ - 111.155.132 ₫
 59. Bông tai nữ Moruca
  Mới

  Bông tai nữ Moruca

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  16.747.844,00 ₫
  8.069.395  - 106.867.416  8.069.395 ₫ - 106.867.416 ₫
 60. Bông tai nữ Mutilene
  Mới

  Bông tai nữ Mutilene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.476.925,00 ₫
  6.198.083  - 69.339.287  6.198.083 ₫ - 69.339.287 ₫
 61. Nhẫn đính hôn Mygdonia
  Mới

You’ve viewed 60 of 417 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng